Der er desværre ikke flere ansøgningsrunder til puljen Kunst og kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum
Projekterne er nu under afvikling.
Læs om de støttede projekter her

Beskrivelse af puljen

Puljen Kunst og Kultur som drivkraft for nytænkning af det offentlige rum understøtter projekter, hvor kunst og kultur i samspil med sundhed, socialt miljø, fysiske omgivelser m.v. kan være med til at forandre og udvikle et sted.

Der kunne søges støtte i puljen efter følgende kriterier:

Projektet skal:

 • som hovedregel have et budget på minimum 500.000 kr.
 • have en egenfinansiering på minimum 50 % (egenfinansiering kan også være finansiering fra fonde, kommuner og lign. Som egenfinansiering tæller dog ikke statslige midler eller EU- og LAG-midler)
 • projektet skal være afsluttet ved udgangen af 2016
 • projektet skal bidrage til opfyldelse af en eller flere af nedenstående mål:
 • bringe ny energi og nye løsninger ind i byplanlægning og større renoveringsopgaver igennem kunstneriske greb
 • synliggøre kunstnere og kunstneriske udtryk i by/gade-billedet & hverdagslivet
 • skabe bedre rammer for livsudfoldelse i lokalområdet,
 • få nye øjne på boformer, indretning, bæredygtighed
 • skabe frugtbare samarbejder mellem ”utraditionelle” partnere som fx kunstnere, boligselskaber, bydelssamråd, arkitekter og sundheds- og miljøplanlæggere

Ved behandlingen af projektansøgninger blev opfyldelsen af en eller flere af nedenstående kriterier endvidere vægtet højt:

At projektet

 • har regional karakter f.eks. ved at have
  – samarbejdspartnere fra flere nordjyske kommuner
  – aktiviteter i flere nordjyske kommuner
  – have deltagere fra flere nordjyske kommuner
 • har nationale og/eller internationale samarbejdspartnere
 • er nyskabende
 • har blivende effekt


Hvem kunne søge?

Puljen kunne søges af kunstnere, kulturelle institutioner, arkitekter, boligselskaber, handelsstandsforeninger, entreprenører, folkeoplysende foreninger, borgergrupper, o.lign, der ønsker at involvere kunstnere i nytænkning af det fysiske rum.

Der blev kun støttet kun projekter beliggende i Nordjylland.

 

Hvordan indsendes ansøgningen?

Ansøgningsfristen er overskrevet.

 

Tidsfrister og behandling af ansøgningen
Ansøgningsfristen var 1. november 2014 kl. 12.00

Ansøgningerne blev bedømt på baggrund af, hvor godt de var med til at opfylde puljens mål:

 • Bringe ny energi og nye løsninger ind i byplanlægning og større renoveringsopgaver igennem kunstneriske greb
 • Synliggøre kunstnere og kunstneriske udtryk i by/gade-billedet & hverdagslivet
 • Skabe bedre rammer for livsudfoldelse i lokalområdet,
 • Få nye øjne på boformer, indretning, bæredygtighed
 • Skabe frugtbare samarbejder mellem ”utraditionelle” partnere som fx kunstnere, boligselskaber, bydelssamråd, arkitekter og sundheds- og miljøplanlæggere

Projekt blev også vurderet i forhold til deres muligheder for at skabe interaktion med publikum/borgeren ud fra følgende parametre:

 • iværksætte en intellektuel stimulering
 • initiere kropslige eller fysiske aktiviteter
 • fremkalde oplevelser igennem følelser og sanser
 • skabe nye relationer imellem individet og dets omgivelser 

Det kunne fx være ved, at projektet udfordrer og overrasker sit publikum, at det skaber muligheder i det offentlige rum for fysiske aktiviteter og andre oplevelser, der påvirker de involverede følelsesmæssigt. Eller ved at projektet skaber stærkere relationer mellem de involverede og de fysiske omgivelser ved at tilbyde nytænkende muligheder for aktiviteter, ophold og oplevelser.