Hvis dit projekt har modtaget støtte fra puljen ARTBIZZ NORD, så kan du her finde nyttig information om:

Udbetaling af midlerne
Formidling af projektet
Logoer
Hvad du skal gøre, hvis der opstår ændringer undervejs i projektet
Afrapportering


Udbetaling af bevilling

Hvis dit projekt har fået bevilget støtte til kunstnerløn fra KulturKANten, vil du modtage et bevillingsbrev, hvoraf størrelsen på støtten og hvem der er kontaktperson for projektet i KulturKANten fremgår. Sammen med bevillingen vil du modtage et afrapporteringsskema.

Kvitter venligst for at du er indforstået med de betingelser, der knytter sig til bevillingsbrevet. Du kvitterer ved at sende en mail til KulturKANtens sekretariat.

Når projektet er afsluttet, skal projektlederen (virksomheden) indsende afrapporteringsskemaet og dokumentation for udbetaling af løn til den/de involverede kunstner/ere til KulturKANtens sekretariat. Når KulturKANten har godkendt det indsendte, udbetales bevilligen til virksomheden.

 

Formidling af projektet

Det er vigtigt for KulturKANten, at der er synlighed omkring projekter og mål i KulturKANten.

Projekter der modtager støtte fra KulturKANten er forpligtet til på informationsmateriale o.l. at anføre, at projektet er støttet af KulturKANten.


Logoer

Logo sort to linjer

Logo sort en linje

Logo blå to linjer

Logo blå en linje

Hvis logoerne skal bruges til tryksager,  fåes de også som AI-fil eller EPS-fil ved henvendelse til KulturKANtens sekretariat.

 
Ændringer i projektet

Hvis der sker væsentlige ændringer i projektet undervejs (f.eks. i budget, indhold, samarbejdspartnere eller tidsplan), skal dette godkendes af projektets kontaktperson i KulturKANten. Det vil fremgå af bevillingsbrevet, hvem der er projektets kontaktperson.

Projektet kan i en sådan situation blive bedt om at indsende revideret budget og/eller projektbeskrivelse.

Hvis kontaktpersonen vurderer, at projektet ikke længere bidrager til opfyldelse af KulturKANtens mål,  kan bevillingen bortfalde.


Afrapportering og regnskabsaflæggelse

Når projektet er afsluttet indsendes den endelige skriftlige afrapportering til projektets kontaktperson i KulturKANten og til KulturKANtens sekretariat. Dette skal ske senest 3 måneder efter projektets afslutning (dog senest 30. juni 2016).

Afrapporteringen foregår i det tilsendte afrapporteringsskema og skal suppleres med et stykke visuelt præsentationsmateriale i form af en lille film, billeder eller lignende, der kan egne sig til offentligt præsentation af projektet f.eks. her på KulturKANtens hjemmeside.

Afrapporteringsskema