ARTBIZZ_billede

Der er desværre ikke flere ansøgningsfrister i denne kulturaftale!

 

EFFEKTGIVENDE PARTNERSKAB MELLEM VIRKSOMHED OG KUNSTNER

Har I lyst til at indgå i et partnerskab om en innovativ opgave og medvirke til at vurdere effekten – for virksomheden og for kunstner/kunstnere? Fx inden for samarbejde, service, produktudvikling, kommunikation, ledelse, profilering, events og kulturpartnerskaber.

Få gratis kunstnermatch, support og effektvurdering via ARTBIZZ NORD. Søg om op til 75 % af kunstnerlønnen (dog højest 75.000 kr.)

Har din virksomhed allerede en opgave, idéskitse eller konkret partnerskab, eller ønsker du, som kunstner, at lægge en profil i vores kunstnerbase for et evt. match?

Et godt partnerskab omkring innovation kræver en veldefineret opgave, særlige kompetencer, tillid og klare rammer fra begge sider. ARTBIZZ NORD kan give support til det rigtige match mellem virksomhed og kunstner og til definition af partnerskab og opgave.

Artlab bistår jer som operatør med rammesætning, matching, dokumentation og effektvurdering.
Ligesom jeres partnerskab kan få support før og under processen.

Læs information til ansøger (her finder du også link til ansøgningsskema)

Læs information til støttemodtager


Ansøgningsfrister

Puljen er desværre lukket! 

Læs mere om rammer mm. i nedenstående links. Har du spørgsmål eller ønsker du mere information, så skriv til info@artlab.dk eller kontakt os på tlf. 70221525.

Artbizz Nord – info til kunstnere
Artbizz Nord – info til virksomheder
Rammer for ARTBIZZ NORD-projekter
Afrapporteringsskema, ArtbizzNord-KulturK

INSPIRATION & TIDLIGERE CASES