Projekter støttet af puljen ARTBIZZ NORD

Involverende formidling for børn i kulturinstitutioner

Embodied Interaction Through Movement

Slow Works

Stress er alles ansvar

Musik- og lyddesignkoncept til oplevelsesbydel (MolDur)

Mit Klitmøller

Kulturelle dynamikker

Sound installation for interactive chair

Fra Silo til Samskabelse

Vertical Water

 

Læs her om 15 projekter, som tidligere er afviklet i samarbejde som Artlab, som er operatør på puljen ARTBIZZ NORD 

 

Projekter støttet af puljen Kulturel innovation til kvart pris (denne pulje er nu erstattet af ARTBIZZ NORD)

Nordjysk Fodboldfestival

Dansk Firma Melodi Grand Prix

Gajhede & Thorsen

Det Grafiske Værksted og Senhjerneskabecenter Nord

 

Involverende formidling for børn i kulturinstitutioner

Partnerskabet er mellem UCN i Hjørring og skuespilleren Lars Ditlev Johansen og musikeren Viggo Steincke. Partnerskabet har arbejdet på at forny curriculum for de studerende. Kunstnerne har bidraget med at lære unge pædagogstuderende om involverende formidling via en opgave med en række kulturinstitutioner i nærområdet. Målet var desuden, at lokalsamfundets kulturinstitutioner (museer+teater) fik fokus på, hvordan de i højere grad kan inddrage børn, deres forældre og deres institutioner – så de synliggør sig over for nye generationer af publikum og aktiverer en interesse for kultur og historie.

Under projektperioden udvikles og afprøves en prototype for formidling til og involvering af børn, der rækker ud over vanlige faggrænser. Kunstnerne medvirkede i udvikling og afvikling af prototypen.
Projektet stimulerede desuden dannelse af nye lokale tværfaglige netværk, inkl. kunstnere.
Og dermed nye jobmuligheder for kunstnerne – der også fik feedback fra institutionerne – og børnene.

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 35.100 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 46.800 kr.

 

Embodied Interaction Through Movement

Partnerskabet er mellem Aalborg Universitet (AAU) og danserne/koreograferne Ellen Kilsgaard, Anu Rajala-Erkut og trainee Anamet Magven.
Partnerskabet fokuserede på udvikling af ny undervisningsmetodik for de studerende. Via workshops bistod danserne de studerende med at forstå, synliggøre og implementere bevægelsesaspekter i teknologisk designinnovation for at kunne indgå i virksomheders produktinnovation.
Der arbejdes via ’Research Through Design’ – hvor målgrupperne arbejder i praksis med at finde nye produktmuligheder med kropslig interaktion inden for beklædning, mobile applikationer, spil mv.
Projektet er AAU’s første ’Augmented Performance Lab’, der tager inspiration fra Arizona State University, projektet bliver undersøgt af ASU’s forskere i august og resultaterne formidles på CHI-workshop i San Jose i maj. AAU har muligheden for at blive internationalt førende universitet på området.

Kunstnerne er på vej til at starte et dansekompagni og har planer om at udbyde et koncept inden for bevægelse inden for EIM. Målet er at blive en aktiv del af et forretningsområde, kunne levere ’motion capture data’ til interaktive spil og underholdningsapplikationer, deltage i teknologisk design, forsøg og dermed kunne løfte et større ansvar i innovation – og øget kropslig trivsel i samfundet.

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 54.800 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 71.400 kr.

 

Slow Works

Partnerskabet er mellem et mindre tøjproduktionsfirma Slow Works og forfatter/filmmanden Peter Alsted. Formålet er at formidle Slow Movement-filosofien bag Super Schwarzs produkter via forskellige, men sammenhængende medier.

I modsætning til et reklamebureau har kunstneren frie hænder ift. udtryksformater – på baggrund af kunstneriske analyse- og fortælleteknikker og de stedsspecifikke kvaliteter. Formidlingen skal afspejle vejen fra produkternes skabelse til digitale platforme og et online univers – med vægt på fornemmelse af menneskelig sanselighed. Konkret ønskes eksponering i min. fem medier (brugergenereret), 15 % øget omsætning + 10 % øget trafik på hjemmesiden.

For kunstneren er det innovative at afprøve kunstneriske analyse- og fortælleteknikker til at afdække og beskrive virksomhedens produkters bæredygtige kultur.

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 40.00 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 53.500 kr.

 

Stress er alles ansvar

Partnerskabet er mellem konsulentfirmaet Trivselshuset og skuespiller Sune C. Abel og instruktør Gitta Malling. Målet er at udvikle et nyt produkt – en prototype på en interaktiv konference-/seminarform, der adresserer stress, herunder faktorer og forebyggelse. Modellen skal adressere det bredt stigende problem med stress. Ifølge WHO vil stress være den største kilde til sygdom i 2020.
Kunstnerside bidrager til at udvikle en model, hvor større grupper kan få mere viden om stress og får mulighed for at reflektere, interagere og indgå i dialog uden at føle sig udstillet og blottet.

I projektfasen er opgaverne: modeludvikling, lave interviews, skrive scener og sammensætte et pilotseminar for samarbejdspartnere, hvor forskellige ideer afprøves og evalueres.

I efteråret 2016 skal prototypen være færdigudviklet og klar til offentliggørelse i pressen.

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 75.000 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 122.500 kr.

 

Musik- og lyddesignkoncept til oplevelsesbydel (MolDur)

Projektet MolDur var et samarbejde mellem Erhvervskonsortiet NEBULA og komponist Viggo Steincke, som sammen har udviklet et sound-design i forbindelse med redesign af Spritfabrikken Aalborg til et ”laboratorium for bæredygtighed”, der skal integreres i den kommende unikke oplevelsesbydel. Projektets fokus var, at lyd og musik blev brugt, som vejvisere til spot-oplevelser og branding.

Projektet har givet kunstneren mulighed for at arbejde med musik og lyddesign i det åbne rum, hvilket har medvirket til at forene lyd og musik med områdets faciliteter og den nye teknologi. I løbet af projektperioden blev der afviklet en testdag den 17/5 2016 med deltagelse fra Aalborg sprogskole, Klostermarksskolen og TechCollege. Her blev musikken bl.a. brugt til at skabe en signatur/jingle. Musikken blev også brugt, som guide til lydstier, der har ført testpublikummet hen til bestemte destinationer.

På testdagen var der meget fokus på lydtræet, som et interaktivt oplevelsesrum. Lydtræet betragtes, som det element, der har de største muligheder for at interagere med publikum. Testbrugerne er kommet med en række konkrete forslag til optimering af lydtræet, bl.a.:

 • At lydtræet får påsat en række akustiske stomp-instrumenter, som pcv-rør, der matcher musikken.
 • At sensorer registrerer, hvad der spilles, og brugeren får point på en ”lydstræs-app” efter, hvor godt vedkommende spiller.
 • At der er mulighed for stompbattles mellem to brugere over et givent tidsforløb på f.eks. 45 sekunder.
 • At lydtræet kan gemme forskellige setups, som publikum har lavet.

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 49.500 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 66.000 kr.

 

Mit Klitmøller

Klitmøller Collective er et tøjmærke, som slår sine rødder i Klitmøller ved vestkysten i Thy. Tøjmærket Klitmøller Collective er i høj grad bundet op på Klitmøllers DNA som en fiskerlandsby med en lang kulturarv og samtidig Nordeuropas ”surf-mekka”.

Billede_til_hjemmeside_mit_klitmøller

Projektet er et samarbejde mellem ”Klitmøller Collective” og forfatter/filmmand Peter Alsted.

Projektets formål er at bringe Klitmøllers natur og kulturarv ind i ”Klitmøller Collective” gennem autentiske fortællinger med personer, der har relation til Klitmøller, som fortæller deres version af hvad Klitmøller er og betyder for dem. De adspurgte personerne kan være ældre firskere, som har boet hele deres liv i Klitmøller eller personer fra kulturlivet såsom musikere, komikere eller billedkunstnere, som er kommet og jævnligt kommer i Klitmøller.

Målsætninger
Projektet har en målsætning om at tiltrække turister, gæster og faste beboere i Klitmøller. Målet er lave 5 youtube-film, som have min. 10.000 visninger pr. film, og at der skabes 2.000 nye fans på Klitmøller Collectives Facebookside.

Støtte
KulturKANten støtter projektet med 69.750 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 93.000 kr.

 

Kulturelle dynamikker

Projektet ”Kulturelle dynamikker” er et partnerskabsprojekt mellem FF Skagen A/S og kunstneren Karsten Aurbach. Kunstneren skal via sine kunstneriske kompetencer bidrage til at italesætte virksomhedskulturen hos FF Skagen A/S og snakke med medarbejderne om håndtering af rekruttering/uddannelse, krise og fusion. Kunstneren skal visualiserer processen og udarbejde en række malerier. De endelige malerier, som udvikles under arbejdet, skal dokumenterer og fastholde den faktiske udvikling af virksomhedskulturen, så den implementeres stærkest muligt. Ud over at malerierne skal visualiserer processen, har de også en æstetisk funktion i virksomheden.

Støtte
KulturKANten støtter projektet med 75.000 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 100.000 kr.

 

Sound Installation for Interactive Chair

Sound Installation for Interactive Chair var et projektpartnerskab mellem virksomheden Bang & Olufsen og komponist og lydkunstner Henrik Sundh. Bang & Olufsen er kendt for at lave højtalere, og samarbejdet med komponisten og lydkunstneren Henrik Sundh gav Bang & Olufsen mulighed for at kombinere det kunstneriske arbejde med det tekniske, psykologiske og æstetiske.
Kunstneren har skulle bidrage til udviklingen af en ny interaktiv sanseoplevelse, hvor der i samarbejde med Bang & Olufsen blev designet en lænestol med sensorer og højtalere. Målet har været at brugere skal kunne interagere med et interaktivt lydlandskab for at få en meditationslignende sanseoplevelse. Arbejdet med den interaktive stol har givet forøget interesse for projektet både internt i forskellige afdelinger på Bang & Olufsen og i form af et nyt eksternt samarbejde med Aalborg Musikkonservatorium. Lænestolen skal være med til at skabe et ”mentalt rum” for folk, også når der er andre mennesker tilstede. Kompositionen bliver lavet som et stort antal musikalske “byggesten” i form af lyde og musiske motiver, som – afhængigt af stolens reaktion på brugeren – kombineres og moduleres til et unikt værk hver gang. Det er en ny kompositionsform, med et nyt “instrument”. Det er på sigt planen at anvende den interaktive komposition i et nyt møbel, designet til møbeludstillinger i samarbejde med Kvadrat.  

Støtte
KulturKANten støttede projektet med 46.500 kr. i 2016 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 62.000 kr.


Fra Silo til Samskabelse

Projektet fra Silo til Samskabelse er et projektpartner samarbejde mellem ”Trekanten” i Aalborg og kunstneren Pernille Sørensen (Play&Act). Kunstneren Pernille Sørensen vil gennem hendes kunstneriske kompetencer bidrage til at undersøge den enkelte medarbejders daglige praksis, som giver en autentisk forankret forståelse for samskabelse, som dermed udfordrer og udvikler organisationen i forhold til Trekantens kerneopgave, såsom at understøtte borgerne i at realisere deres kunstneriske og kulturelle projekter.

Pernille Sørensen skal med sine kunstneriske kompetence bidrage til Trekantens organisatoriske udvikling, gennem kombinationen af improvisationstræning, skuespilteknik, kommunikationstræning og story-telling.

Ambitionen med projektet Fra Silo til Samskabelse er at skabe en prototype, der kan danne ramme for efterfølgelse i organisationer med lignende behov.

Støtte
KulturKANten støtter projektet med 41.250 kr. i 2015 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 55.000 kr.

 

Vertical Water

Projektet Vertical Water er et partnerskab mellem Himmerland Boligforening og kunstnerne Leo Griffin og Nick Griffin (far og søn). De to lokale kunstnere i samarbejde med Himmerland Boligforening, gennemfører et unikt projekt til skyloungen på 15. etage af Larsen Waterfront i Aalborg. Projektets målsætning er at skabe en god akustik og en flot visuel løsning samtidige. Det er således et overordnet mål om at løse såvel den akustiske udfordring som i selvsamme proces at give rummet et betydeligt klarere kunstnerisk udtryk. Inspirationen til den kunstneriske del af projektet er hentet fra vandets overflade, lys, farve og bevægelse. Når Leo og Nick Griffin sætter det op på væggene, bliver det til “Vertical Water” – en kombination af et kunstværk og en akustisk løsning bestående af to store malerier og en række udskårne profiler, der tilsammen dækker 64 kvadratmeter.

Støtte
KulturKANten støtter projektet med 70.000 kr. i 2015 på baggrund af projektets samlede budget til kunstnerløn på 93.333 kr.

 

Nordjysk Fodboldfestival

Fodboldfestivalen blev afviklet den 3. oktober 2015 ved Kennedy Arkaden i Aalborg. Her mødte mere end 170 motiverede deltager op til selve åbningsceremonien, mens der i løbet af dagen skønsmæssigt yderligere deltog mellem 400-600 personer.

Projekt afspejlede en ny måde at formidle fodboldkulturen på i en mere kunstnerisk ramme. I Nordjylland er der omkring 50.000 som spiller fodfold, hvor der ofte er fokus på træningstider, banefaciliteter, turneringsform mv. Nordjysk Fodboldfestival tog alle disse elementer op, og skabte et samarbejde med kunstnere om, hvordan man gjorde fodboldkulturen mere spænende og mangfoldig. Dette betød også, at der opstod en mulighed for at bruge kunstnere i en bred forstand til at indgå i aktiviteter, herunder at gøre organisations- og virksomhedskulturer mere spændende, inddragende og kreative.

I planlægningen af Fodboldfestivalen inddrog man kunstnerne i overvejelserne om tilrettelæggelsesformen. Man valgte at bruge en inddragende workshop-form, hvor man gjorde deltagerne til medskabende i fortællingen af fodboldkulturen.

Se video her fra Nordjysk Fodboldfestival

Projektet blev støttet af KulturKANten med
25.000 kr.

 

Dansk Firma Melodi Grand Prix

Projektet Dansk Firma Melodi Grand Prix blev afviklet i dagene op til det danske Melodi Grand Prix 2015, sammen med en række nordjyske virksomheder. Alle Region Nordjyllands virksomheder, blev inviteret til at omdanne deres arbejdsplads til et grandprixværksted med mulighed for at stille op i Firma Melodi Grand Prix med den bedste virksomhedssang. Der var 9 modige nordjyske virksomheder, som stillede op. I løbet af uge 6 i 2015 fik virksomhederne besøg af en sangskrivercoach.
De 9 virksomheder som stillede op var:

 1. Mordjysk Trafikselskab
 2. Universitetshospitalet
 3. Jomfru Ane gades tjenerkor
 4. PixlArt
 5. Uggerhøj Biler
 6. Comwell Sport
 7. Elektronikfirmaet Asetek
 8. Bo- og uddannelsestedet for sent udvikliede “Elmelund”
 9. NEBULA

Virksomhederne skrev hver især deres egen sang og oplevede dermed også på egen hånd selve sangskriveprocessen. Vinderen af det Danske Firma Melodi Grand Prix blev Uggerhøj Biler, som ud over æren også vandt billetter til det Danske Melodi Grand Prix 2015, samt en heldagsworkshop med en professionel indspilning af deres firmasang i samarbejde med den tidligere Grand Prix deltager, musiker og teambuilder Ivan Pedersen.

Hør Uggerhøj Bilers vindersang her:

Projektet blev støttet af KulturKANten med
120.000 kr.

 

Gajhede & Thorsen

På Skagen havn bor kunstneren Peder Ravn og skibsbygmester Michael Venøbo et stenkast fra hinanden. Her har de igennem en årrække besøgt hinandens værksteder og indimellem talt om, at de da egentlig burde lave et eller andet sammen. Hidtil er det dog blevet ved snakken.

”Men så blev vi opmærksomme på projektet ’Kulturel Innovation til Kvart Pris’, hvor vi netop får mulighed for at kombinere kunst og erhverv. Med ordningen er det blevet muligt for mig at hyre Peder, og vores samarbejde er på den måde blevet mere formelt,” fortæller Michael Venøbo, der er indehaver af Gajhede & Thorsen skibsbyggeri.

Udvikler nye produkter

Indtil videre har skibsbyggeren og kunstneren gennem projektet udviklet en række unika produkter sammen, der kombinerer gedigent håndværk, kunst og restprodukter fra skibsbyggeriet. De producerer bl.a. skilte til butikker af gamle paunebrædder fra skibe, bakker af trærester, store spiseborde og bænke. Det hele dekorerer Peder Ravn med sine koloristiske motiver, hvorefter de får en gang skibslak af Michael Venøbo.

”Vi genbruger rester fra Michaels værksted og fra gamle skibe – hvad vi nu lige har af jern og træ. Det hele får et meget rustikt og maritimt udtryk, og det passer rigtig godt til Skagen,” siger Peder Ravn.

Han glæder sig over, at projektet har givet dem mulighed for endelig at gøre alvor af deres ideer:

”Det betyder, at vi sætter tid af til samarbejdet. På den måde har projektet givet os et spark bagi, og det motiverer, når vi rent faktisk får dækket vores udgifter.”


Plus på karma

I første omgang holdte Michael Venøbo og Peder Ravn to udstillinger sammen, hvor deres nye unika produkter er blevet vist frem. I dag har de også et fast showroom til produkterne, og derudover har Skagen taget frembringelserne til sig – i folkemunde hedder deres butiksskilt et Skagenskilt, og deres borde og bænke er eksponeret rundt om i byen.

”Der har været en kæmpe interesse for det, som vi laver. Folk er nysgerrige og har mange spørgsmål,” siger Michael Venøbo, og Peder Ravn følger op:

”Folk falder jo helt i svime over det gedigne håndværk. I sommer har vi haft besøg af mange rare mennesker fra Sjælland, og de er meget begejstrede. Det giver et stor plus på vores karma-konto, men vi har da også fået solgt noget, så det begynder at tynde ud i Michaels varelager,” griner han.


Ikke business

Men selvom varelageret begynder at tynde ud, så er det ikke drømmen om den helt store business, der driver de to skagboer.

”I princippet sælger vi jo slet ikke vores produkter. Vi udstiller dem bare og lader os inspirere af folks tilbagemeldinger. Nogle gange vil nogen af dem så også købe noget, og det får de da lov til. Men at drive det her til en forretning er egentlig ikke vores første prioritet, men derfor kan det jo sagtens udvikle sig, så vi på et tidspunkt kan få lavet en produktion, som kan sælges et eller andet sted fra,” siger Michael Venøbo.

Peder Ravn drømmer heller ikke om serieproduktioner på nuværende tidspunkt.

”Det sjoveste er, at det er originalt. Lige nu er det hele i sin vorden, vi arbejder kækt videre og får hele tiden nye ideer. Vores samarbejde betyder, at vi kommer i kontakt med en masse mennesker, for vi møder jo brugerne, og de køber ikke bare et bord eller et skilt – de køber et unika produkt, som der oftest også knytter sig en god historie til,” siger han.

 
Det giver energi

Indtil videre er historien om skibsbyggeren og kunstnerens samarbejde, at det har givet dem begge et løft.

”Det giver en rigtig god energi. Jeg begynder at tænke kreativt på en helt anden måde og får øjnene op for nye muligheder,” siger Michael Venøbo, der glæder sig over, at han kan bruge sin faglighed på en anden måde.

”Som skibsbygger arbejder jeg for en kunde, men her i projektet arbejder for mig selv. Jeg tænker på en helt anden og kreativ måde, det er udfordrende og sjovt, og så er det jo dejligt, når det ender op i nogle produkter, som folk rigtig godt kan lide,” siger han.

Peder Ravn har samme positive oplevelse.

”Det kan godt være et ensomt liv at være kunstner. Du kan indimellem sidde henne i hjørnet med alle dine kreative tanker og ideer, og så sker der ikke rigtig noget. Men sammen med Michael sker der noget, og jeg får energi af samarbejdet,” siger han.

De to fortsætter samarbejdet og har også planer om at udbygge det blandt andet ved at invitere virksomheder ind i Michaels værkstede til teambuilding events, hvor de får lov til at arbejde sammen om et kunstprojekt.

”Vores skæve vinkler og indfald kan tilføre erhvervslivet en god dynamik. Det er en slags mental fitness at få lov til at kombinere kunst med erhverv,” siger Peder Ravn.

 

Læs mere om Peder Ravn og Michael Venøbo på: www.pravn.dk og http://www.gajhede-thorsen.dk

 

Det Grafiske Værksted og Senhjerneskabecenter Nord

Virksomheden Det Grafiske Værksted i Hjørring og institutionen SenhjerneskadeCenter Nord i Frederikshavn vil i samarbejde med kunstneren Henrik Godsk, der er bosiddende i Flauenskjold, realisere et projekt, der fokuserer på innovation, virksomhedsidentitet, brugerinddragelse og nye forretningsmodeller.

Kort beskrevet går projektet ud på, at Henrik Godsk i fællesskab med ledelsen af Senhjerneskabde Venter Nord, pårørende til brugerne, samt brugerne selv definerer nogle temaer og visuelle identiteter, det både kan fungere som kendetegn for SenhjerneskabdeCenter Nord samt smale de arkitektoniske rammer og der gøre Senhjerneskade Center Nords fysiske rammer mere brugervenlige. Arkitekturen og rammerne skal kort sagt menneskeliggøres.

Kunstneren Henrik Godsk samarbejder i projektet med Det Grafiske Værksted og SenhjerneskadeCenter Nord

 Projektet arbejder pt. med 3 ideer:

1. Social zone
En zone med fokus på interaktion. Her bygges en rund bænk, som er åben og kan fungere som et fælles 3..

2. Relieffer
Bænken fra den sociale zone relaterer til nogle relieflignende elementer, der laves i samme materialer som bænken. Reliefferne er abstrakte og handler om bevægelse samt fragmentation/helhed. Reliefferne er det første, man ser, når man kommer ind i centeret.

3. Grafiske tryk
Her er fokus på mennesket. Elementer af reliefferne trækkes med over i trykkene. Trykkene placeres i gangarealerne.

 
De tre område relaterer til hinanden og supplerer hinanden. Fokus er forskellig fra område til område. Projekterne fokuserer samlet på følgende temaer:

Fragment/helhed, bevægelse, mennesket, interaktion/kommunikation og det fælles 3..

Temaerne relaterer til stedet og borgernes dagligdag/liv.

Projektet arbejder med 3 ideer: Social zone, relieffer og grafiske tryk