Samarbejde med en kunstner?


Kulturel innovation til kvart pris er en pulje under KulturKANten, hvor virksomheder, foreninger, institutioner og lign, kan søge støtte til at inddrage en eller flere kunstnere i innovative processer.

Ansøger betaler kun 25 % af kunstnerens honorar – resten betaler KulturKANten.

Læs mere om ordningen her