Puljen under KONTRAST

OBS: Puljen har desværre ikke flere ansøgningsfrister i denne kulturaftale

Puljens størrelse er ca. 729.000 kr. årligt, hvor halvdelen af midlerne kommer fra de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og den anden halvdel af midlerne kommer fra Kulturministeriets Pulje til kultur i hele landet.

Der kan søges støtte efter følgende kriterier:

Projektet skal:
• Have et projektbudget på minimum 200.000 kr.
• Være et tværgående samarbejde mellem minimum én kulturinstitution og én kunstner
• Have en egenfinansiering på minimum 50 % af budgettet (egenfinansiering kan også være finansiering fra fonde, kommuner og lign. Som egenfinansiering tæller dog ikke statslige midler eller EU- og LAG-midler)
• Projektet skal være afsluttet ved udgangen af 2016
• Projektet skal bibringe til at:
–   skabe flere kulturbrugere
–   demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse
–   synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle
 
Ved behandlingen af projektansøgninger vil opfyldelse af en eller flere af nedenstående kriterier endvidere blive vægtet højt:
• Have regional karakter:
f.eks. ved at have
– samarbejdspartnere fra flere nordjyske kommuner
– aktiviteter i flere nordjyske kommuner
• Have nationale og/eller internationale samarbejdspartnere
• Være nyskabende
• Have blivende effekt

Hvis der er behov for vejledning i forbindelse med udformning af ansøgningen kan medlemmerne af indstillingsgruppen under KONTRAST kontaktes:
 

Ulla Tjell, Jammerbugt Kommune, utd@jammerbugt.dk, 7257 7936.  
Finn Rindom, Region Nordjylland, frm@rn.dk, 2283 0370.
Sine Dam Møller, Hjørring Kommune, sine.dam.moeller@hjoerring.dk, 4122 3734.

Læs projektstøtteguide

Gå til online ansøgningsskema – Ansøgningsfristen er overskredet

Læs Information til støttemodtager

Læs mere om indsatsområdet KONTRAST, som puljen Det overraskende møde & alternative arenaer ligger under

Læs hele KulturKANten 2013-2016

Læs pixiudgaven af KulturKANten 2013-2016