Rytmisk Offspring 2014-2015 er gennemført i et samarbejde mellem Rytmus, det unge musikmiljø omkring URT og lokale aktører. Projektet har lanceret nogle af de mest talentfulde grupper, der er udsprunget af det rytmiske musikmiljø, og har bidraget til at udvikle og styrke det rytmiske musikmiljø i Thisted og Thy.

D. 28. februar gennemførtes en koncert på virksomheden AB Metal, som lagde scene til fire unge talentfulde bands, der viste hvad de kunne. Ét af de fire bands var så gode, at de blev inviteret til at spille på Den lille Vilde på Thy Rock. D. 20. maj blev der holdt et evalueringsmøde med det lokale musikmiljø i Plantagehuset, hvor blandt andet erfaringer fra Thy Music Collective og Nephews karrierer blev drøftet og perspektiveret.

Thy Music Collective udgav samtidig en CD, med en halv snes forskellige bands med lokale rødder. Projektet har medført en eksponering af det lokale musikliv, og en medvirkende årsag til at unge talentfulde musikere, får en bedre chance for at klare sig.

Rytmisk Offspring 

Rytmisk Offspring

Rytmisk Offspring

(U2013-12-61)