Information til ansøgere

Puljen er ikke aktiv længere (sidste ansøgningsfrist var 23.12.2020).

I 2021 kommer der nye puljer under KulturKANtens nye indsatsområder i kulturaften 2021-24 efter aftale med Kulturministeriet. 

Ud-over-KANten var en pulje for det nordjyske vækstlag inden for kunst og kultur.

Få op til 10.000 kr. her og nu til dit næste kulturprojekt og hjælp os med at gøre Nordjylland lidt mere KulturKANtet.

ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA BUDGETBLANKET

Hvem kan søge
Puljen er for dig, der er på vej frem i kulturlivet, og for dig, der gerne vil prøve dig selv og dine ideer af her og nu! Puljen er kort sagt for Nordjyllands kulturelle vækstlag – både enkeltpersoner og grupper.

Ud-over-KANten-puljen er vores vækstlagspulje, men den har også en “lillebror” i regi af UMMK’s pulje Kulturstarteren. Hvis du er en ny ung kulturaktør eller kunstner passer din ansøgning måske bedre ind her?

Se tidligere støttede projekter HER

Hvor meget?
Puljen er på ca. 200.000 kr. om året, og du kan søge op til 10.000 kr. til dit projekt.

Til hvad?
Det bestemmer du – så længe dit projekt forholder sig til KulturKANtens vision og har kant.

Du kan f.eks. søge midler til åbne arrangementer, til værker og til kompetenceudvikling.
Som en del af projektet kan du også søge til leje og indkøb af mindre rekvisitter, leje af udstyr, gear og hardware (denne post må dog ikke overstige 50% af budgettet).

KulturKANtens vision er:

Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen
Med KulturKANten ønsker vi, at kulturen og nordjyderne møder hinanden på nye og overraskende måder. Gennem samarbejde vil vi skabe et Nordjylland, hvor flere ser muligheder i kulturen, og hvor vi nænsomt rykker grænserne for den måde, vi ser og møder verden på.

Du kan læse hele KULTURKANTEN 2017-2020 HER

Hvad kan der ikke søges til?
Projekter og aktiviteter, der er set før.
Allerede planlagte og afholdte arrangementer.
Køb af udstyr, gear, hardware og andre former for anlægsudgifter (mindre rekvisitter kan der dog søges til – se afsnittet Til hvad?).

Hvordan søger jeg?
Vi anbefaler, at du søger min. 4 uger før arrangementets/projektets afholdelse.

Husk inden du ansøger at overveje, hvordan dit projekt forholder sig til visionen Væk lysten, ryk grænserne og styrk sammenhængen – og hvordan det har KANt
Du skal også overveje, hvordan du vil synliggøre dit projekt. Vær meget konkret i din beskrivelse af projektets indhold og aktiviteter!

Husk også at downloade BUDGETBLANKETTEN. Udfyld blanketten og gem den, så du senere kan vedhæfte den din ansøgning.

I ansøgningsskemaet skal du svare på følgende spørgsmål:

 • Projektets titel
 • Har projektet været afviklet før?
 • Beløbet du ansøger om i Ud-over-KANten-puljen
 • Projektansvarliges navn og kontaktoplysninger
 • Er der andre med i projektet? Hvem?
 • Hvordan er du/I en del af det nordjyske vækstlag inden for kunst og kultur?
 • Projektbeskrivelse (Vær meget konkret i din beskrivelse af projektets indhold og aktiviteter)
 • Hvordan passer projektet ind i KulturKANtens vision?
 • Hvordan har projektet kant? (hvordan er projektet nytænkende, anderledes, nyskabende, tværgående, innovativt og lign.)
 • Hvem er projektets målgruppe?
 • Projektets tidsplan
 • Projektets budget (vedhæft udfyldt budgetblanket)
 • Hvordan vil projektet blive synliggjort?
 • Hvor har du hørt om Ud-over-KANten-puljen?

Du vil undervejs i ansøgningsmodulet have mulighed for både at linke til webbaseret information om projektet og vedhæfte filer

Du udfylder det ELEKTRONISKE ANSØGNINGSSKEMA HER. (Linket bliver aktivt, når puljen åbner igen)
Du behøver ikke gøre ansøgningen færdig på én gang. Når først du har udfyldt din mailadresse og klikket på Gem/fortsæt, vil systemet huske dig, når du vender tilbage.

Vær opmærksom på at hvis du får støtte, så lægger vi både ansøgningen og bevillingsbrevet op på Ud-over-KANten-puljens hjemmeside, så andre har mulighed for at læse om projektet der.

Vær også opmærksom på, at projektet skal være afviklet inden for 6 måneder fra bevillingen er givet.

Og hvad sker der så, når du har søgt?
Du modtager en mail fra emailadressen no-reply.puljer-aalborg@empy.net, hvor du får et brugernavn og en adgangskode, der giver dig adgang dit projekts side (her kan du se hele din ansøgning og lign.). Se venligst bort fra at mailen omhandler tilskud i Aalborg Kommune, det sker fordi KulturKANten er tilknyttet samme ansøgningssystem, som Aalborg Kommune.
Hvis du ikke inden for 2 dage har modtaget nogen mail fra no-reply.puljer-aalborg@empy.net, så ring til KulturKANtens sekretariat (99314174).
Du kan forvente endeligt svar på din ansøgning inden for en måned.

Hvem behandler min ansøgning?
Ansøgningerne behandles af et Kulturfagligt Korps. Se hvem det er HER
Vi vurderer den enkelte ansøgning ud fra, hvor godt den er med til at opfylde visionen i KulturKANten, om den har kant, og hvor godt projektet understøtter vækstlaget inden for kunst og kultur i Nordjylland. Vi kigger også på om en bevilling fra Ud-over-KANten-puljen vil gøre en afgørende forskel for projektet.

Hvornår kan jeg få pengene?
Når ansøgningen er behandlet, får du direkte besked. Hvis projektet bevilges midler, kan pengene udbetales lige så snart, at du har accepteret betingelserne i bevillingsbrevet.

Er der krav til formidling af projektet?
Det er vigtigt for KulturKANten, at dit projekt er synligt og når ud til så mange som muligt.

Send derfor meget gerne PR-materiale, præsentation af arrangementer, invitation til arrangementer mv. til KulturKANtens sekretariat, så markedsfører vi projektet via vores kanaler.

Husk at det i markedsføringen skal fremgå, at KulturKANten har støttet projektet, og Kulturaftalens logo bedes indgå i div. PR. (logoet får du ved henvendelse til KulturKANtens sekretariat)

Når du deler billeder eller opslag, der omhandler projektet, beder vi dig ligeledes bruge disse hashtags:  #projektetsnavn #støttetafkulturkanten.

Hvad så, når projektet er afsluttet? 
Der er ikke krav om at indsende regnskab for projektet, men du modtager i dit bevillingsbrev et link til en en tro- og loveerklæring, hvor vi beder dig kvittere for, at midlerne er anvendt til projektet. Vi beder dig også vise, hvordan projektet er gennemført, fx. gennem billeder eller en film, som vi kan lægge på KulturKANtens hjemmeside og på sociale medier. KulturKANten forbeholder sig ret til at benytte indsendte billeder/film på kulturkanten.dk, på sociale medier og i andet materiale om og af KulturKANten.

Har du spørgsmål?
Har du brug for lidt vejledning til om dit projekt kan passe ind i Ud-over-KANten-puljen, så kan du ringe til KulturKANtens sekretariat på 9931 4174 på torsdage mellem 13 og 17 (dog ikke i ferier og helligedage).
Hvis du har brug for sparring på din ansøgning, kan du kontakte din lokale kulturkonsulent (Find din lokale konsulent her)

Hvem står bag puljen?
Bag puljen står KulturKANten 2017-2020 – Nordjyllands kulturaftale, som er er et 4-årigt samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner, Region Nordjylland og Kulturministeriet om udvikling af det nordjyske kulturliv.