Det overraskende møde & alternative arenaer 

Marit Benthe Norheim: Life-Boats


4. ansøgningsrunde (2016)

Life-Boats Jomfrurejsen

Hamlet for retten

Ord uden grænser

Inde i den dybe skov

9 Land Art værker i Nordjylland

Land Art Rebild Fase 2

KUNSTkadetten

3. ansøgningsrunde (2015)

Sólfestival

PixlArt

AaMAZE

To Remind

Rule Pink

 

2. ansøgningsrunde (2014)

KulTour de Limfjord med kulturfærgen OM:FORM

Bunkerlove

Egholm Festival On Tour

Litteratur på farten – hvor du mindst venter det

Kunst ved kanalen

 

Northern Winter Beat

 

1. ansøgningsrunde (2013)


Kunstnermøde i Vendsyssel


Handel og vandel i historien


MNKKs Land Art Rebild – fase 1


Northern Winterbeat
 

 

 

 

Land Art Rebild Fase 2

Projektet er en realisering af dele af Land Art Rebild Fase 1 gennem opførelse af Karen Kirstine Ballegaards Land Art værk: POESIBOG I SKOVEN og  Tulle Ruths Land Art værk: Drive In for Lydkunst i Rebild kommune.

Karen Kirstine Ballegaard: Poesibog i skoven

Udgangspunktet for Karen Kirstine Ballegaards Land Art projekt Poesibog i skoven er hendes egen poesibog og de visdomsord, der findes der. Poesibøger, små fine bøger med blanke sider, cirkulerede hovedsageligt mellem pigerne i hendes barndom. Venner, lærere og familie blev bedt om at skrive i dem og de håndskrevne tekster var vers der indeholdt visdomsord, gode ønsker og leveregler.

Karen Kirstine Ballegaard vil bringe en poesibog ud i skoven, ud til andre, til forundring og overvejelse. Versene vil hun male på en gruppe træstammer i kanten skoven, gerne i nærheden af en P-plads eller rasteplads, der hvor mange kommer og hvor folk begynder skovturen. På den måde bringer Karen Kirstine Ballegaard ord, der har gyldighed videre til andre mennesker – i en anden tid. Teksterne vil hovedsageligt blive overført så de står på stammerne med den håndskrift de er skrevet med i poesibøgerne og med et vers på hver træstamme. Antallet af træer afhænger af hvor mange egnede tekster kunstneren kan finde bevaret i poesibøger i Rebild.

Ved at finde tekster der har været brugt i lokalområdet og blande dem med kunstnerens egne, bliver der knyttet en forbindelse til lokalområdet, og projektet bliver forankret her, men samtidig skaber det linier ud i verden.

Efterhånden som vejr og vind nedbryder malingen og træerne vokser, vil teksterne blive mere og mere utydelige og vil til sidst forsvinde helt. Det vil efterlade skoven uforstyrret efter et stykke tid, hvor lang tid der går er uvist. 

Tulle Ruth: Drive In for Lydkunst

Tulle Ruth vil med Land Art værket Drive In for Lydkunst installere en Drive In for Lydkunst langs vejen. Her præsenteres international og lokal lydkunst til de forbipasserende bilister. De udvalgte professionelle lydkunstner er Maja Urstad, N, Anna Hedberg, SE, Signe Lidén, SE/N, Lauri Wuolio, FI, Joonas Siren, FI, Trine Hylander Friis, DK/N, Flopper, DK, Thurid Jonsdottir, IS, Ane Østergaard, DK. Herudover planlægges der i samarbejde med Kulturskolen workshops for børn med øvelser i at lave lydproduktion, som kan udstilles i Drive In i september.

Drive in’en er tilegnet en lysning i Rold Skov. Det valgte sted skaber et perfekt møde mellem lokale og internationale lyde og giver mulighed for et øjebliks refleksion og inspiration. I løbet af sommermånederne vil bilisterne således kunne tage en pause, åbne vinduet og lytte til lydkunst og opleve bilrummet transformeret til et gallerirum. Når det er tid for at genoptage turen, kan bilisten fortsætte med at lytte ved at gå ind på projektets hjemmeside, hvor værkerne er præsenteret. Brug mobiltelefon, Ipad el. lign.: lyt og se hvordan landskabet forandrer sig i et spil mellem syn og hørelse og oplev, hvordan såvel særlig som helt almindelige dage kan fremstå på nye måder.

Tidsplan:
Udstillingen åbner i maj og foregår frem til efteråret. Drive In spiller alle dage i tidsrummet kl. 12-21
September udstilling af lydproduktion lavet af børn
Der er igangsat en Drive In-turne. Efter Rebild fortsætter projektet således til Lofoten i 2016-17.
Til hvert nyt udstillingssted laves en stedsrelateret ny form på Drive in’en, hvor der kobles nye kunstnere på og arbejdes med lokale workshops på de nye steder. Turneen retter sig mod Finland, Sverige og gerne Island, Færøerne og Grønland, men dette er i startfasen på nuværende tidspunkt.

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse

 • Land art befinder sig i det offentlige rum. Projektet skaber således et udstillingsrum, der holder åbent døgnet rundt. Projektets formidlingsdel inddrager både store og små fra alle samfundslag.

 

Projektet støttes af KulturKANte med

130.000 kr.

 

 

KUNSTkadetten

 

I slutningen af 2014 fusionerede Skagens Museum med de to kunstnerhjem Drachmanns Hus og Michael & Anna Anchers Hus.

For skabe et mere synligt og letgenkendeligt link mellem de tre besøgsadresser – og for alvor at tydeliggøre fusionen over for omverdenen og museets brugere – ønsker Skagens Museum i 2016 at erhverve en lille ”vogn”, som skal kaldes KUNSTkadetten.

Intentionen er, at KUNSTkadetten skal kunne anvendes til et væld af formål, aktiviteter og arrangementer – både på Skagens Museum, i Drachmanns Hus og Anchers Hus, men også til aktiviteter og fremstød rundt omkring i hele regionen og i hele landet.

Indholdsmæssigt vil man eksempelvis kunne se Kunstkadetten fyldt med:

I Skagen:

 • Fyldt med museets malerskole til et børnearrangement i museumshaven
 • Fyldt med champagne til verdensballet ved Den Tilsandede Kirke
 • Fyldt med fortællingen om fiskerne på skagensmalernes billeder en dag på havnen
 • Fyldt med malergrej i modlys på Sønderstrand
 • Fyldt med kaffe til koncert i Drachmanns Have
 • Fyldt med formidlere en sommerdag i gågaden
 • Fyldt med undervisningsmateriale i et klasselokale på Skagen Skole
 • Fyldt med fortællingen om Krøyers billede Hip Hip Hurra til Skagen Festivalen
 • Fyldt med aflæggere og frø fra Ancher-parrets køkkenhave til et havearrangement i Anchers Have
 • Fyldt med fortællingen om Marie Krøyer på krydstogtkajen
 • Fyldt med museets fremtidsvisioner til nytårskur for museets erhvervsklub
 • Fyldt med de ikoniske sydveste til kapsejladsen Skagen Race
 • Fyldt med fokus på malerikonservering og Skagens Museums egen konservator til vurderingsarrangement i Skagen

 

I regionen:

 • Fyldt med den historiske pelargonie fra museet til Forårsmesse i Aalborg
 • Fyldt med rekvisitter til en tableau vivant af Krøyers Sommeraften på Skagen Sønderstrand til festivaler i de nordjyske kystbyer
 • Fyldt med digteren Drachmann til Ordkraft i Nordkraft
 • Fyldt med formidling til jomfruhummerfestival på Læsø
 • Fyldt med parasoller, solhatte og regnslag til Nibe Festival
 • Fyldt med fiskernes historie til Tall Ships Races i Aalborg
 • Fyldt med udklædte medarbejdere i karnevalsoptoget i Aalborg
 • Fyldt med formidling om marinemaleren Drachmanns ophold i Lønstrup til Kultur- og Lysfestival Lønstrup
 • Fyldt med fortællingen om kunstnerparret Krøyers hvedebrødsdage i Stenbjerg i 1889 til Stenbjergdage ved Stenbjerg Landingsplads i Thy
 • Fyldt med fortællingen om kunstnerkolonien til kulturmødet på Mors

 

I Danmark:

 • Fyldt med fotos og formidling om Krøyers Hornbæk-billeder til Kunst på Molen på Hornbæk Havn
 • Fyldt med fortællingen om Ancher og kunstnerkolonien til Folkemødet på Bornholm
 • Fyldt med fortællingen om inspirationen Drachmann fik til ord og billeder under hans ophold på Fanø – på Fanø

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Skabe flere kulturbrugere

 • KUNSTkadetten vil netop skabe flere kulturbrugere ved at gøre kunsten og museets historie mere nærværende – også for museets ikke-brugere og målgrupper, der normalt ikke benytter sig af kunstinstitutioner generelt. 
  Da KUNSTkadetten netop kan tilpasses dens forskellige formål, vil indholdet og formidlingen dermed også blive tilpasset de enkelte målgrupper, hvormed man nemmere skaber flere kulturbrugere i overraskende møder.

Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse

 • Med KUNSTkadetten får vi mulighed for at møde byens og regionens kulturbrugere, dér hvor de befinder sig, og bringe kunsten ud af museet og ud i landskabet.

Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle

 • Med KUNSTkadettens historiske og æstetiske indhold skabes der netop kontrastfulde møder, når man placerer vognen i nye rammer – på tværs af geografi og genrer. 
  I den videre drift af KUNSTkadetten er ønsket at etablere samarbejder med byens og regionens erhvervsliv, som kan sponsorere vognens indhold på forskellig vis.

Tids/milepælsplan:

Vinter 2016: research af brugbare vogne til formålet
Forår 2016: Indkøb af vogn 
Forår 2016: Indretning af vogn
Resten af året: Brug af vognen til forskellige arrangementer, formidlingstiltag etc. + markedsføring af vognen på forskellig vis
December 2016: Intern evaluering af vognens brug
Januar 2017: Afrapportering til KulturKANten

Projektet støttes af KulturKANten med  
150.000 kr.

 

 

 

Life-Boats Jomfrurejsen

Den nordjyske kulturaftale støttede allerede i 2009 tilblivelsen af det første af tre skibe i Marit Benthe Norheims værk Life-Boats. Siden da er endnu to skibe blevet en realitet, og inden de tre sejlende skulpturer i ferrocement skal søsættes i juni 2016 i Aarhus, hvor de er udnævnt til flagskibe for Den Europæiske Kulturhovedstad Aarhus 2017, skal de ud på deres jomfrurejse i Limfjorden.

På jomfrurejsen anløber Life-Boats 8 havne i den nordjyske del af Limfjorden: Hals, Aalborg, Nibe, Gjøl / Attrup, Løgstør, Hvalpsund, Nykøbing, Thisted, og derudover besøges også en række havne Region Midtjylland.

Skibene er i havn i to dage, hvor publikum inviteres ind i skulpturernes indre, som er kunstinstallationer med specialkomponeret musik. I de to dage vil der foregå en række aktiviteter i skibene: Musik, performance, dans, foredrag og workshops mv. med kunstnere og deltagere i projektet.

Life-Boats jomfrurejse bliver afprøvning af hele konceptet om de banebrydende, publikumsinvolverende, opsøgende og flydende kulturhuse. Dokumentation af rejsen og publikums medfortællinger videreformidles via en app. Undervejs på turen skal Life-Boats:

 • indsamle, udveksle, akkumulere og dokumentere historier og fortællinger gennem kunst- og kulturudvekslinger, der afspejler kerneværdier fra bådenes nordjyske ophav
 • udbrede og realisere visionen om Europæisk kulturhovedstad som dynamo for kulturudveksling på tværs af både kommuner, regioner og landegrænser og som optakt til en stærk nordjysk markering ved Aarhus 2017.
 • bidrage til udarbejdelsen af en model for Life-Boats rejseaktiviteter, der kan skaleres i målestok og erfaringerne bruges, når bådene skal ud at sejle på de europæiske kanaler. En såkaldt ”rejsehåndbog” med guidelines for opdyrkning af nye samarbejder, nye netværk, nye formidlingsformer og banebrydende nye tilgange til publikum.
Marit Benthe Nordheims Life-Boats er flydende skulpturer, der repræsenterer forskellige livsfaser i en kvindes liv. Nu skal de tre skulpturer ud på deres jomfrurejse i Limfjorden.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
Ved bl. a. udvikling af nye formidlingsformer, produkter, teknologier, medier og publikumssegmenter.

Life-Boats er sejlende kulturhuse, der i sin natur bringer kunsten ud til publikum ad helt nye veje – nemlig vandvejene – og med opsøgende kunstformidling vil føre til kulturelle udvekslinger.

Life-Boats har relevans for et bredt publikum/mange målgrupper. Projektet forholder sig til et alment menneskeligt indhold, med ønske om inkludering, og ikke segregering af forskellige befolkningsgrupper, alder etc. – I og med at skulpturerne forholder sig til basiske oplevelser og stadier mennesket bevæger sig igennem, fra ung, befrugtet – til den aldrende eller døden rummer alle tre både hvert deres element af potentiel publikumsinvolvering.

Tids/milepælsplan:

Sept 2015 – september 2016
Afprøvning af hele Life-Boats overordnede målsætning, som er at skabe nye former for formidling af kunst og kultur.
Organisering af et stort forpligtende samarbejde med kommuner og havne langs Limfjorden
I den nære region afprøves alle de forhold som kan få afgørende betydning, når bådene sejler til udlandet.

Sept 2015 – april 2016
Konkretisering af anløbspakker
Afklaring på:
Hvad leverer Life-Boats?
Hvad forventes af anløbshavne?

Sept 2015 – sept 2016
Opbygning af relevante nye netværk. Overblik over relevante sommer-event langs Limfjorden.
Kontakt til relevante event-arrangører.
Kontakter til relevante havne.
Kontakter til berørte kommuner
Udbyggelse af netværk med interesserede, relevante lokale kulturudvekslingsprojekter

Sept 2015 – maj 2016
Rejseplanlægning for både, besætning og øvrige følge
Indgåelse af forpligtende aftaler med x antal havnebyer langs Limfjorden
Samarbejder med uddannelsesinstitutioner. Skoler og institutioner skal indgå i udvikling og udførelse af børn og unges selvportrætter i keramik, der skal indsamles på rejserne.
Færdiggørelse og afvikling af seminarer og workshops

Sept 2015 – Sept. 2016
Udvikling af formidlings-App
Nedsættelse af udviklingsgruppe
Lokalisering af relevant app-udviklingsbureau eller samarbejdspartnere.¨
Udviklingsfase
Test-køring af App’en
Implementering af App’en

Oktober 2015 – December 2016
Udarbejdelse af Rejsehåndbog
Løbende evaluering af projektets delelementer – resultater og erfaringer føres noteres i Rejsehåndbogen.

Projektet støttes af KulturKANten med  
270.000 kr.

 

Hamlet for retten

I Hamlet for Retten mødes virkelighedens retssal og teatrets fiktion. Baggrunden er Shakespeares Hamlet, men handlingen er henlagt til et socialt boligområde i Aalborg anno 2015. Hamlet anklages for mordet på Ofelias far, og forestillingen er retssagen, hvor det skal afgøres om Hamlet er skyldig eller ikke-skyldig.

Tre skuespillere (som spiller Hamlet, Ofelia og Gertrud) spiller de tre hovedpersoner, mens de øvrige medvirkende er virkelige nordjyske forsvarere, anklagere, dommere og en retspsykiater. Forestillingen forløber som en almindelig retssag en hvilken som helst dag i retten i Aalborg. Resultatet er dog ikke givet på forhånd, så det er både elementært spændende og giver publikum indblik i hvordan vores retssystem fungerer. For hvordan kan det være at Hamlet den ene dag kan frikendes, mens han den næste bliver dømt? De juridiske deltagere fra retsverdenen skal simpelthen opføre sig som de ville gøre en dag i den virkelige verden på job.

6 nævninge vælges hver aften tilfældigt blandt publikum. Disse udgør nævningetinget.

Hver aften opføres forestillingen med et nyt juridisk hold bestående af en anklager, en forsvarer og en dommer. Der er tilsagn fra disse parter til at ville indgå i projektet.

Hamlet for retten spilles 5 gange.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
Skabe flere kulturbrugere
o teatret har sat som mål, at min. 25% af billetsalget skal gennemføres til publikummer, som er nye i Teater Nordkraft

Demokratiserer kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse
o Igennem et nyt format at gøre teatret tilgængeligt for også andre end de, der allerede er teatervante herunder at temaet udspiller sig omkring strafferet og kriminalstof, som mange interesserer sig for.

Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi (!!!!) og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle.
o et professionelt teater indgår i samarbejde med professionelle jurister, og skaber en teaterproduktion med 2 stærke fagligheder/professioner.
o Der indgår et schweizisk teater i opsætningen. Forestillingen spiller i 9 andre europæiske lande, hvor der laves individuel tilpasning til de nationale lovgivninger/retspraksis.
o Der indgår i forestillinger jurister fra flere nordjyske kommuner.

Tids/milepælsplan:

• Forberedelser, detaljeret planlægning af produktionen m.v.: 1/12 2015 – 28/2 2016
• Opbygning af retssal i en af Teater Nordkrafts sale, forberedelse teknik: 1/3 – 10/3 2016
• Ankomst – det udenlandske team: 14/3 2016
• 5 Shows på Teater Nordkraft: 15/3 – 19/3 2016
• Evaluering samt udkast til rapportering og regnskab: april-juni 2016
• Slut på projekt: 31/7 2016

Projektet støttes af KulturKANten Med
99.900 kr.

 

Ord uden grænser

Ord uden grænser bliver et optaktsarrangement til litteraturfestivalen Ordkraft. Ordkraft foregår i Aalborg, men en væsentlig del af Ordkraft er de forskellige aktiviteter, der finder sted i hele Nordjylland. Det er kulturelle aktiviteter, der står alene, når de foregår lokalt, men som samtidig indgår i festivalen i Nordkraft. Med Ord uden grænser skabes en helt unik sammenhæng og en kulturoplevelse, der både skaber en her og nu – og en mere dybdegående og længerevarende oplevelse.

I samarbejde med regionens biblioteker, planlægges en række oplevelser som optakt til Ordkraft. Tema for Ordkraft 2016 er Ord uden grænser. Fortællinger er siden tidernes morgen blevet brugt til at gøre os klogere på livet og hinanden, også i dag bruges de til at bygge bro til fremmede kulturer, udfordre ytringsfriheden og fodre demokratiet. Fokus er interkulturelhed og fællesskab uden grænser.

Konkret vil bibliotekerne i fællesskab lave arrangementer i alle de nordjyske kommuner med Lars Bo Kujan, som arbejder professionelt med arabisk, tyrkisk, Balkan og worldfusion musik. Hertil kommer at projektet vil inkludere oplæsning af bl.a. de store iranske digtere. Arrangementerne vil forgå på biblioteker, sprogskoler og i asylcentre.

Med projektet ønsker Ordkraft at skabe interesse og forståelse for andre kulturer. Bringe mennesker sammen om en fælles kulturel oplevelse og dermed skabe spiren til en større forståelse og accept af menneskers forskellighed. En stor ambition er, at aktiviteterne kan være med til at styrke det lokale fællesskab. Bibliotekerne har stor erfaring med at rette sig mod alle kulturer og alle mennesker, og netop den erfaring vil blive anvendt til at vise den danske kulturs mange muligheder.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Ved at arrangere arrangementer af denne type henvender vi os ikke kun til de traditionelle kulturbrugere, men også til borgere, der lige er kommet til Danmark, og hermed præsenterer vi et kulturelt tilbud til dem. Vi øger tilgængeligheden gennem de meget brede samarbejde i kommunerner. Nordjysk “kvalitetskultur” viser vi gennem at invitere borgerne ind i forsamlingshuset, hvor mødet om en kulturel oplevelse gerne skal skabe starten på et nyt fællesskab. At arbejde med en bred palette af samarbejdspartnere på tværs i kommunerne og på tværs af fagligheder, skal gerne skabe grobund for nye samarbejder.

Tids/milepælsplan:

Oktober-november 2015: planlægningen starter.
November – december 2015: indgåelse af kontrakt med kunster og konkret planlægning i de enkelte kommuner.
Februar-marts 2016: afvikling af arrangementer i hele Nordjylland
April 2016: arrangement i forbindelse med Ordkraft

Projektet støttes af KulturKANten med  
106.500 kr.
Inde i den dybe skov

Kan den vilde og uplejede naturskov i Nordjylland bruges som scenerum? Ja, det mener Thy Teater, at den kan. Altså helt derinde i skoven hvor den er vild, uplejet og mystisk – og hvor en familie/skoleklasse sjældent bevæger sig ind.

Iført gummistøvler og praktisk tøj (der er ingen aflysninger pga. regn) bevæger publikum sig ad snoede stier helt ind i skoven under kyndig ledelse af lokal naturvejleder. Der hvor stien hører op, begynder der at ske mystiske ting, som blander sig med skovens univers.

Her overtager en skuespiller publikum og fører det videre ind i skoven. En eventyragtig lydkulisse komponeret til forestillingen strømmer ud af skjulte højtalere kombineret med mødet med det første af skovens væsener. Første lille intermezzo foregår i en lille lysning, hvor vi opleve et væsen hænge i et træ som en gigantisk flagermus, der kravler rundt mellem grenene. Videre frem indgår publikum i det ene magiske tableau efter det andet. Publikum involveres i fortællingen om skovens væsener og konflikterne mellem dem. Publikum skal vi hjælpe feer med at løse gåder og kaste sten sammen med trolde. Publikum skal synge i kor med elverpiger for at udfri en smuk yngling og publikum skal kravle gennem en tunnel af grene, for at komme forvandlede ud på den anden side. Publikum skal bruge deres krop og alle sanser kommer i spil. Den cirkelagtige rejse gennem skovens univers slutter da vi igen møder naturvejlederen, som trygt fører os tilbage til bussen/cyklerne.

Skoven kommer til at agere levende scenografi for en række af forunderlige og fascinerende optrin udført af seks kunstnere, hvoraf de fire er nycirkusartister, som bruger træerne og skovbundens formationer, grene og sten som redskaber. Historierne tager udgangspunkt i folkeeventyr og folkesagn fra Thy og Vendsyssel.

Thy Teater vil præsentere 25 forestillinger i nordjyske skove (Nationalpark Thy, Hammer Bakker og Langdalen ved Tranum Strand). Genremæssigt bliver forestillingen en blanding af lydkompositioner, nycirkus og fortælleteater. Ude i den dybe skovs målgruppe er elever fra 2.-5. klasse og til enkelte forestillinger også deres familier.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Vi mener at skabe flere kulturbrugere ved at tiltrække segmenter som ikke normalt går i teatret, men gerne bruger naturen på traditionelle måder (sport/vandring/jagt/rollespil m.m.). Kombinationen af natur og kultur gør de traditionelle naturbrugere nysgerrige og vice verca.

Vi satser på børn, for på den måde at skabe langsigtet forventning og tradition for at scenekunst også kan være på andre arenaer en traditionelle spillesteder.

Alle har adgang til naturen. Derfor er der så lav en billetpris, at alle kan deltage. Billetprisen er derfor sat til 32,- + moms pr tilskuer.

Et sådant projekt hvor naturvejledere samarbejder med kulturfolk vil skabe god presse og synlighed. Også i synliggørelsen sprænger vi grænser, idet synligheden ikke kun er i medier som beskæftiger sig med kultur, men også medier som beskæftiger sig med natur.


Tids/milepælsplan:

Planlægningsfase er fra januar 2016 og indtil juni 2016
Afviklingsfasen er fra august 2016 og indtil september 2016
Der afsluttes, dokumenteres og afrapporteres i oktober/november 2016

Projektet støttes af KulturKANten med
217.000 kr.9 Land Art værker i Nordjylland

Projektet 9 Land Art Værker i nordjyske kommuner ønsker at etablere en stærk international platform for kunstarten Land Art i Nordjylland. Nordjylland har et optimalt udgangspunkt for Land Art med sin kendte landskabsvariation og herlighed. Land Art genren skal her satse på et elitært kunstniveau for at skabe maksimal international genlyd og opkvalificering og opdatering af regionens kunstliv. Nye samtidskunstformer som performance, relationel æstetik, installation og digitale kunstformer fornyer, sammen med landskabsarkitekturens udtryk, scenen.

Realiseringen af de 9 værker er den del af KulturKANtens store satsning Land Shape, og de

ni værker er således vinderværker fra et internationalt Open Call, der er blevet matchet med ni nordjyske kommuner:

 • Ella Morton: Meteor Shower – planlægges opført i Brønderslev Kommune
 • Kevin Reynaert: Watching Tower – planlægges opført i Hjørring Kommune
 • Karin Westermark: Flow – planlægges opført i Jammerbugt Kommune
 • Herbert Parker: Laesoe Labyrinth – planlægges opført i Læsø Kommune
 • Helene Koch: Manmade – planlægges opført i Mariagerfjord Kommune
 • Maja Gade Christensen: Colourmapping of Stones – planlægges opført i Morsø Kommune:
 • Ida Bentinger: Sometimes something leads to something – planlægges opført i Rebild Kommune
 • Bjørn Kromann Andersen: Haveforeningen Danmark – planlægges opført i Thisted Kommune:
 • Pia Möller Light og Mariane Lyngsø: Mother of entangled dreams – planlægges opført i Vesthimmerland Kommune

 

Det er efter etableringen af værkerne håbet, at der kan blive etableret / markeret / markedsført en kunstrute rund i Nordjylland til disse værker. Tanken er, at andre spektakulære Land Art værker også kan blive en del af kunstruten.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Skabe flere kulturbrugere:

Land art værkerne møder sit publikum ude i naturen og kommer dermed i kontakt med folk som ikke normalt opsøger kunsten. Land Art er et meget godt medie til at bringe nye kulturbrugere i kontakt med kunsten. I mødet med Land Art er det kendetegnende at forbindelsen til naturen og kontakten med selve stedet betyder meget for at folk tager det til sig med et åbent sind og velvilje. Denne type kunst benytter sig ofte af en mere ligefrem kommunikationsform end den institutionaliserede kunst og er i stand til at møde sit publikum uden at give køb på kvalitet eller professionalitet.
Land Art opstår ofte i en dialog hvor værket giver mening ved at blive brugt. Dette element har været afgørende for valget af værker til dette projekt.

Land Art værkerne kan derudover bruges i mange formidlingsmæssige sammenhænge som afsæt for workshops, udflugter, foredrag, events mm.

Værkerne i projektet udfolder på forskellig vis kulturarvsaspekter og lokal egenart hvilket appellerer bredt til folk uden forudgående kunstinteresse eller kendskab.

Markante Land Art værker kan igangsætte dialoger mellem det lokale og det internationale og engagere folk i lokalsamfundet.

Land art værkerne kan bruges som undervisningseksempler i kunstpraksis, lokal historik, innovationspotentiale for fremtiden mm.

 

Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse:

Det ligger i selve Land Arts natur at optræde demokratisk. Ved at placere sig uden for institutionerne møder den et andet publikum end det sædvanelige. Land Art udtrykker sig ofte i øjenhøjde med beskueren og kan operere på flere niveauer og forstås på forskellig vis.

Der sker en øget tilgængeliggørelse af kunst af høj kvalitet ved at placere kunstværker i naturen som spiller på stedets egenart.

Der er lagt stor vægt på placeringen af de 9 værker i en stedsbunden relation til noget i forvejen eksisterende. På denne måde bliver værket sat ind i en sammenhæng som medspiller og udvider den pågældende destination med en ny og spændende oplevelses vinkel. Værkernes placering er nøje overvejet i forhold til det lokale samspil. Både identitetsmæssigt og praktisk med hensyn ti parkeringsforhold, adgangsvej og skiltning. Kunstnerne er blevet bedt om at indgå i dialog med lokale omkring hvordan værket forholder sig til stedet og hvilke formidlingsmuligheder dette giver.

Tids/milepælsplan:

Fase 1: Der er sat en forberedende dialog i gang med samarbejdspartnere og mulige sponsorer omkring de forskellige værker. Frem til forår 2016.

Fase 2: Produktionsperioden af værkerne er planlagt inden for perioden: december 2015-oktober 2016 i forskudte faser.

Fase 3: Færdiggørelse og åbning af værkerne falder forskudt i perioden: maj-oktober 2016.

Fase 4: Værkernes individuelle levetid er meget forskellig. Drift og vedligeholdelsesplan udarbejdes af den enkelte kommune for værkets levetid. Nogle værker nedtages på et bestemt tidspunkt, andre forfalder naturligt over mange år.

 

Projektet støttes af KulturKANten med
313.202 kr.


Sólfestival

Med Sólfestival ønsker Platform4 at lave en kulturel og kunstnerisk byfestival for lys og visuals. Platform4 repræsenterer et af tidens mest progressive områder inden for kunst og kultur, nemlig det elektroniske. Med festivalen sætter Platform4 sit netværk af brugere og professionelle, som arbejder med lyssætning og video- og projektionskunst til koncerter og i installationer i spil og etablerer et manglende regionalt udstillingsvindue for lyskunst.

Platform4 er inspireret af, at festivaler dedikeret til lyskunst skyder op i flere og flere europæiske byer. Heriblandt har Berlin, Amsterdam og Lyon været foregangsbyer med store, succesfulde opsætninger over temaet. I Sverige er man netop ved at afvikle Lights in Alingsås, og i Norge har man Factory Light Festival.

Sólfestival tænkes afholdt ved forårsjævndøgn – et oplagt tidspunkt at fejre lyset på. Festivalen markeres over 10 dage og der vil være 10 spots med lysinstallationer samt 3-5 andre aktiviteter, herunder indvielsen fredag 20. marts 2015. Til indvielsen vil studerende ved Musik på Aalborg Universitet byde ind med lydsiden. Centrum for festivalen er Karolinelund i Aalborg. Ligeledes kan øvrige dele af byrummet i Aalborg tages i brug, hvis det er muligt. Platform4 har desuden en aftale med Bunkerlove om at deltage i deres event i 2015 og Platform4 vil deltage i KulturKANtens Land Shape Festival i juni 2015.

Platform4’s grundidé er at udvælge forskellige spots, som en eller flere kunstnere sammen med studerende, faglige samarbejdspartnere og sponsorer forvandler til en oplevelsesrig installation eller område. Hvert spot kan indeholde større eller mindre konstruktioner, scenografi, lamper, projektorer, lyd osv. Modellen med spots gør festivalen skalerbar med selvbærende spots, der kan organiseres og finansieres et ad gangen ud fra de kunstnere, samarbejdspartnere og den økonomi, der er tilknyttet. Det betyder, at antallet af spots kan variere fra få til mange, og at mængden af indhold derfor ikke på forhånd er forudbestemt.

Platform4 ligger i Karolinelund i Aalborg, som er et af de steder, hvor forskellige kulturer kan udvikle sig hurtigt på grund af områdernes mange anvendelsesmuligheder og brugere. Aktiviteterne spænder over byhaver, graffiti, koncerter, teaterforestillinger, rollespil, picnics, skateboarding, BMX og dirtjump, beach-volley, basketball, fodbold, løb, yoga, hundetræning og slackline. Parken er med sin blanding af natur og kulturelle aktiviteter, samt Platform4 som teknisk nerve, et optimalt sted at gøre til en central arena i en lysfestival. Byrummet har med sine store pladser, lange strækninger, højdeforskelle og varierende gennemstrømning af mennesker mange oplagte arenaer at præsentere lys- og projektionskunst i. Platform4 håber at kunne realisere kunstprojekter med lys af permanent karakter især i Karolinelund.

Værkerne findes gennem et Open Call, hvor lyskunstnere kan præsentere deres idé. Der vil være brugerinddragende produktionsworkshops og tværfaglige teams, som vil være med til at kombinere og nedbryde grænser mellem genrer, fag og erfaringsniveauer. Et team kunne f.eks. bestå af en eller flere lysdesignere/installationskunstnere, et hold af studerende, vejledende faglærte og sponsorer af materialer, udstyr eller honorarer. Desuden vil deltagelse af lokale og regionale kunstnere og studerende blive vægtet højt i vurderingen af ansøgere.

Platform4 forventer 5.000 publikummer samt 30-60 udøvende deltagere og frivillige, hvoraf nogle vil være medlemmer eller frivillige fra Platform4.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Festivalens tilgængelighed uden entre i Karolinelund eller byrummet gør det nemt at besøge og interagere med de stationære installationer, tidsbegrænsede oplevelser og åbne, workshoplignende aktiviteter.

De brugerinddragende produktionsworkshops og tværfaglige teams bag vil være med til at kombinere og nedbryde grænser mellem genrer, fag og erfaringsniveauer. Et team kunne f.eks. bestå af en eller flere lysdesignere/installationskunstnere, et hold af studerende, vejledende faglærte og sponsorer af materialer, udstyr eller honorarer.

Desuden vil deltagelse af lokale og regionale kunstnere og studerende blive vægtet højt i vurderingen af ansøgere.

Tids/milepælsplan:

1.-14. oktober: Introduktion til lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner samt ansøgninger til puljer.

4. oktober kl. 12:00: Open Call udsendes via web, e-mail og sociale medier.

16.-19. oktober: Platform 4 på inspirationstur til “Berlin Festival of Lights”.

2. november kl. 19:00: Informationsmøde (Platform 4).

10.-15. december: Platform 4 på inspirationstur til “Amsterdam Light Festival”.

Januar-marts: Koordinering med deltagere, samarbejdspartnere og medier. Præproduktion hos de forskellige grupper og spots.

12.-19. marts: Produktion og opsætning gennem workshops.

1. marts: Indvielse om fredagen, der er forårsjævndøgn, som markerer, at det mørke halvår er forbi, og at solen fra den dag er mere oppe end nede – et oplagt tidspunkt at fejre lys.

20.-29. marts: Festivalugen.

1.-8. april: Opgørelse og afrapportering.

Projektet støttes af KulturKANten med
150.000 kr.

 

 

PixlArt

Foreningen PixArt ønsker at etablere et elektronisk fotogalleri i den gamle baptistkirke i Østervrå. Placeringen er valgt ud fra et ønske om at bringe kulturfornyelse ud i et område, hvor det måske virkede mindst forudsigeligt. I galleriet vil der blive tale om ”Levende vægge”.  PixlArt har en ambition om, at lancere en ikke tidligere set udstillingsplatform. Ganske vist et fysisk, men helt igennem elektronisk galleri, som viser kunstværker på ”levende vægge” i form af storskærme. Galleriet vil udgøre et dynamisk rum, hvis præsentationsform i sig selv ansporer til konstant innovation, fordi visningsmulighederne er mange. Den enkelte skærm såvel som det indbyrdes samspil mellem skærmene, programmeres til at præsentere værkerne i stadigt skiftende variationer for både komposition; kombination af værker; billedskift, sekvens etc.  Det enkelte værk såvel som det samlede visuelle udtryk, vil derfor løbende forandre sig. Afhængigt af besøgstidspunkt kan publikum derfor opleve én og samme udstilling som flere forskellige.

Galleriet vil være en specialiseret udstillingsplatform dedikeret til fotografiske fortællinger og fotokunst. Fotografi er en oplagt genre til elektronisk visning. Teknologien har nu nået et niveau eksempelvis i skærmopløsning, som kan yde fotokunstens høje kvalitet fuld retfærdighed. I alt præsenteres ti kunstnere i hver en måned henover hvert kalender år og med hver mellem 100 og 300 værker. Foreningen har indgået aftaler med seks ud af ti, der skal udgøre det kunstfaglige bedømmelsesudvalg og disse repræsenterer et meget højt fagligt niveau indenfor fotokunst.

Galleriet vil det første år præsentere en bred vifte af danske fotografer. De har hver deres fotografiske synspunkt og fortælling, men har dét til fælles, at de repræsenterer det såkaldt ”danske fænomen”. Betegnelsen er bredt kendt i udlandet som udtryk for høj anerkendelse af den faglige og kunstneriske formåen blandt danske fotografer, der på den internationale scene opnår stor hæder inden for alle områder af fotogenren.

Udover at være galleri vil man være centrum for læring om fotokunst. Det påtænkes at etablere en skoletjeneste, hvor elever fra regionens skoler kan komme. PixlArt  er i kontakt med Hjørring Private Realskole. Desuden vil man lave campus/højskole, hvor koryfæerne indenfor foto kan undervise og inspirere talenter. Ansøger stiller på nuværende tidspunkt lokaler til rådighed for Danmarks Journalisthøjskoles fotouddannelse en uge årligt, hvor der undervises på de skitserede vilkår.

PixlArt vil markedsføre galleriet gennem det netværk, man har blandt professionelle fotografer. Man vil udgive et magasin otte gange årligt. Magasinet skal sendes til medlemmer, fotoklubber og relevante uddannelsessteder.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Gennem workshops for børn og unge, som derigennem får kontakt til en kulturoplevelse de normalt ikke vil vælge.
 • PixlArt vil være nyskabende på alle facetter, så vi udbyder blandt andet salg af udstillinger til private firmaer, så en udstilling derigennem kan blive gratis for gæsterne- og derigennem få flere til at besøge os, som det er kendt fra fodbold, hvor der kan være en kampsponsor.
 • PixlArt kommer til at have en kunstnerbolig (14 dages) i forlængelse med galleriet, som sikrer at der vil blive sat fokus på Nordjylland.
 • Kontrast kan være når nyt møder tradition… Vores lokaler er en gammel kirke, som bliver installeret med den nyeste teknologi.
 • PixlArt samarbejder med de største uddannelsessteder inden for fotografi, Medieskolerne (Viborg) og Danmarks medie- og journalist Højskole.
 • Vi fører statistik om vores tiltag, som vi gør tilgængeligt for alle danske museer

Tids/milepælsplan:
Projektet ønsker at starte op ultimo juni 2015.  
Den første fotograf der bliver præsenteret er Jan Grarup.

Projektet støttes af KulturKANten med
222.000 kr.


 

AaMAZE
Foreningen AaMAZE afholder festivalen AaMAZE 2015 med optræden på 11 scener/venues rundt i Aalborg i en weekend i august 2015. Der vil være mange forskellige kunstarter repræsenteret samt en blanding af talenter og upcomming professionelle.

AaMAZE vil gerne afspejle, at Aalborg er med på beatet, er mangfoldig og har plads til en bred genre af kunst og kultur i form af musik, performances mm. Der vil være et bredt udvalg af musik fra akustisk til hårdere rock. I 2014 var der scener/venues forskellige steder på havnefronten, Toldbods Plads, CW Obels Plads, Gabels Torv, Mølle Å Plads, D’Wine, Havnehuset, Utzon Centeret, Huset og Andy’s. Man planlægger at have mindst det samme antal scener, men i 2015 skal de alle (modsat kun to i 2014) være udstyret med professionel lys og lyd, samt indretninger til publikum.  

Der er flere formål for eventen; at berige publikum med nye og interessante kulturelle oplevelser samt give talenter og upcomming professionelle mulighed for at blive set af publikum samt potentielle kunder, arbejdsgivere, bookere etc., således at det forhåbentlig kan give jobs i den kreative branche for nogle af deltagerne.

Samtidig er det muligt at få ny inspiration og finde nye samarbejdspartnere samt skabe bevidsthed omkring oplagte og potentielle synergier, man sammen kan skabe i Nordjylland.

Arrangørerne arbejder på at lave mini-AaMAZE’er rundt i Regionen. Hjørring samt Frederikshavn står først.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
De mange medvirkende vil med deres unikke deltagelse vise måder at være i kulturen på, og derved let inspirere andre/de besøgende til at kunne ligeledes.

Borgeren og den besøgende vil være i direkte kontakt med mulighederne, da denne vil kunne have direkte dialog med de medvirkende, og herved kunne få sine individuelle spørgsmål besvarede. På denne vis vil AaMAZE være med til at gøre tilgangen lettere og bygge broer mellem de nuværende kulturinstanser og deres brugere.

Kunsten, kulturen og musikken opleves ofte i vante rammer, og det at den tages ud af sin ”natur” og placeres direkte for fødderne af dets modtagere, vil skabe bevidsthed og synlighed i et moderne samfund, hvor alt skal gå stærkt.

Kontrasten mellem musikken, kunsten og det offentlige rum vil netop skabe nysgerrighed og åbenhed.

Synergien mellem de mange genrer vil belyse den kraft der opstår, når vi på tværs samarbejder og anerkender hinanden. Der er mange ressourcer at hente i hinandens felter, og en ”sammensværgelse”/event vil netop kunne bevise, hvordan rock sammen med smuk poesi kan løfte, inspirere og udvide horisonter.

AaMAZE skal profilere det nordjyske kunstneriske vækstlag og præsentere nyeste og mest interessante kunst og musik. Kunstnerne udvikles og bakkes op i professionel retning, og en kuratorgruppe står for booking, hvilket sikrer et højt kunstnerisk niveau og varieret program, så kvalitet og perspektiv for et fortsat bredt samarbejde med øvrige aktører i branchen sikres.

Samarbejde med brancheorganisationer sikrer ligeledes en rød tråd, så fødekæden styrkes. Forventningen er, at stadig flere deltagende fra AaMAZE de efterfølgende år vil findes i mange nye sammenhænge og samarbejder.  

Tids/milepælsplan:

Jan’15: Projektet skydes i gang. Tilladelser indsamles og de første oplæg holdes. (Oplev Vækst) Offentliggøres med ansøgningsmuligheder for medvirkende til AaMAZE’15. Ansøgningsfrist sættes, 3 mdr. før afvikling.
Feb. De første tilmeldinger (ultimo feb: 50 tilmeldte).
Marts: Ansøgninger og tilmeldinger øges til 100.
April: Opslag offentliggøres, og arbejdsgruppe sammensættes.
Maj: Web udarbejdes og ansøgninger bearbejdes og samarbejdspartnere opsøges.
Juni: Alle ansøgninger bearbejdes og program fastlægges.
Juli: PR for fuld udblæsning.
Aug: LastFinish/klargøring og afvikling.
Sep: Alt opgøres og diverse poster afregnes. Evalueringer udarbejdes. Videoer færdiggøres og offentliggøres.
Okt: Regnskab offentliggøres og nye strategier udarbejdes på baggrund af årets evalueringer.
Nov: Platform er official og planlægning skydes i gang til AaMAZE’16.

Projektet støttes af KulturKANten med
175.000 kr.

 

 

To Remind

‘To Remind’ er et kunstprojekt i det offentlige rum, der undersøger nye måder at interagere med publikum på. Projektet peger på det personlige, unikke og æstetiske ved det håndskrevne, analoge sprog, som i disse år udfordres af den digitale kommunikation.

Et stort gammelt træskib sejler en 5,1 meter lang flaskepost med sin store håndskrevne besked Danmark rundt. I forbindelse med ”Sculpture by the Sea” i Aarhus 2013 modtog projektet to priser og i 2014 gæstede flaskeposten Vejle og Samsø og blev præsenteret på Kulturmødet på Mors. Nu planlægges et 2015-togt, hvor seks Nordjyske  destinationer er sat på kortet. Flaskeposten opsamler nationens håndskriftspor, tanker og drømme på sin vej. I 2017 er det planen, at flaskeposten vender tilbage til Aarhus, hvor den og de indsamlede materiale bearbejdes til en udstilling i forbindelse med Aarhus Europæisk Kulturhovedstad i 2017.

Kunstneren bag projektet beskriver det således: ”Flaskeposten kan alle relatere til. Et minde om en tid, der ikke er mere. I dag kan en sms eller en mail nå klodens fjerneste egne på få sekunder. Flaskeposten er et symbol for langsomheden. I denne flaskepost er meddelelsen ’Jeg er, altså skriver jeg’ som digter videre på den franske filosof René Descartes (1596 -1650) berømte sætning ’Jeg tænker, altså er jeg’”.

Flaskeposten taler til fantasi, drømme og tanker og siger: ”Put madpakken i lommen og tag børnene, vennerne, kæresten/ægtefællen og bedsteforældrene med ud i det blå, hvor flaskepostens meddelelse giver anledning til eksistentielle samtaler og refleksion.

I vandkanten finder publikum/forbipasserende en skrivepult med en postkasse, som opfordrer dig til at være medskaber af værket på tre forskellige måder:

 • ’Hit med din håndskrift’ – projektet indsamler nationens håndskrifter,
 • ’Skriv eller tast mig dine tanker’ – et refleksionsbrev om skrivemåder
 • ’Del dit håb og dine bekymringer, din frygt dine drømme for digitaliseringen’ – dit indlæg til en folkelig tænketank.

Flaskeposten ligger ude i vandet i ca. en måned ved hver destination og projektet binder på den måde Ø-riget sammen i en fælles fortælling. Værket tænkes at blive eksemplarisk for udviklingen af nye formater for en borgerinddragende samtidskunst med demokratisk potentiale. Projektet lægger op til både en individuel og måske især kollektiv oplevelse for hele familien, både børn, unge og gamle. Projektet forventes at have en bred appel og forståelseshorisont, eftersom det formodes, at alle kan relatere til flaskepostens form og indhold, hvilket kan skabe en mangfoldig kulturoplevelse, som er nem for nye kulturbrugere at sætte sig ind i.

Projektet falder ind i samtidskunstens anvendelse af deltagelse og borgerinddragelse, hvor ”To Remind” søger at etablere en dialog, der kun kan realiseres ved publikums aktive deltagelse. Projektet søger dermed inddragelse af den enkelte beskuer og rummer et demokratisk potentiale, der kan skabe kulturel innovation. Projektet tænkes at skabe debat omkring den måde, vi kommunikerer på, vores historiske skriftspor og kulturarv, måden vi bruger og oplever naturen på og overordnet set, hvordan vi sanser og behandler vores omgivelser og aktørerne i dem.

Flaskeposten vil besøge seks nordjyske destinationer, hvor lokale aktører aktivt involveresmed tilrettelagte aktiviteter der passer til det pågældende sted.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
Den gigantiske flaskepost (5,1 meter lang) er om noget et overraskende møde, der er som skabt til Nordjyllands fantastiske vanddestinationer og maritime historie. Og ikke kun i kraft af sin størrelse skaber den kontrast til vores forventninger, også med sit håndskrevne eksistentielle budskab skaber den kontrast til den digitale tids tydelige og anonyme tastninger. Eller om man vil det; det autentiske kropsnære spor som håndskriften er over for det digitale samfunds moderne kommunikationsformer. Kontrasten mellem skriftssprogets håndskrevne ’kragetæer’ kontra maskinsskrivningens ’tydelige tastninger’ søges reflekteret.

Flaskeposten er langsomheden, det eventyrlige, det uforudsigelige og upræcise som står i kontrast til vores meget målrettede samfund præget af et højt tempo. Mens flaskeposten er underlagt naturens luner og driver hid og did, når en sms eller mail med præcision kloden rundt på få sekunder. To autentiske spontant tilsendte beretninger vidner om flaskepostens evne til at undslå sig kontrol og censur i tiden før murens fald, og skaber en historisk kontrast og perspektiv på samtidens digitale kommunikationsformer. Sådan udfordrer ’To Remind’  borgerne i en kulturoplevelse, der kan åbne refleksioner og historiefortælling, der forstyrrer og involverer os i debatten af vores samtid.

Projektet bibringer til at skabe flere kulturbrugere, eftersom projektet når en bred målgruppe, hvor man ikke føler sig ekskluderet af et svært tilgængeligt kunstværk. Alle kan relatere til To Remind’s umiddelbare budskab, der på finurlig vis peger ind i et dybere eksistentielt lag omkring vores fremtidige kommunikation, hvilket er et emne, der vedrører alle borgere.

Kunstprojektet findes i det offentlige rum, der vægter det fysiske og aktive møde med verden og retter fokus mod den smukke natur i ”Vandkantsdanmark” og sansningen af denne. Den kontrastfulde arena opstår i mødet mellem den nordjyske natur og det kulturskabte kunstværk, der undersøger nye måder at interagere med publikum på.

Tids/milepælsplan:
August 2014 – februar 2015: Finansiering af et nordjysk 2015-togt, samt videre dialog med allerede indledt dialog med de aktuelle nordjyske kommuner.
Marts: Aftalebreve udarbejdes med de endelige nordjyske kommuner, som indgår i 2015-togtet.
Marts – april 2015: Nærmere detailplanlægning med endelige lokale kommuner og evt. kulturelle aktører.
April – oktober: Flaskeposten holder sit indtog i det nordjyske. Fortsat detailplanlægning af kommende destinationer, men de aktuelle destinationer afholdes i samarbejde med de pågældende lokale aktører.
Juni: Forventet deltagelse i LAND-SHAPE, Land Art North Denmark.
August: Forhåbentlig deltagelse i Kulturmødet på Mors
Oktober 2015: Flaskeposten ’driver’ i vinterhi, forlader Nordjylland og ’skuer mod nye horisonter’.
November – december: Det nordjyske togt afrapporteres.

Projektet støttes af KulturKANten med  
250.000 kr. 

 

 

Rule Pink

Performance Artist Michael Richardt er i gang med sit kunst og kulturprojekt RULE PINK. Projektet begyndte med en Long Duration Performance Installation, som blev afviklet i Nordkrafts Kedelhal i 2012 og fortsætter nu med en installation med 42 iscenesatte interviews mellem intervieweren Michael Richardt og projektets hovedperson Malou Gabriella Abrahamsen. Desuden planlægger ansøger en udvidende og mere publikumsopsøgende faktor, gennem afvikling af performances i 37 byer. KulturKANten støtter afviklingen af tre performances i Nordjylland i henholdsvis Åbyen (udenfor Hjørring), Hjørring og Aalborg. I 2013 blev performancen Moderkagen afviklet på Hirtshals Strand. Senest har ansøger givet en performance i Galleri Limbo i København, hvor der var 250 publikummer.

Rule Pink er en faktion, som giver et bidrag til forståelsen af kvindens liv i det 20. århundredes Danmark, men det er først og fremmest et kunstværk, som skal vise kunstneren, hans søskende og gerne hele verden, hvem deres mor i virkeligheden er – eller drømte og drømmer om at være. Michael Richardt håber, at værket vil vise, at menneskets forestilling om det levede liv er mindst lige så vigtigt som det levede. For at forstå det levede, må forestillingerne – drømmene, fortrængningerne, historierne, løgnene, luftkastellerne – frem.

Gennem Rule Pink ønsker performer Michael Richardt at give sin mor mulighed for at forløse sine drømme gennem en kunstnerisk proces frem for, som hun fortrinsvis har gjort hidtil, at udleve nogle af dem full scale og med store menneskelige omkostninger til følge, både for hende selv og for omgivelserne. 

I Åbyen vil ansøger lave en performance med dertilhørende procesudstilling. I Åbyens forsamlingshus, til selve performancen, vil en lille sø, med dertilhørende lille ø, blive brugt til en sight specifik performance. I mørke sidder Stella (hovedpersonen)i en båd på en lille sø, iført en kjole i selvlysende plast, Iridescence trækker båden med Stella rundt I cirkler fra breddens kant, publikum lyser på Stella, som efterlader lysende spor i mærket. Komponist Tonje Terese afvikler musikken, performancen er inspireret af Tommelise og byens navn.

Michael Richardts performance i Hjørring, bliver i forbindelse med det årlig Hjørring Live, der afvikles som en del af studiestart. Stella og Iridescence, vil fremstå som visuelle GAME mastere eller forkyndere med performative indslag. I alt medvirker 150 klasser, 4000 elever, der hver får en t-shirt med RULE PINK, da de vil medvirke som statister i skabelsen af en film.

I Aalborg vil Michael Richardt i tre måneder afvikle Laboratoriet Sølvrammen i et lokale i gågaden. Kunstlaboratoriet vil være åbent i dagtimerne, som de andre butikker, og besøgende vil kunne koble sig på arbejdsprocessen i installationen. Hver uge vil der være et performativ event. Sølvrammen blev i fem dage afviklet på dette års Science in the City Festival, på Carlsberg i København, hvor installationen var åben i 35 timer, og hver aften havde en performance. Sølvrammen er rammefortællingen for hele RULE PINK, ”værket om min MOR”.

Konkret vil der være en daglig workshop, hvor publikum opfordres til at hjælpe tilblivelsen af værket RULE PINK. Der vil være diverse stationer, inspireret af projektets materialeforståelse. Elementerne vil være følgende:

 • Sølvrammen
 • Indpakning af værker, udsmykning af indpakning
 • Collager på klistermærker
 • Designe outfits til Stella
 • Sy og skabe kreationer
 • Iridescence
 • Små iscenesatte film, med musiske improvisationer 

Hver uge vil Stella, Rule Pinks hovedperson agere og deltage i skabelsen af stopmotion film.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Eventen afvikles i tre byer Aalborg, Hjørring og Åbyen på tre forskellige steder; en butik i gågaden, i det offentlige rum og et forsamlingshus på landet.

På sin vis repræsenterer de tre byer, forskellige arketypiske byer, hvor forskellige virkemidler må bruges, for at tiltrække nye kulturbrugere.  På kunstnerens rejse igennem livet, har byens størrelse aldrig været afgørende for skabelsen af god kunst, det er et spørgsmål om indstilling og ligestilling mellem et forsamlingshus på landet og en gågade på strøget.

Performance Laboratoriet afviklet i Aalborg over en periode på tre måneder, vil tillade beskueren at påkoble sig en kunstnerisk proces, og kontinuerligt følge en udvikling. Samtidig vil placeringen i gågaden invitere den store menneskeskare, som dagligt gør brug af gågadens mange tilbud og eksponere dem for denne anderledes form for kunstnerisk proces. Alle er velkomne, alle kan gøre nytte.

I Hjørring bliver eventet lanceret via Hjørring Live, der har direkte kontakt til den store gruppe af nye studerende.

I Åbyen vil der blive lavet lokale løbesedler og plakater til at markere eventet. Her vil der blive fokuseret på nærmiljøet, hvor kunst sjældent når ud.

Tids/milepælsplan:
De tre events vil blive afviklet inden udgangen af 2016

Projektet vil i dets færdige form efterfølgende være en del af Marit Benthe Norheims Lifeboats projekt, da Rule Pink er indskrevet i projektet, som kulturel udveksler fra bådenes fødselsland Danmark.

Projektet støttes af KulturKANten med  
99. 000 kr.

 

 

KulTour de Limfjord med kulturfærgen OM:FORM

Færgen som ramme om kulturel udveksling.

KulTour de Limfjord med kulturfærgen Om:FORM, tager udgangspunkt i den tidligere færge M/F Plagen, som foreningen Kulturfærgen OM:FORM har omdannet til en kulturfærge.
I projektets begyndelse fungerede færgen som en kulturel ambassade for hele regionen ved havnefronten i Aalborg i juni 2014 under Aalborg regatta. Her indgik Kulturfærgen OM:FORM som en ”lille” scene, der var et nyt forsøg på at introducere en intim og alternativ ramme om events på havnen. Arrangementerne havde særligt fokus på kystlandskabet igennem fotoudstillinger, installationskunst, workshops, billedkunst og musiske indslag.

Udfordringer og erfaringer

I projektets 2. år var den oprindelige plan, at færgen skulle ud i fjorden og besøge Løgstør, Thisted og afslutningsvist Nykøbing. Ændring i samarbejdet med Thisted gjorde, at projektet søgte om at ændre stoppet i Thisted til Aalborg, hvilket blev godkendt. Touren skulle nu gå til Aalborg, Løgstør og sidst Nykøbing. Men grundet nogle lovmæssige ændringer om regler for bugsering var dette ikke længere en mulighed for projektet. Projektet kom derfor ikke til Løgstør og Nykøbing som planlagt, men gennemførte sit første stop i Aalborg i forbindelse med Tall Ship Races i sommeren 2015. Her fungerede Kulturfærgen som sjette scene for alternativ og eksperimenterende musik med både nationale men også internationale kunstnere.

Projektet har gennem sin projektperiode erfaret, at det genkendelige element i den gamle færge har haft en dragende effekt. Nysgerrige nordjyder er blevet lokket ombord for at se hvad den gamle Plagen, som nogle af dem har sejlet med som børn, nu bliver brugt til. Her er de besøgende blevet mødt af kunst, musik, performances, madoplevelser og meget andet, som de måske ikke normalt ville have opsøgt hos de mere traditionelle kulturinstitutioner.

Ligeledes har OM:FORM ramt en bred målgruppe, lige fra børn som ville ”styre skibet” til unge, som hang ud på tagterrassen, til den ældre generation som tidligere sejlede med færgen.  

 

Til hjemmeside

OM:FORM facts

 • Det anslås at projektet i bevillingsperioden har været besøgt af omkring 20.000 personer, men set/passeret af et langt større antal.

Projektet støttes af KulturKANten med:
176.000 kr. vedr. 2014 og 2015

Du kan læse mere om projektet OM:FORM her.

 

Bunkerlove – opgør med fælles negativ historie

BunkerLove er en kulturel og kunstnerisk festival, som første gang blev gennemført i sommeren 2013. De arbejder med en grundtanke om, at man skal bruge de ressourcer, muligheder og valg, der er til stede og i størst mulig pagt med naturen, i størst mulig synergi med eksisterende positive kræfter, og med størst mulig inddragelse af den viden, vi som samfund og mennesker har.

Krigsresterne, de barokke bunkers, der strækker sig i 14 tusindtal over kystlinjen fra Nordnorge til Sydfrankrig, er det kraftfulde symbol på menneskers formåen og stædighed, som forstyrrer et naturligt landskab og udgør arenaen for BunkerLove festival. De repræsenterer menneskets ’dark side’.

Festivalrækken består af kunstværker og forestillinger og bliver dokumenteret som ’Augmented Reality’ således, at muren opbygges digitalt og altså ’permanent’, mens den fysisk forandrede Atlantvold kun er synlig i de tidsrum i juli, hvor festivalerne står på.

BunkerLove 2014 bød på forskellige kunstarter – fra billed- og arkitektonisk installationskunst til værker i avancerede digitale medier, sat i utraditionelle sammenhænge med flora og fauna, og i beriget forening med drama, dans og musik. Se her en video fra “BunkerLove 2014”, af Trevor Jensen, som har optaget videomaterialet og af Mikolaj Lewandowski, som har produceret videoen. 

 

BunkerLove 2014 Teaser from BunkerLove on Vimeo.

Udfordringer og erfaringer

Vejret er i sig selv en udfordring i forbindelse med festivaler. Projektet lært vigtigheden i at have en plan B, når det gode solskinsvejr svigter, hvor de i 2014 havde en cafe-bunker, med strandstole og tæpper så folk kunne holde varmen. 

BunkerLove udstillingsfacts:

 • Museumscenter Hanstholm:

BunkerLove udstilling “Something is Rotten in the State of Denmark”, Chris Brock fotoudstilling.

 • Hjørring Bibliotek:

BunkerLove udstilling “Something is Rotten in the State of Denmark”, Chris Brockfotoudstilling.

 • Kulturfærgen OM:FORM

Workshop & fotoudstilling

 • Rainbow Festival, Hirtshals 6. juli
 • Free Festival, Furreby 13. juli
 • Dome of Vision, Kbh: BunkerLove udstilling “Together in small places” med bl.a. Christian Skjødt og Edit Vizer.

Projektet støttes af KulturKANten med:
191.500 i 2014

Du kan læse mere om festivalen her


Egholm Festival On Tour

Musikken bringes til borgeren – et nyt og anderledes koncept

Normalt tager musikere på turné til landets spillesteder og festivaler. I 2014 vendte Egholm Festivalen op og ned på det billede, da festivalen tog på turné ud til Nordjyllands rytmiske amatør- og upcommingmusikere. Egholm Festival On Tour var 5-dages turné rundt i Nordjylland i første del af sommeren 2014, hvor festivalen mødte op i de byer, hvor musikerne kommer fra. Med en mobilscene og en tour-bus (med roadies) gæstede Egholm Festival 5 nordjyske byer. Festivalen blev skudt i gang til åbningen af Nibe festivalen og tog derfra videre på turné i det nordjyske, hvor der i hver by blev afholdt en mini-festival.

Udfordringer og erfaringer

Egholm Festival On Tour fik bragt festivalen ud til et nyt publikum. Konceptet med at flytte en festival derud, hvor musikerne kommer fra fungerede overordnet set rigtig godt. Set i bakspejlet kunne en enkelt ting, dog være gjort anderledes, nemlig i højere grad at involvere lokale kræfter i planlægningsfasen. For at festivalen skal blive en succes er det vigtigt at være på det rette sted på det rette tidspunkt. Og her er lokalt kendskab en utrolig vigtig faktor; hvordan er butikkernes åbningstider, hvilke torve og pladser, passerer flest mennesker igennem – og hvornår gør de det osv.

 
Klik på billedet og se fotocollage fra Egholm Festival On Tour

Festival facts

 • Dag 1: Startskud d. 1/7 ved åbningen af Nibe Festivalen.
 • Dag 2: Gæstede Thisted torv onsdag d. 2/7
 • Dag 3: Gæstede Blokhus torsdag d. 3/7
 • Dag 4: Gæstede Hjørring fredag d. 4/7
 • Dag 5: Gæstede Aalborg lørdag d- 5/7

Projektet blev støttet af KulturKANten med:
112.500 kr. i 2014

 


Litteratur på farten – hvor du mindst venter det

”Litteratur på farten” – hvor du mindst venter det var en ny og anderledes måde at præsentere litteratur på. Tilmed var det på steder, hvor det var uventet at møde litteraturens verden. De 11 bogcaféer blev afholdt på utraditionelle steder, såsom i en Motorcykelklub i Aars, på McDonald’s i Haverslev og Brugsen i Byrum på Læsø. Bogcaféerne har udformet sig inden for to temaer: Magten og Tilbageblik, i et forsøg på nå ud til store og gerne nye målgrupper. Temaet magten var tiltænkt primært en målgruppe, som har behov for et spændingsmoment for at fastholde interessen. Temaet tilbageblik var tænkt som et bredt emne, der interesserer den store gruppe af biografilæsere og autofiktionslæsere, som i disse år er vokset betydeligt. Emnet er derudover så almenmenneskeligt at det også tiltrække ikke-læsere.   

Litteratur på farten har givet alle deltagerne et stort erfaringsgrundlag for videreudviklingen af litteraturformidling på alternative steder i samarbejde med ny partnere – og til nye målgrupper.

Det viste sig, at de steder, hvor det lykkedes at få en stor gruppe ikke-biblioteksvante i tale, var Aars Touring Club (Mortocykelklub), EUC Nordvest, AMU Center Nord og Hanherred Havbåde. Det forklares med, at bibliotekerne her samarbejdede med henholdsvis en klub, en erhvervsuddannelse, en arbejdsplads og en lokalt forankret forening – alle forventeligt med få biblioteksvante blandt deres medlemmer/elever.

Projektet havde sat 75 gæster pr. bogcafé som mål, hvilket ikke blev opnået hele vejen rundt. Der var besøgstal fra 20 til 80. Nogle steder satte lokalet en naturlig begrænsning. Langt størstedelen af gæsterne udtrykker i deres evalueringer, at de har haft en god oplevelse.

Udfordringer og erfaringer

Litteratur på farten erfarede, at det med fordel kunne vælges at lægge de tre første bogcaféer lige efter hinanden for at få finjusteret programmet og vænne kunsterne til at arbejde sammen på scenen. Det blev yderligere erfaret, at forfatternes holdning til fleksibilitet og scenevanthed var vigtige parametre for at projektet blev succesfuldt.


Created with flickr slideshow.

Bogcafé facts

TILBAGEBLIK

 • Brugsen i Byrum på Læsø mandag d. 20. oktober 2014
 • Hanherred Havbåde i Fjerritslev torsdag d. 23. oktober 2014
 • Butikscenter i Hadsund fredag d. 24. oktober 2014
 • McDonald’s i Haverslev fredag d. 31. oktober 2014
 • Bangsbo Museum-Riddersalen tirsdag d. 18- november 2014

MAGTEN:

 • EUC Nordvest Thiste onsdag d. 8. oktober 2014
 • Brønderslev Rådhus torsdag d. 9. oktober 2014
 • Byrådssalen i Hjørring fredag d. 10. oktober 2014
 • Frimurerlogen i Nykøbing Mors onsdag d. 15. oktober 2014
 • NT/Arriva/City Trafik torsdag d. 6. november 2014
 • Motorcykelklub i Aars mandag d. 24. november 2014

Projektet blev støttet af KulturKANten med:
58.600 kr. i 2014 til afholdelse af 11 bogcaféer.

 


Kunst ved kanalen

Ideen bag projektet er, at man ved at lave Land Art ved Frederik VIIs Kanal i Løgstør kan bygge til et kulturminde uden at forandre det, ligesom fjorden aldrig er den samme året igennem, og dog den samme fjord. Da Land Art kan være kunst, der med tiden ”gror” ind i landskabet for til sidst helt at forsvinde (eller blive fjernet) er det oplagt at lave på en fredet kulturarv som kanalen, der ellers ikke må røres. Ideen går på at skabe dialog mellem kunst og Frederik VIIs Kanal, der er et bygningsværk og samtidig et kulturlandskab. En kunstnerisk reaktion på tidligere tiders aktion.

Den gamle menneskeskabte kanal ved Løgstør er et stykke unikt kulturhistorie, som handler om menneskets formåen overfor naturen og dens kræfter. Kanalens anlæggelse var en kraftpræstation i sin tid og i dag et mindesmærke over driftige mænds tanker. På det sted er det ideen, at moderne Land Art skal vokse ud af kanalens sider og på vandet, så den besøgende får en ekstra oplevelse af naturen og kunsten, sat sammen med et stykke enestående lokalt kulturhistorie.

Der forventes ca. 70.000 gæster til Vesthimmerland i forbindelse med Europaturen i golf (Gatten Golfcenter). Desuden vil der være stor bevågenhed fra såvel international som nationale medier. Disse vil også fokusere på øvrige events i området.  Medens projektets inddragelse af nordjyske kunstnere og lokalbefolkningen vil ske over længere tid er det ambitionen at projektet eksponeres og inddrager gæster, medier osv. i forbindelse med afholdelse af golfturneringen. Projektet vil inddrage såvel arrangøren af European Tour, som til tilknyttede sponsorer.

Kunst ved Kanalen er en nyskabelse, da den sammenbringer flere Nordjyske kunstnere.

Projektet vil krydse flere brugere af kulturen og naturen og være let tilgængelig for alle (herunder kørestolsbrugere og barnevogne) og synliggøre både nordjyske kvalitetskunst og bevaringsværdig kulturarv.

Dertil kommer at projektet inviterer fire nye talenter fra det nordjyske med, sammen med fire rutinerede og anerkendte kunstnere, så de nye talenter derved for større opmærksomhed fra publikum og medierne og får dermed yderligere et skub i karrieren.

Udover at seks kunstnere fra region nord skal der undervejs i forløbet være workshops for børn, der skal høre om stedet og derefter lave deres eget Land Art. Og der laves en omvisning af stedet, hvor børnene fortæller – til de voksne – om hvad de ser og oplever i Land Arten. Her forventes et tæt samarbejde med ”Børns møde med kunsten”. Og derved være med til at skabe nye kritiske kulturbrugere.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Udover at seks kunstnere fra region nord, skal der undervejs i forløbet være workshops for børn, der skal høre om stedet og derefter lave deres eget land-art. Og der laves en omvisning af stedet, hvor børnene fortæller – til de voksne -om hvad de ser og oplever i landarten. Her forventes et tæt samarbejde med ”Børns møde med kunsten”. Og derved være med til at skabe nye kritiske kulturbrugere.

Tids/milepælsplan:

Projektperiode 1/3-2014 til 1/12-2015

1.møder med alle samarbejdspartnere og indgåelse af aftaler 1/6-14

2.bruttoliste over potentielt deltagende kunstnere  1/6-14

3.aftaler indgået med kunstnerne  1/8-14

4.rapport *  1/10-14

5.Indgåelse af endelig aftale med Himmerland Golf og Spa Resort 1/10-14

6.Medie og PR-plan færdig 1/12-14

7.Afklaring af praktiske forhold 1/3-15

8.Færdiggørelse af værkerne 1/8-15

9.Evalueringsrapport 1/10-15

10.Afrapportering  1/2-16

*Væsentlige samarbejdspartnere er ’Made in Denmark’ og Himmerland Golf og Spa Ressort – arrangører af European Mastes golfturneringen. Turneringen finder sted i 2014, 2015 og 2016, hver år i august måned. ’Kunst ved Kanalen’ vil følge arrangementet tæt i 2014 og udfærdige en rapport med fokus på synergieffekter, grundlag for samarbejdsaftale og anbefalinger til Medie og PR-plan for nærværende projekt. Der vil endvidere blive foretaget en vurdering af gæsterne ved European Tours interesse i arrangementer, besøgssteder og andre aktiviteter udenfor selve golfarrangementet.

Projektet støttes af KulturKANten med:
et endnu ikke fastlagt beløb. KulturKANten går i dialog med projektet om at få det færdigudviklet og tager derefter stilling til beløbets størrelse.

 

 

Kunstnermøde i Vendsyssel 

En ny kunstnerisk proces

I september 2013 mødtes seks kunstnere fra kunstnersammenslutningen ”Corner” med seks lokale kunstnere i Vendsyssel. Kunstarbejdet og formidlingen skulle udfolde sig inden for fastlagte rammer, der skulle gøre op med den frie spontane proces, der normalt associeres til den kunstneriske proces: fx blev udstillingstema, kunstnerudvalg, udstillingsperiode, samarbejdspartnere og formidlingsønsker lagt fast på forhånd.

Kilk her og følg med på projektet blog

I løbet af efteråret udførte Corner-kunstnerne og de seks lokale kunstnere hver et grafisk tryk på Grafisk Værksted i Hjørring. I december 2013 blev de 12 tryk udgivet i en samlet mappe. Sideløbende med kunsternes arbejde på det Grafiske Værksted blev arbejdsprocessen videodokumenteret, hvilke endnu er tilgængeligt på projektets blog.

Motiverne tager alle afsæt i Nordjylland, hvor kunstnerne har vægtet at skabe værker, inspireret af de oplevelser, de har fået under kunstnermødet. Det ses blandt andet i Kirsten Kleins billeder og Jens Borhs træsnit og litografier, hvor motiverne er hentet fra hele den nordjyske landsdel. Til hvert af de 12 tryk har kunsterne udarbejdet en beskrivelse, som udtrykker de refleksioner og oplevelser, de har haft i forbindelse med projektet.

Kunstneriske møder

Kunstmødet bringer ikke blot kunstnere sammen på tværs af landsdele, men tager også publikum med i den kunstneriske proces. I stedet for at publikum blot oplever det færdige resultat, har publikum fået adgang til processen omkring skabelsen af kunsten. Et eksempel var en tur med sejlskib til Hirsholmene, hvor nogle at kunsterne fortalte om deres arbejde et andet var et arrangement i Mygdal, hvor Marit Benthe Norheim og Claus Ørtoft fortalte om deres aktuelle arbejde.
Det kunstneriske møde for Corner-kunstnernes bestod i mødet med et nyt landskab og med nye mennesker, mens det for de lokale Vendsyssel-kunstnere var at reflektere over det landskab og den kultur de dagligt indgår i.

Udstillings facts

 • September 2013: Kunstnerne bor og arbejder i Vendsyssel
 • Efterår 2013: De 12 grafiske tryk udføres
 • December 2013: De grafiske tryk udgives i en samlet mappe
 • Januar-februar 2014: Grafisk mappe udstillet på sammenslutningen Corners udstilling på Sophienholm nord for København.

Projektet blev støttet af KulturKANten med:
200.000 kr. i 2013

Fra venstre i bagerste række Anne Skrumsager Heiberg, Jens Bohr, Ane Lie Stokbro, Carsten Schmidt Olsen, Lars Ravn, Torben Stæhr, Gorm Spaabæk, Thisen, Marit Benthe Norheim og Søren Friis. Forreste række fra venstre Finn Heiberg, Ole Tersløse Jensen, Anne Marie Mejlholt og Knud Odde. Claus Ørntoft kom først senere og er derfor ikke med på billedet.
Foto: Torben Stæhr

 

”En god handel – 150 års handelshistorie i Nykøbing” (Tidligere Handel og vandel i historien)

Musset rykker ind i Nykøbing Mors’ gågade

Morslands Historiske Museum stod bag projektet ”En god handel – 150 års handelshistorie i Nykøbing”, som Nykøbing Mors indbyggere og turister kunne opleve i sommeren 2014. Normalvis forbindes et museum ikke med en butik midt i gågaden, men museumsudstilling ”En god handel – 150 års handelshistorie i Nykøbing” rykkede ud af sine vante rammer og ind i Nykøbings Mors bymidte. Ideen om at præsentere historien om handelslivet der, hvor folk handlede og færdedes til dagligt blev mødt med interesse og gæsterne blev mødt, hvor de var og tilmed gratis. Mødet med kulturen blev overraskende gennem den anderledes scene midt i gågaden – og uventet da gæsterne fik en ekstra oplevelse med hjem fra deres shoppe-tur. Udstillingen blev gæstet af over 6000 mennesker, som bl.a. kom fra hele regionen i løbet af sommerperioden. Der var før udstillingen lagt mange kræfter i at sikre det høje faglige niveau og formidling, hvor man bl.a. brugte levende billeder og lydoptagelser samt fotos hentet fra Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Til børnene var der bl.a. lavet maleark med motiver fra byens handelsliv og i hele udstillingsperioden, var der tilknyttet en museumsformidler, til at besvare spørgsmål fra gæsterne.

Udfordringer og erfaringer

Oprindeligt havde tanken bag projektet været, at man via QR-koder i de enkelte butikker rundt omkring i gågaden ville skabe en sammenhæng til hovedopstillingen. I samarbejde med de øvrige butikker blev det i stedet besluttet at anvende tekst og fotoplancher, ude i de ”rigtige” butikker, der var udformet i samme design som udstillingen. Det blev i løbet af ”En god handel – 150 års handelshistorie i Nykøbing” udstillingsperiode erfaret, at en stor del af gæsterne efterspurgte mere af den nyeste lokale historie, som de potentielt selv havde været en del af. Fremtidige projekter vil derfor med fordel kunne indtænke mere af den nære historie. Udstillingen har kørt med de samme åbningstider som resten af byens butikker og de dage, hvor handelsstandsforeningen havde arrangeret open-by-night havde museet åbent sammen med resten af gågaden til kl. 21. Udstillingen blev forlænget med en uge, så udstillingen stod mens H.M. Dronning Margrethe II besøgte byen, hvor mange mennesker igen kom til byen.

I forbindelse med udstillingen blev der udarbejdet en drejebog, der fungerer som vidensdeling til andre museer. Den beskriver tankerne bag udstillingen, ustillingens temaer, deres scenografiske præsentation og deres respektive indhold, de udvalgte genstande, hvor mange plancher udstillingen rummer, hvor disse er placeret samt antallet af projektorer og deres placeringer. Ligeledes er der i drejebogen knyttet 21 sketch-ups, der er lavet af scenograf Karin Seisbøll, som i detaljer viser udstillingens opbygning.

 

Udstillingsfacts

 • December – Januar – indledende arbejde med at klarlægge temaer inden for handelslivet og undersøge potentielle locations i Nykøbing.
 • Februar – Marts – Fastlæggelse af temaer og udvælgelse af det præcise materiale
 • April – Maj – udarbejde fysisk model over udstillingen og opmåling til bl.a. billedbannere. I april kom den første omtale i pressen også, og aftalen om endelig butikslokale faldt på plads.
 • Juni – August – åbnede 27. juni – hvor omtrent 100 mennesker mødte op.
  • 14 dage før åbning afholdte Morslands Historiske Museum gratis aftenbyvandring med handelslivet som tema, hvor man også gjorde de fremmødte opmærksom på den kommende udstilling
  • I løbet af udstillingsperioden blev Morslands Historiske Museum kontaktet af Morsø Folkeblad, som trykte alle tekster og billede fra udstillingen løbende i avisen og desuden bragte artikler om udstillingen.

Projektet blev støttet af KulturKANten med:
100.000 kr. i 2013

 

MNKKs Land Art Rebild – fase 1
F’ølg MNKKs Land Art Rebild – fase 1  på projektets  webside og på Facebook

Alle interesserede børn og voksne kan inddrages som aktive medspillere i alle faser. Det kan f.eks. være med orientering om og fremvisning af området og lokalhistorien. Kunstnerne kan også inviteres på besøg af kortere eller længere varighed. Desuden kan lokalbefolkningen medvirke som assistenter i udførelsesfasen.Ca. 20 internationale kunstnere har takket ja til at komme med forslag til land art værker i Rebild. Vi forventer som slutprodukt at realisere ca. 5 værker i Rebild Kommune.MMKKs Land Art Rebild – fase 1 er et samarbejde mellem Midaldrende Nordjyske Kvindelige Kunstneres internationale netværk for kunst (MNKK), Rebild Kommunes Kulturråd, Danske og internationale kunstnere. (Fra Nordjylland repræsenteres Vesthimmerland og Thy.), Region Nordjylland, Alle nordjyske kommuner og Nordiske udstillingssteder. 

Ellen Margrethe Bergh: Earth on earth/ Mudface; cast of a face ca 80x65cm, in earth on earth. Sussex UK – 1998. Photo Ethan Friedman

Projektet er delt op i to faser.

Fase 1

1. et indledende seminar.
2. kunstnerne udarbejder projektforslag i samarbejde med lokalbefolkningen.
3.udstilling af skitsemateriale, modeller og projektbeskrivelser.

Fase 2 omfatter finansiering og realisering af værkerne.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
– skabe flere kulturbrugere:

Ved at involvere både børn og voksne som aktive aktører skabes flere kulturbrugere – også på den lange bane.

– demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse:

Projektet inddrager både børn og voksne.
Samtlige land art værker vil være offentlig tilgængelige hele døgnet hele året rundt.

– synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle

Projektet bidrager til nye og overraskende nuancer i oplevelsen af Nordjyllands spektakulære naturområder.

Tids/milepælsplan:
Det indledende seminar afholdes senest i januar 2014
Kunstnerne udarbejder projektforslag på baggrund af et samarbejde med lokalbefolkningen. Dette afsluttes senest i maj 2014.
Herefter udstilles skitsemateriale,  modeller og projektbeskrivelser.  Udstillingen tilbydes alle 11 nordjyske kommuner. Derudover vil den blive vist i de nordiske lande. Formmæssigt forestiller MNKK sig noget i retning af den udstilling, der formidler Nationale Turistvege. En form der er særdeles velegnet formidling af kunst i det åbne land, der jo ikke fysisk kan rummes i kunstinstitutionen. Samtidig går en sådan udstilling godt i spænd med tidens tendenser.
En udstillingspublikation med intro til land art genren, til MNKK’s Landart Rebild samt en detaljeret beskrivelse af de enkelte værker og kunstnere samt om samarbejdet med Rebild.
Fase 1/1 afsluttes med en evalueringsrapport, der efterfølgende rundsendes til region, kommuner, sponsorer og som derudover frit kan downloades fra projektets webside.

Projektet støttes af KulturKANten med:
200.000 kr. i 2013

Jon-Martin Kolnes installasjon til åbning af Barents spektakel 2006. Jon er arkitekt og deltager i Land Art Rebild sammen med billedkunstneren Line Helen Danielsen
Mikael Hansen: Back to Nature, DK 2011

 

Northern Winterbeat

Klik på billedet og læs pressemeddelelse om musiknavne på Northern Winter Beat 2014

Northern Winterbeat er et samarbejde mellem spillestederne Skråen i Nordkraft, Huset, 1000Fryd og Studenterhuset.

Northern Winter Beat er en international rytmisk musikbegivenhed af høj kunstnerisk kvalitet. En festival med sin egen unikke profil og identitet. Festivalens koncerter og øvrige aktiviteter (workshops, foredrag og kunstudstillinger) finder både sted på spillesteder, og på alternative lokaliteter, der ikke normalt fungerer som scener/udstillingsrum, men som i forbindelse med festivalen bliver brugt som sådanne. Publikum indbydes til at møde (og kunstnerne skabe) musik og kunst på steder de ikke normalt frekventerer i denne sammenhæng, og ligger op til at publikum kan pendle mellem steder og oplevelser. Målgruppen er primært musikinteresserede i alderen 18 – 45 år. Musikalsk fokuseres på såvel de kunstnere, der tidligere har afdækket nyt musikalsk territorium, som de nye kunstnere, der netop nu afsøger nye grænser for musikken. Til inspiration for nordjyske musikere, og som en kunstnerisk udfordrende platform for det nordjyske publikums. Festivalen vil årligt byde på 35 koncerter, ligesom festivalen også byder på en række tværæstetiske foredrag, workshops og kunstudstillinger. På kort sigt vil festivalen medvirke til at sætte fokus på Nordjylland, højne kvalitetsniveauet hos regionens udøvende musikere og bidrage til at fastholde det kreative vækstlag i regionen. På langt sigt vil festivalen være afsæt for arbejdspladser til kulturelle ildsjæle – og entreprenører.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

– Skabe flere kulturbrugere
Ved at tilbyde anderledes oplevelser – i såvel indhold som form – vil festivalen tiltrække et publikum, der måske normalt ikke ville have denne form for kultur som førstevalg. Ligeledes vil både de tværæstetiske elementer og de alternative arenaer som festivalen tilbyder bringe såvel kunstnere som publikum i berøring med steder og oplevelser de normalt ikke ville opsøge.

Et eksempel: Åbningsarrangementet i 2014 kommer til at foregå på Kunsten, hvor Northern Winter Beat står bag en internationalt meget rost fotoudstilling – ”The Groupies” (portrætter fra 60’erne af unge kvinder hvis altoverskyggende mål i livet var at gå i seng med så mange berømte musikere som muligt) – af det anerkendte amerikanske fotoikon Baron Wolman. I forbindelse med åbningen afholdes der også en garagerockkoncert på Kunsten (og der serveres Guld Tuborg – ikke hvidvin og pindemadder).

Meget kort kan man sige at vi på denne måde trækker en del af den rytmiske undergrundskultur ind på billedkunstens fine bonede gulve. Og med den trækker vi også en gruppe af kulturbrugere, der normalt orienterer sig mod musik ind på Kunsten, og som måske efterfølgende får mod på at opsøge Kunsten i andre sammenhænge. Tilsvarende vil en del af Kunstens faste brugere opleve Kunsten på en helt anden måde end normalt, og måske blive interesseret i at snuse til andre af festivalens aktiviteter, eller rytmisk musik og kultur i almindelighed.

Netop skabelsen af flere kulturbrugere er et af festivalens strategiske mål, da vi med festivalen tydeligt vil illustrere den rytmiske musik- og kulturs store potentiale – kunstnerisk, publikumsmæssigt og økonomisk – for hele regionen. Særligt det sidste er vigtigt set i forhold til udviklingen af regionen som et attraktivt uddannelses- og bosættelsesområde. Et spændende rytmisk miljø, og nationalt anerkendte musikbegivenheder, er vigtige parametre når unge mennesker vurderer en landsdels kulturelle niveau og renommé (de færreste unge har lyst til at studere eller bosætte sig et sted, som alle kammeraterne taler ringe om). Northern Winter Beat har potentialet til at blive en sådan national anerkendt begivenhed, og kan profilere Nordjylland, både som et spændende musikområde, og som en landsdel med interessante lokaliteter og internationalt udsyn, og på den måde medvirke til at generere flere kulturbrugere.

-Demokratisere kunst og kultur i Nordjylland gennem øget tilgængeliggørelse

Festivalens brug af alternative arenaer og pop-up koncerter, der vil blive en del af byrummet, og som oftest vil være gratis, giver det publikum der enten ikke vil eller kan, mulighed for at møde kunst og kultur i nogle rammer og sammenhænge de normalt ikke finder. Ved på den måde at bringe kunsten og kulturen til publikum, og på den måde gøre den tilgængelig, stimulerer festivalen forhåbentligt interessen for kunst og kultur.   

-Synliggøre nordjysk kvalitetskultur i kontrastfulde arenaer, partnerskaber og sammenhænge, hvor der involveres på tværs af geografi og på tværs af genrer, faggrænser, brugere, udøvere og professionelle

Allerede fra pilotprojektet i 2013 har det været en central pointe og målsætning, at vi netop gennem inddragelse af alternative arenaer kunne nedbryde rammerne for nogle af vaneforestillingerne om mødet mellem kunstnere og publikum. 
Gennem inddragelsen af alternative byrum og arenaer, skaber festivalen sit eget – og for publikum – nye ”rum”, og dermed fjernes potentielt de barrierer der normalt blokerer for publikums frie bevægelighed.
Festivalens programlægning indbyder publikum til at møde musik og kunst på steder de måske ikke normalt frekventerer i denne sammenhæng, og ligger op til at publikum kan pendle mellem steder og oplevelser.
I forbindelse med pilotprojektet i 2013 omdannede vi således i samarbejde med det svenske orkester Hellsongs og den amerikanske kunstner Dead Western, Gråbrødrekloster Museum (et underjordisk museum, som ligger 3 meter under en af Aalborgs travleste gågader), som arena for nogle af festivalens aktiviteter. På samme måde blev både Utzon Centret (havnefronten) og Peepshoppen (Kattesundet) – i samarbejde med den amerikanske kunstner Digger Barnes – brugt som arena i forbindelse med festivalen, ligesom vi afholdt en for offentligheden åben label-session (Tambourhinoceros) i en privatpersons hjem.
Responsen fra såvel kunstnere som publikum på vores initiativer i 2013 har været overvældende. I den publikumsundersøgelse vi gennemførte efter festivalen, er et af de oftest fremsatte ønsker, således at antallet af alternative arenaer udvides.
Northern Winter Beat vil gerne imødekomme dette ønske, og arbejder i øjeblikket med både at finde egnede alternative arenaer og relevante kunstnere, der kan kuratere disse.
Udover dette arbejdes der også med at etablere en række pop-up scener under festivalen. Disse vil fortrinsvis blive etableret som udendørsscener, og forsøgt givet flashmob karakter.

Tids/milepælsplan:
Sommer/efterår 2013:
Planlægning og markedsføring af Northern Winter Beat 2014
Januar 2014:
Afholdelse af festival – Mål 35 koncerter / 1000 betalende publikummer
Februar – april 2014:
Evaluering blandt spillestederne og med bevillingsgivere
Sommer/efterår 2014:
Planlægning og markedsføring af Northern Winter Beat 2015
Januar 2015:
Afholdelse af festival – Mål 35 koncerter / 1200 betalende publikummer
Februar – April 2015:
Evaluering blandt spillestederne og med bevillingsgivere
Sommer/efterår 2015:
Planlægning og markedsføring af Northern Winter Beat 2016
Januar 2016:
Afholdelse af festival – Mål 35 koncerter / 1400 betalende publikummer
Februar – April 2016:
Evaluering blandt spillestederne og med bevillingsgivere
Maj 2016:
Afslutning af projekt og færdiggørelse af evalueringsrapport

Projektet støttes af KulturKANten med:
229.000 kr. i alt for perioden 2014 og 2015.