Talentudvikling


4. ansøgningsrunde (2016)

Klik Klik Klub

Billedskolen

Thy Alive Talentakademi

Ung Nordjysk Scenekunst – Ny fælles opstart

KunstSkolen Vest Fokus

 

3. ansøgningsrunde (2015) 

TRIN mod Toppen

Filmtalent Nord

 

2. ansøgningsrunde (2014)

Orkester Norden

Vendsyssel Drengekor – etablering af et elitekor for drenge

PROGRESS

Talentskolen for Scenekunst

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole

 

1. ansøgningsrunde (2013)

Ung Nordjysk Scenekunst

FilmMaskinen

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole

Nordic Band Camp

 

 

 

 

Klik Klik Klub

Verden eksploderer i brugen af billeder. I det sidste årti er der nærmest foregået en revolution i måden at anvende og kommunikere med billeder. Det går så hurtigt, at hvert år fordobles antallet af optagne billeder, siden fotografiet blev opfundet. Det er vilde fakta og næsten ikke til at forstå!

I dag er fotografiet en meget vigtig udtryks- og kommunikationsform både som informationsmedie og som kunstmedie. Det bekræftes blandt andet ved, at det er den kunstform, der vinder hurtigst frem blandt de internationale kunstsamlere, og at fotokunst er den kunstform, hvor prisen på værker stiger mest.

PixlArt er meget optaget af de muligheder, som fotografi giver for at udtrykke sig. Men udviklingen er sket så hurtigt, at der i formidlingen til børn og unge ikke har været fokus på, hvordan de får det bedste ud af deres kreative muligheder og evner. Faktisk har der været en rystende tilfældighed i indlæringen af børn og unges brug af så kraftfuldt et sprog, som billeder er.

De senere år er brugen af smartphones eksploderet både med tilbud om Facebook, Snapchat, Twitter mv. og ikke mindst brugen af mobiltelefonernes indbyggede kamera, og børn og unge (og voksne/ældre) er storforbrugere heraf, men møder de ofte mulighederne ret uforberedte.

Projektet vil gøre noget ved den problemstillingen! PixlArt vil igennem ’klik klik klub’ lave undervisning og udvikling for børn og unge, så deres nysgerrighed stimuleres i forhold til, hvordan de bruger billeder, og hvordan de kan skabe en ny kulturel platform at udtrykke sig fra. Der vil være et særligt fokus på at udvikle deltagernes kritiske sans for billedmediets mulighed for manipulation.

PixlArt i Østervrå står bag projektet Klik Klik Klub
PixlArt i Østervrå står bag projektet Klik Klik Klub

For at kunne give tilbuddet til flest mulige skoler rundt i hele Nordjylland, udbydes der såvel temauger som enkeltdagsundervisning.

I projektperioden gennemføres en række workshops. Desuden tilbydes der ekstra læring til tre talenthold igennem ca. 6 måneder, med nogle timer efter skoletid hver uge, hvor deltagerne bl.a. får muligheden, for at opleve PixlArt’s udstillere og få deres input/kritik

Alle Workshops ledes af professionelle fotografer og afsluttes så vidt muligt hos PixlArt i verdens første digitale udstillingshal i Ø. Vrå, hvor skærmene bliver omprogrammerede, så deltagernes resultater bliver præsenteret i et seriøst og respektfuld udstillingsrum. Formålet er at give deltagerne en ekstra dimension i arbejdet med billederne og samtidig inddrage deres familier til den fantastiske verden af billeder og den dialog, som det afstedkommer. Herved udvides projektets påvirkning, og forventningen er, at der kan skabes nye kulturbrugere igennem dette utraditionelle tiltag.

 

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?
PixlArt ønsker at give mange talenter muligheden for at prøve sig selv af, og vores håb er, at vi kan få to elite hold ud af de 500, vi får igennem Klik Klik Klub. De vil så gennemgå et intens forløb over 6 måndere, hvor vi mødes en ca en gang om ugen, ligesom de vil få muligheden for at få se de store mestre (Vores udstillere) over skulderne når de besøger PixlArt. 

Tids/milepælsplan:

Planlægning er allerede så småt igang, det er ikke helt uden udfordinger at planlægge noget så ambtiøst og hvor så mange skal deltage.
PixlArt håber at kunne starte op i starten af marts med den første worksshop og have den sidste i november 2016.

Vi forventer at kunne lave en formidlings rapport i december 2016, som vil blive sent rundt till alle folkeskoler om de erfaringer vi har gjort, samt resultater som vi har indsamler via de spørgsskema vi får vores deltagere til at besvare.

Projektet støttes af KulturKANten med  
284.000 kr.

 

 

Billedskolen

Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner og Kulturskolerne i de to kommuner er gået sammen om at udvikle ideen om en talentskole for billedkunst – inspireret af konceptet bag Brønderslev Forfatterskole.

Deltagerne undervises på et niveau, der er højere end en sædvanlig billedskole, og kan derfor tilgodese særlige talenter med henblik på videreudvikling.  Billedkunstskolen skal forberede deltagerne på optagelse på Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK). Deltagerne screenes ved at indsende 2 værker til bedømmelse.

Undervisningen foregår i to intensive forløb

– 1 uge med individuel læring og fællesundervisning i såvel færdigheder som relevante kunsthistoriske strømninger. Der lægges op til at fællesugen bliver uge 42.

– 1 weekend ca. 4 uger efter ugemodulet. Mellemtiden bruges til udvikling af opnåede færdigheder

Begge uger foregår i internat for at udnytte tiden fuldt ud og udvikle fællesskab. Ugekurset forventes gennemført på Tranum Strandgaard Kunstcenter.

 

Det faglige grundlag for Billedkunstskolen tager afsæt i den enkelte elev. Målet er at modne og styrke de allerede tilstedeværende billedkunstkompetencer samt at skærpe det personlige udtryk.

Udgangspunktet er den enkeltes individuelle udtryk, viden og færdigheder, men der arbejdes også med fællesskab og samarbejde omkring fælles projekter.

De unge undervises af 2 professionelle og udøvende kunstnere ad gangen. Der er indledt dialog med BGK, KUNSTEN og Horsens Kunstmuseum i forhold til at rekruttere egnede undervisere. Desuden vil der hele tiden være 2 billedkunstlærere fra de 2 kulturskoler til stede som hjælpelærere – En sideeffekt formodes at blive, at disse lærere vil kunne tage ny viden med hjem til dagligdagen og kollegerne i egne kulturskoler.

Deltagergruppen består af 25 unge mellem 13 og 19 år fra hele Nordjylland. Der rekrutteres via regionens kulturskoler, folke- og billedskoler samt BGK, der kan henvise deltagere, der endnu ikke er optaget der.

Efter projektperioden vises værkerne ved en åben udstilling.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

– forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier. Der er samarebejde med BGK, således at dette tilbud lægger op til BGK og forbereder de unge på BGK.

– skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland. Der er – os bekendt – ikke tilsvarende tilbud til unge talenter i Nordjylland.

– skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland. Tranum Strandgård – og forhåbentlig også et sted i Mariagerfjord –
er kendt for kunst og kreativitet. Synergien mellem de unge og det allerede eksisterende vil være interessant – også at formidle.

– medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen. Tranum Strandgård – og forhåbentlig også et sted i Mariagerfjord – er kendt for kunst og kreativitet. Synergien mellem de unge og det allerede eksisterende vil være interessant og de unge vil blive bekendte med sådanne steder. Desuden påtænkes et par eskursioner til Kunsten og andet.


Tids/milepælsplan:

Ultimo 2015: Svar på ansøgning

Ultimo 2015 og primo 2016: PR og rekruttering af elever gennem skoler, uddannelsesinstitutioner, kulturskoler mv.

Ultimo 2015 og primo 2016: Indgå aftaler med undervisere mv. og fastlægge indhold i tilbuddet

Medio 2016: Afvikling af Billedkunstskolen

Ultimo 2016: Afrapportering mv.

Hele 2016: Arbejde for at forankre Billedkunstskolen – skabe finansieringsmuligheder – med henblik på en fortsættelse i 2017 og fremefter.

 

Projektet støttes af KulturKANten med  
182.669 kr.

 

 

Thy Alive Talentakademi

Unge frivillige er en kæmpe ressource i det lokale kulturliv. Mange vil gerne arbejde mere målrettet med at skabe kulturbegivenheder, men ved ikke, hvordan de skal gribe det an. Det er disse unge, projektet henvender sig til.

Projektets idé er at give en række unge muligheden for at prøve sig af som arrangører af større kulturbegivenheder gennem et målrettet undervisningsforløb og afviklingen af to større kulturbegivenheder.

Målet er at kvalificere de unge til at udvikle og afvikle kulturbegivenheder.

De to kulturbegivenheder, der skal fungere som cases, er ”Easter at the West Coast”, som er en koncert med digital vægkunst, der finder sted i Thisted Musikteater d. 27. marts og Ungescenen i forbindelse med Kulturmødet på Mors d. 25.-27. august.

Undervisningen kommer til at bestå af to elementer:

Workshops med eksperter og fagfolk fra festivalbranchen og oplæg fra Kaos-Pilot-uddannelsen i Århus. Deltagerne præsenteres for nogle af de basiselementer, der er i en projektlederuddannelse: Processtyring, afvikling, motivation og frivilligledelse.

Rådgivning og sparring ved Mads Dahl, som er uddannet i Music Management på Det Rytmiske Musikkonservatorium. Her vil de unge få mulighed for at blive hjulpet på vej med spørgsmål og sparring på de udfordringer og idéer, de måtte have i forbindelse med afvikling af arrangementet.

Det forventes at ca. 20 unge, primært fra Thy og Mors, vil deltage i projektet. De unge udvælges efter ansøgning, hvor de fortæller om deres motivation for at være med og evt. erfaring med andre kulturelle arrangementer.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

– forberede unge nordjyske talenter til optagelse på kreative/kunstneriske uddannelser/akademier
Mange kreative og kunstneriske uddannelser har optagelsesprøver af praktisk karakter, hvor de unge skal indgå i et forløb for at blive optaget på uddannelsen. Det gælder bl.a. både for KaosPilot uddannelsen og Music Management. Ved at have genemgået dette målrettede projektuddannelsesforløb vil de unge stå stærkt i forhold til at gennemføre en sådan prøve og tackle de opgaver der opstilles i forbindelse med disse.
Derudover vil et projektmagerforløb være kompetencegivende i forhold til at øge sandsynligheden for at blive optaget på Kvote 2 på uddannelser med normalt optag.

– skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
De talentudviklingsmiljøer der er indenfor eventmangement i Region Nordjylland for unge er selvorganiserede, og præget af unges egenlæring. En af de primære miljøer for talentudviklingen er URT-huset i Thisted, som på mange måder er et unikt tilbud for unge i forhold til at erhverve sig kompetencer indenfor eventmageri, men i de seneste år er kvaliteten af de arrangementer der er blevet afholdt heri dalet drastisk, hvorfor det vil være til stor gavn for unge herfra at deltage i forløbet for at blive klædt bedre på til at nytænke og udvikle de arrangementer der afholdes i regi af URT-huset. Derudover vil de frivillige også få kompetencer til at påtage sig et større ansvar i forbindelse med ledelsen af Alive Festival, som i de kommende år vil få stærkt brug for nye og talentfulde kræfter til at videreføre festivalen.

– skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
Projektet vil få stor synlighed på Kulturmødet da det vil være med til at vise den store kvalitet der er mulig at skabe igennem selvorganiseret ungekultur, og dermed også den talentmasse der er i regionen. Det forventes at forløbet vil kunne få presse fra lokale og regionale medier og sætte fokus på området. det er håbet, at der på sigt vil komme deciderede projektakademier for unge eventmagere i Regionen som det kendes fra ProjektAkademiet på Nørrebro i København og ProjektPionerne.

– udvikle talenter for at organisere, formidle og afvikle kulturbegivenheder
Projektets grundtanke er at give unge ‘hele pakken’ i forhold til organisere, formidle og afvikle større kulturbegivenheder. Det vil det gøre igennem både workshops og konkret afvikling af de to events.

– medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge og derved skabe aktive kulturbrugere i regionen
Da forløbet er praksisrettet vil eventet også være med til at skabe kulturbegivenheder for unge af høj kvalitet. Dermed forventes det også at 1000 unge får kulturoplevelser, som på sigt kan være med til at give dem større lyst til at deltage til lokale kulturbegivenheder. Derudover er det en klar erfaring igennem de sidste syv år, at mange unge bliver inspireret af at deres venner er engageret i frivillige projekter. Derfor forventer vi også at se en sideeffekt, hvor de unge der har deltaget i forløbet er med til at give nye unge der ikke tidligere har været engageret i kulturevents lyst og interesse for at være med til at planlægge og afvikle fremtidige events.

 

Tids/milepælsplan:

December 2015:Indgå aftaler med undervisere og lave pr-materiale
Januar 2016:PR-indsats og rekruttering af deltagere og udvælgelse
Februar 2016:Opstartsworkshop og efterfølgende vejledninger
Marts 2016:Vejledninger og første event/aktivitet “Easter at the West Coast” d. 27. marts i Thisted Musikteater
April 2016: Anden workshop med evaluering og præsentation af næste arrangement
Maj 2016:Vejledninger
Juni 2016:Vejledninger samt evt. virksomhedsbesøg på anden festival
August 2016:
– Mulighed for lærerige ekstraopgaver før og under Alive Festival 11.-13. august
– Afsluttende vejledninger frem mod afvikling af Kulturmødet 25.-27. august
– 2. event/aktivitet Afvikling af Ung Scene på Kulturmødet d. 25.-27. august
September 2016: Evaluerings- og afslutningsworkshop
Oktober-november 2016: Afrapportering


Projektet støttes af KulturKANten med
 
75.000 kr.

 

 

Ung Nordjysk Scenekunst – Ny fælles opstart

Ung Nordjysk Scenekunst består af:

 • ”TeaterTalent Mors” tilknyttet Limfjords Teatret
 • ”Mariagerfjord Teatertalentlinje” tilknyttet Himmerlands Teater og Mariagerfjord Kulturskole
 • ”Teater Talent Hjørring” tilknyttet Vendsyssel Teater.

De 3 talentskoler arbejder selvstændigt med rekruttering af og uddannelse af de unge talenter i et 2-årigt undervisningsforløb.

KulturKANten har i perioden 2014-16 støttet et ”overbygnings- og samarbejdsforløb mellem de 3 talentskoler under titlen ”Ung Nordjysk Scenekunst”. Dette projekt slutter i juni 2016.

Tanken er, at samarbejdet kan fortsætte med de nye elevhold.

Da alle tre talentlinjer optager nye elever i starten af august 2016, vil man gerne kunne give de nye talenter en god start på kursusforløbet, så de kan lærer hinanden at kende på tværs af kommunegrænserne og derved knytte stærkere bånd fremover.

De skal samarbejde i 2016/18 og jo flere fælles præferencer de har, jo tættere netværk.

Alle tre talentskoler planlægger hvert semester efter bestemte delmål og mål. Så starten er af yderste vigtighed, så de unge mennesker forstår, hvad det er de skal beskæftige sig med i de kommende 2 år.

Der er allerede kontakt til Odin Teatret, Aarhus Filmværksted, SDI media og dramatiker om kommende samarbejde med UNS. Disse tiltag er på sigt vores mål til de unge talenter. Men for at have gavn af disse fremtidige samarbejdsparter, skal de unge først kende mere til faget og dets baggrund.

Overordnet tema eller rettere sagt mål for de kommende talenthold 2016/18 er:

”Talenterne skal ud hvor de ”rigtige” mennesker er, så de ser de professionelle rammer”.

 

Derfor planlægger UNS en forlænget weekend i uge 42, som skal fungere som en fælles opstartstur til København:

Torsdag:               Rundvisning i Skuespilhuset/Det Kongelige Teater og se forestilling om aftenen.

Fredag:                 Fysisk improvisations timer med Bo Madvig på Statens Scenekunstskole.

                                Rundvisning på Scenekunstskolen og høre om uddannelsen, samt vilkår.
 Se en teaterforestilling eller danseforestilling med efterfølgende dialog med de involverede aktører.

Lørdag:                 Rundvisning på Den Danske Filmskole og høre om skolen.                         

                                Teatermuseet i Hofteatret.                            

                                Se en teaterforestilling eller opera og dialog med de involverede aktører

 

Det samlede indhold i weekendkurset vil tilføre de unge talenter en dimension og et udsyn, der kan styrke kvaliteten af det forløb, der afvikles i den enkelte talentskole. Desuden etableres der et netværk blandt alle regionens teatertalenter, der kan være afsæt for andre tværgående forløb.


Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?


Tids/milepælsplan:

Planlægning er startet i august 2015.
afvikles i oktober 2016
afsluttes i oktober uge 42 2016

Projektet støttes af KulturKANten med
100.000 kr.

 

 

KunstSkolen Vest Fokus

Projektet ønsker at skabe et nyt alternativt talentspotningsmiljø inden for kunst. Talentmiljøet skal søge talenterne i målgrupper af ledige, udsatte unge, græsrødder, der normalt ikke opsøger og opfanges af de traditionelle talentmiljøer. Der vil blive arbejdet med en togrenet indgang, hvoraf de fleste forventes at blive optaget på baggrund af formidling af tilbuddet i alternative arenaer og på andre fx digitale platforme – og en anden gruppe via aktiveringsprojektet Kreativitet og vækst, som er et tilbud til kreative unge med særlige behov. Deltagerne vil blive optaget i et talentspotningsforløb (talentspejlet) – hvor de opnår selvindsigt i eget talent og egne ønsker for talentudvikling.

Når talentspotningsforløbet er afsluttet, vil de egnede indgå i et længere forløb, der dels sigter mod forberedelse til optagelse og gennemførelse på de kunstneriske uddannelser/akademier, og dels sigter mod ”græsrodsvejen”, hvor der især arbejdes med forvaltning af eget talent, formidlings- og forretningsaspektet ift. helt eller delvist selvforsørgelse.

Talentspejlet

Deltagerne vil i talentspejlet blive introduceret til en bred vifte af kunstarter, undervist af udøvende kunstnere og samtidig undervist i præsentation af egne materialer, dokumentation af de kunstneriske processer, introduktion til uddannelserne mm. Deltagerne vil få adgang til at afprøve livet som udøvende kunstner og afprøve egne kunstarter. Der vil blive foretaget egentlig talentspotning af udøvende kunstnere på højt niveau ud fra kvalitet/talent, motivation/egne mål mm., og deltagerne vil blive guidet og motiveret til realkompetencesyn på eget talent og livet som kunstner.

Der kan optages unge fra hele Nordjylland.

Talenter vil blive tilbudt fortsat forløb på Kunstskolen, hvor der, for de relevante, vil blive arbejdet målrettet på forberedelse af ansøgning og optag på akademierne, og for de, der ikke ønsker uddannelsesvejen, vil blive fokuseret på forvaltningen af eget talent. Her vil de, som assisterende kunstnere, kunne indgå i projekter med professionelle kunstnere. For at arbejde målrettet med formidling, arrangeres forløb for folkeskoleelever, børnehaver mm, hvor deltagerne involverer børnene i de kreative processer og får skabt begejstring hos nye målgrupper for aktiv deltagelse i kunsten. Arrangementer, projekter, formidling vil foregå spredt i de nordjyske kommuner, for at tiltrække ansøgere fra andre dele af regionen og introducere kunsten på nye arenaer.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Ved at skabe et nyt alternativt talentspotningsmiljø inden for kunst. Talentmiljøet skal søge talenterne i forskellige målgrupper og skabe synlighed om Kunstskolen Vest. Deltagerne på Kunstskolen vil bl.a. skabe synlighed igennem formidling rundt i de nordjyske kommuner i form af digitalplatform, events og workshops.

Tids/milepælsplan:

Ansøgning sept. 2015.
Planlægning januar 2016
Projektafvikling, formidling, workshops, undervisning m.m. januar 2016 til december 2016.
Afslutning/afrapportering dec. 2016

Projektet støttes af KulturKANten med
210.000 kr.

 

TRIN mod Toppen  
Kulturskoler i Nordjylland har i tre år afholdt sommerstævnet ’NUS på toppen’ for regionens ungdoms­symfonikere. Stævnerne har været en stor succes, og nu vil man udvikle et nyt koncept, hvor der tænkes på tværs af genrerne musik og dans.

Under arbejdstitlen ”TRIN mod Toppen” skal der afholdes fælles stævner for de to genrer af en uges varighed hver i august 2015 og august 2016.

TRIN mod Toppen skal give unge talentfulde dansere og symfonikere i Nordjylland mulighed for sammen at videreudvikle deres talenter i profes­sionelle rammer med dirigenter og instruktører på et højt niveau.

Der skal skabes faglig synergi imellem de to udtryksformer i løbet af ugen. De unge musikere skal have mulighed for at arbejde med deres krop på en anden måde ved at deltage i nogle af de øvelser som danserne arbejder med, og de unge dansere vil få mulighed for at arbejde med deres bevidsthed omkring klangdannelse, rytme og timing i komplicerede musikalske strukturer.

Det er tanken, at de to stævner begge skal munde ud i et fælles afslutningsprodukt, der er andet og mere end blot dans med symfonisk akkompagne­ment.

Deltagerne skal alle have gjort erfaringer med spørgsmål som:

 • Hvad er forskellen og ligheden imellem at danse og at dirigere?
 • Hvordan kan en bevægelse have en klang?
 • Kan en fagot danse?
 • Hvilke bevægelser gør pauserne smukke?

Erfaringerne fra sommerstævnerne med NUS (Nordjyllands Ungdoms ­Symfoniorkester) viser, at en uges stævne kan løfte eleverne op på et langt højere fagligt niveau, end det er muligt at nå via den daglige undervisning/øvning.

Samtidig styrkes de sociale netværk imellem de unge talenter på tværs i regionen og dermed både lysten og motivationen til at arbejde med udtryksformer og genrer, som de unge ellers sjældent møder.

Deltagerne udvælges efter ansøgning.

Instruktørerne på stævnerne vil være en kombination af nordjyske, professionelle musikere og dansere samt en ekstern professionel dirigent.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

De deltagende i stævnerne vil gennem intens øvning, synergieffekten, mødet med andre jævnaldrene med samme interesser, de lidt ældre forbilleder og de professionelle voksne opleve et løft i ambition og engagement på deres respektive kulturelle interessefelter. 

Dette vil gennem den vedvarende understøtning, som vi giver i vores institutioner og gennem vores netværk, bidrage positivt på alle talentudviklingspuljens mål. Både for individet, grupper med fælles eller tværfaglige interesser og landsdelens fortsatte kulturelle udvikling.

Stævnerne har bred regional forankring på orkestersiden og muligheden for at få samme brede regionale deltagelse på dansesiden ved at samarbejde med de nordjyske dansekonsulenter om rekruttering af danserne.

Tids/milepælsplan:

Ansøgnings-/optagelsesrunde i maj/juni i hvert af årene.

Sommerstævner af ca. en uges varighed.
• August 2015
• August 2016
Ansøgnings-/optagelsesrunde i maj/juni i hvert af årene.

Projektet støttes af KulturKANten med
261.000 kr. i 2015

 

Filmtalent Nord

Filmtalent Nord er et filmprojekt, hvor unge kan prøve kræfter med filmmediet gennem workshops og produktion. Projektet afsluttes med at en gruppe af deltagerne (1-2 filmhold) laver deres egen spillefilm, som vil få biografpremiere i Bio Mors under Kulturmødet 2016. Sidenhen distribueres filmen til biografer Nordjylland og det øvrige Danmark. Filmen udgives desuden på bl.a. IMDb (Internet Movie Database) til national og international distribuering.

Filmtalent Nord har til formål at give deltagerne praktisk erfaring med filmproduktion og samtidig give dem et konkret udkomme i form af en spillefilm, der kan bruges i formidlingen af deres erhvervede kompetencer.

Deltagerne rekrutteres i hele Region Nordjylland, hvor alle gennemgår en vurdering på baggrund af en ansøgning, inden de optages i projektet. Rekrutteringen foregår gennem de kommunale ungdomsskoler, men også via almene nordjyske medier og omdeling af flyer/folders, som også bruges til synliggørelse af projektet. Unge der ikke går i ungdomsskole har også mulighed for optagelse.

Projektet er baseret på netværksorienterede faglige workshops i eksempelvis stunt, manuskript/filmstruktur, producerarbejde, kamerateknik, filmskuespil/casting, instruktion, redigering og foley/lydredigering. Projektet henvender sig derfor både til unge med interesse for filmmediet og til unge, som fokuserer deres interesse på de ovennævnte relaterede specifikke fagområder.

Konkret skabes et grundforløb af disse faglige workshops, hvor unge (også unge der ikke deltager i filmholdet) kan deltage. Projektets håb er, at de faglige workshops, som placeres rundt om i regionen, vil skabe interessebærende netværk af unge på tværs af regionen. De faglige workshops efterfølges af et etårigt langt produktionsforløb med professionel støtte og coaching.

Filmtalent Nord afsluttes med produktion af en spillefilm, hvilket adskiller det fra andre tiltag i regionen, hvor der afsluttes med produktionen af kortfilm. En spillefilm kræver et længere og mere dybdegående arbejde i forhold til eksempelvis manuskriptskrivning og skuespilhåndtering, hvilket giver projektet en dybere forankring i de relaterede fagligheder.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

Giver unge og ungegrupper mulighed for tilegnelse af viden og nye værktøjer som kan benyttes på filmområdet.

Danner netværk til understøttelse af eksisterende og nye lokale vækstlag inden for filmområdet.

Styrker eksisterende og nye netværk indenfor filmområdet via workshops og PR.

Tids/milepælsplan:

Opstart 1. januar 2015.

De første to til tre måneder bruges til PR, netværksdannelse og indgåelse af aftaler. Dernæst ca. seks måneder til afholdelse af workshops og arbejdsdage/weekends for projektdeltagerne mellem disse.

Og endelig ca. otte til ni måneder til skabelse af filmen; med coaching undervejs.

Formidling/udbredelse i slutfasen og efter færdiggørelsen.

Manuskriptudvælgelsen og -skrivningen starter naturligvis umiddelbart efter manuskriptworkshoppen, et års tid før den færdige film.

 
Projektet støttes af KulturKANten med

241.000 kr. i 2015
208.000 kr. i 2016

 

Orkester Norden

Orkester Norden er et nordisk/baltisk ungdomssymfoniorkester, som i perioden 2014-2018 får hjemsted i Musikkens Hus i Aalborg.

70-90 unge musikstuderende i alderen 15-25 år fra hele Norden og Baltikum udvælges efter samme kriterier som i professionelle symfoniorkestre til et tre ugers intensivt forløb med indstudering, workshops, koncerter og turné.

For de lokale unge udøvere af symfonisk musik er Orkester Nordens tilstedeværelse i regionen en helt unik mulighed for på helt tæt hold at mærke begejstringen og koncentrationen ved musikken hos andre unge.

Gennem overværelse af prøver og koncerter, deltagelse i masterclasses og direkte kontakt med morgendagens stjerner, motiveres og inspireres vore egne talenter til, at yde det der skal til for selv at nå toppen.

Orkester Norden er et møde i og omkring den symfoniske musik for fremtidens unge.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Med Orkester Nordens fysiske tilstedeværelse i både Musikkens Hus og på koncerter i regionen inspireres børn og unge her i en grad, som ikke findes andre steder i landet. Ved at spejle sig i andre unge, som ved hjælp af en målrettet indsats har nået toppen, inspireres og motiveres unge, nordjyske talenter til at fordybe sig. De ser og hører resultatet af koncentreret og målrettet indsats.
 • Orkester Nordens primære målgruppe er børn og unge og rammer derfor i mindre grad udøvende kunstnere. Dog kan nogle af de workshops, der påtænkes at indgå i kurset være relevante for denne målgruppe også. Netop formidlingskompetencen er et af de væsentlige fokusområder på kurset for fremtidens musikere.
 • Kulturskolerne vil være tænkt ind i kursusprogrammet og ligeledes vil Orkester Norden være synlige i kulturskolernes nærområde. I forbindelse hermed er Orkester Norden i dialog med Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN) under KiN om tiltag, som kan drage fordel af den unikke ressource, som vil være til stede i Musikkens Hus i kursusperioden. Der er gensidige gode forventninger til et frugtbart samarbejde. Herudover forventes det at Orkester Norden løbende deltager og er repræsenteret i indsatsen for den symfoniske musik i Nordjylland gennem netværk og udbygning af samarbejdet.
 • Orkester Norden i Musikkens Hus og region Nordjylland er en begivenhed med international bevågenhed. Koblet med en vision om at uddanne fremtidens orkestermusikere til fremtidens krav har vi her muligheden for at gå forrest i bestræbelserne på at give de unge mennesker forståelse og kompetencer, som sikrer den klassiske musiks overlevelse i en digital tidsalder. Hvis visionen og målet nås, vil det skabe opmærksomhed – også udover regionens grænser.
 • Et af visionsankrene i Orkester Norden er netop at give fremtidens musikere kompetencer til at formidle den klassiske musik og til at gøre den vedkommende for alle samfundslag og aldersgrupper. Projektet understøtter på sigt målet om at gøre det naturligt for fremtidens kulturbrugere at finde vej til koncertsalene, til bibliotekerne og til playlisterne for at opleve den klassiske musik i en form og et fora, som passer nutidens kulturbevidste. 
 • Orkester Norden er i dialog med UCN om at bruge Orkester Norden som udvidet erhvervscase i undervisningen på Teknologi og Business. Således påtænkes det, at studerende og lærere fra UCN faciliterer en ad hoc markedsføringsafdeling. I dette samarbejde udvikles hjemmeside, sociale medier, plakater, markedsføringsstrategi og videorekruttering, som giver lige ansøgningsvilkår, hvad enten ansøgeren bor i Reykjavik eller Gøteborg, dokumentations- og rapportmateriale osv. – Alt sammen essentielle procedurer i organisering, formidling og afvikling af kulturelle begivenheder i en vis størrelsesorden.

Projektet støttes af KulturKANten med:

200.000 kr. i  2014
200.000 kr. i 2015
200.000 kr. i 2016

Følg med på projektets hjemmeside: www.orkesternorden.com

 

Vendsyssel Drengekor – etablering af et elitekor for drenge

Vendsyssel Drengekor skal ud over at være et elitekor være et forum, hvor drenge fra hele Vendsyssel kan få en grundig musikalsk og sanglig basisdannelse.

Ved siden af koncert- og turneaktivitet skal Vendsyssel Drengekor fungere som sangskole, hvor drengene gennem en række niveauer lærer god sangteknik og musikalitet samt får udviklet deres gehør og nodefærdigheder.

På den måde vil Vendsyssel Drengekor selv uddanne sine sangere til bevidste og kompetente musikere, og på længere sigt give drengene mulighed for en senere musikalsk karriere eller en livslang berigende hobby.

Hvordan bidrager projektet til opfyldelse af puljens mål?

I kraft af den musikalske grunduddannelse som Vendsyssel Drengekor vil give, vil det være oplagt, at drengene efter en årrække i koret vil kunne søge ind på landets musikuddannelser.

Ved at give drengene en grundig musikalsk ballast er det tanken at de livet igennem skal kunne have glæde af musik, enten som udøvende professionelle, som amatører eller som bevidste forbrugere. Erfaringerne fra koret vil kort sagt give drengene en blivende kulturel dannelse, med et særligt fokus på den mange hundredårige tradition for sang vi har i Danmark.

Desuden vil Vendsyssel Drengekors voksende koncert- og turnéaktivitet være med til at skabe synlighed for både koret og samarbejdspartnere.

Netop koncertvirksomheden vil også kræve nært samarbejde mellem en lang række forskellige koncert- og eventarrangører i Nordjylland. For at lave spændende og nærværende koncerter, er det nødvendigt at tænke i nye baner på formidlingsplanet, og Vendsyssel Drengekor vil meget gerne samarbejde omkring anderledes koncertformer og -steder.


Projektet støttes af KulturKANten med:

60.000 kr. i 2014
50.000 kr. i 2015
50.000 kr. i 2016

Følg med på projektets hjemmeside: www.vdkor.dk

 

PROGRESS

PROGRESS skal sikre en fortsat positiv udvikling af de nordjyske talenter på den rytmiske scene, stand-up/comedy og performance scenen.

Skråen vil i 2014 – i fire nordjyske kommuner afholde rytmiske koncerter med deltagelse af f.eks. vinderne af Singer-song og Band Battle konkurrencen + et lokalt band.  I forbindelse med koncerterne vil der i hver kommune blive arrangeret kurser/seminarer for lokale koncertarrangører.

Desuden opbygger Skråen et fysisk og digitalt videnscenter, som både musikere og koncertarrangører fra hele regionen kan benytte sig af.

Baggrunden for PROGRESS er et mangeårigt målrettet arbejde med talentmassen i Nordjylland. Det er et arbejde der bl.a. har omfattet Band Battle og Skråen By Night, der tilsammen er den største scene for den nordjyske talentmasse.

Med PROGRESS tager Skråen et skridt videre og arbejder målrettet på at opdyrke og udvikle arrangørmiljøer omkring talentudviklingen. Målet er at få en større spredning i arbejdet, og dermed fange og støtte endnu flere talenter.

PROGRESS er et udviklingsprojekt, der står på tre ben, udvikling af arrangørmiljøet, udvikling af et videncenter for talentudvikling og en fortsat udvikling af den talentscene Skråen har opbygget.

PROGRESS ser talentudvikling i en helhed, der både favner talenterne og de der skal hjælpe og støtte dem. 

 

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?

 • Ved at skabe og understøtte alternative talentudviklingsmiljøer.
 • Ved at skabe synlighed om talentudviklingsmiljøer i Nordjylland
 • Udvikling af talenter for at organisere, formidle og afslutte kulturbegivenheder

 

Projektet støttes af KulturKANten med:

51.500 kr. i 2014
63.500 kr. i 2015
63.500 kr. i 2016

 

Talentskolen for Scenekunst

Talentskolen for Scenekunst vil tiltrække og udvikle nordjyske, danske og skandinaviske talenter i alderen 16 – 25 år inden for de 4 temalinjer: MUSIK – DANS – TEATER – NYCIRKUS & PARKOUR.

Talentskolen for Scenekunst er en intensiv internatskole med vægt på det dannelsesmæssige perspektiv, og den vil forstyrre, skubbe, overraske og udvide horisonten for deltagerne.

På alle 4 temalinjer arbejdes med scenekunsten som udtryksform og historiefortælling, og Talentskolen for Scenekunst afsluttes af små forestillinger, visninger og koncerter – nogle på tværs af linjer, andre rene linje-visninger. Arrangementerne vil være åbne for publikum og foregå i udvalgte byrum.

Kulturhus Kappelborg i Skagen danner ramme om Talentskolen for Scenekunst.

Projektet støttes af KulturKANten med  

438.600 kr. vedr. årene 2014-16

fordi

 • projektet er det eneste af sin slags i Nordjylland
 • den kunstneriske kvalitet forventes at være sikret gennem professionelle undervisere og optagelse af eleverne efter ansøgning vedlagt reference og portefølje
 • unge fra hele Nordjylland samt fra Norge og Sverige kan optages
 • der arbejdes på tværs af kunstarter

 

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?

Talentskolen for Scenekunst vil bidrage til unge nordjyske, danske og  skandinaviske talenters forberedelse til en videre kunstnerisk uddannelse, og vil være et vigtigt bidrag til talentudviklingen i Nordjylland.

Skolen vil medvirke til fastholdelse af kommende kulturbrugere og ikke mindst skabe synlighed af talentudviklingsmiljøet såvel regionalt som nationalt.

Projektet støttes af KulturKANten med:

174.000 kr. i 2014
146.000 kr. i 2015
118.600 kr. i 2016

 

Ung Nordjysk Scenekunst

samling_nov_2014_1_lille samling_nov_2014_2_lille samling_nov_2014_3_lille

Ung Nordjysk Scenekunst er et nyt samarbejde inden for udviklingen af unge teatertalenter i Nordjylland. Bag projektet står Limfjordsteatret, Vendsyssel Teater/Hjørring Kulturskole, Mariagerfjord Kulturskole og Aasen Teater.

Talentarbejdet vil både være et forløb, hvor der skeles til de grundliggende færdigheder og talentudvikling i et moderne samfund i hastig forandring, hvor f.eks. teaterscenen og musikvideoen er to forskellige udtryk. Samtidig vil vi lade os inspirere af KulturKANtens indsatsområder og mål, som de fremgår bl.a. af KONTRAST: “..f.eks. Kultur/natur, lys/mørke, tavshed/tale..” og ikke mindst “Det overraskende møde & alternative arenaer” som vi vil lade indgå i arbejdet. Det kan bl.a. ske ved at de enkelte samlinger munder ud i et møde med publikum, hvor man mindst venter det.

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?

1. Understøtter/forberede unge talenters forberedelse til at bestå optagelsesprøve på videregående uddannelse

2. Give mod til selv at tage kontakt eller gå på opdagelse i ”verden uden for Nordjylland” og her bringe med hjem

3. Give nordjyske talenter nye kompetencer og netværk

4. Ved at være et synligt talenttiltag i regionen

5. Udfolde eget talent med ligesindede og medvirke til ny produktion

Tids/milepælsplan:
I projektperioden 2014 – 2016 arrangeres 2 camps af en uges varighed, 4 weekend camps og 2 festivaler med deltagelse af de nordjyske teatertalentcentre samt indbudte gæster evt. fra Danmark, Norden eller andre Europæiske lande.

• Sommeren 2014
• Ung nordjysk scenekunst uge
• Efteråret 2014 + foråret 2015
• Fælles weekend
• Foråret/sommer 2015
• Fælles teater festival – og workshop
• Sommeren 2015
• Ung nordjysk scenekunst uge
• Efteråret 2015 + foråret 2016
• Fælles weekend
• Fælles teater festival – og workshop

Projektet støttes af KulturKANten med:
125.000 kr. i 2014
250.000 kr. i 2015
125.000 kr. i 2016

 

FilmMaskinen
FilmMaskinenFilmMaskinen er et regionalt talentværksted for unge filmmagere, der skal styrke talenterne til videre uddannelse og arbejde indenfor film, kommunikation og medier. Bag projektet står Frederikshavns Kommune, Århus Filmværksted / H.P. Møller Andersen, Station Next / Ulrik Krapper, Frederikshavn Musikskole, Thomas Albæk, Limfjordsteatret, Gitta Malling og Det Hem’lige Teater, Pia Bredow

I FilmMaskinen vil talenterne lære at lave endnu bedre film – både indholdsmæssigt og teknisk. FilmMaskinen er også det sted, der er med til at inspirere unge til uddannelse, branchekendskab og fremtidigt arbejde indenfor film og medier. Og FilmMaskinen er et sted, hvor eleverne opnår kompetencer, der styrker deres samarbejdsevner, udvikler dem som individer og træner dem i ledelse af projekter.Det sker gennem workshops, masterclasses og konkret filmproduktion.

Visionen er, at FilmMaskinens undervisning udbydes på linje med den traditionelle musik-, teater- eller billedkunstundervisning på talentniveau/GK.

Der optages 15 filmtalenter, der bliver fordelt på 4 grupper. Hver gruppe skal producere en kortfilm (10-12 minutter). Fremvisningen af kortfilmene indgår i programmet for Nordisk Filmfestival.

Den grundlæggende filmundervisning sker på seks årlige workshops af to dages varighed. De 6 workshops omhandler forskellige led i filmproduktionen. Fælles for alle workshops er, at de både vil rumme et teoretisk indhold og muligheden for, at man selv kan udforske mediet gennem aktiv deltagelse. Til disse workshops inviteres en professionel national eller international brancheperson, der designer og gennemfører workshoppen. Workshops vil også blive båret af viden fra lokale kræfter som fx den ansatte projektmedarbejder i FilmMaskinen, de lokale produktionsselskaber og samarbejdspartnere til FilmMaskinen.

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?
FilmMaskinen er et nyskabende projekt, der danner rammer for kompetenceudvikling og netværksdannelse blandt unge filmtalenter i regionen. Vi har både nationale og internationale samarbejdspartnere og involverer yderligere en masse relevante samarbejdspartnere lokalt og nationalt, der styrker kulturproduktionen og talentudviklingen på musik-, historiefortællings- og drama-/teaterområdet.

* FilmMaskinen forbereder unge filmtalenter til videre uddannelse indenfor fx Crossmedia, Storytelling, Medieteknologi og Spil, Grafisk Design og andre filmrelaterede uddannelser som Potemkin og Den Danske Filmskole.

* FilmMaskinen er med til at skabe og understøtte et nyt og alternativt talentudviklingsmiljø, da der pt. ikke findes lignende tilbud på filmområdet i Region Nordjylland.

* FilmMaskinen kan gennem filmproduktion, online netværk og samarbejde med Nordisk Filmfestival, skabe synlighed omkring talentudviklingsmiljøet på filmområdet i Region Nordjylland.

* FilmMaskinen er med til at udvikle talenter, der kan organisere, formidle og afvikle kulturbegivenheder i regionen.

* FilmMaskinen kan gennem foredrag og filmfremvisning på skolerne medvirke til at fastholde kommende kulturbrugere ved at styrke den kulturelle dannelse hos børn og unge.

Tids/milepælsplan:
De fastlagte workshops, som afholdes i 2013 er:

1. Manuskriptskrivning, instruktøren Christian Dyekjær

2. Manuskriptskrivning 2 og instruktion, instruktør Christian Dyekjær

3. Storyboard og Produktion, Hans Peter Møller Andersen, Leder af Aarhus Filmværksted

4. Teknik / NN

5. Optageweekend / NN

6. Klip og redigering / NN (Instruktør, Jonas Mystrand, JOX Film Göteborg

Projektet støttes af KulturKANten med:
245.000 kr. i 2014
245.000 kr. i 2015
245.000 kr. i 2016

Følg med på projektets hjemmeside: filmmaskinen.dk

og på facebook: facebook.com/Filmmaskinen

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole

Talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole er et samarbejde mellem Det Kongelige Teaters Ballet Skole, Aalborg Kulturskole og Hjørring Musiske Skole

I februar 2008 oprettede Hjørring Musiske Skole en klassisk balletafdeling for børn. Balletskolen kom til at hedde Ballet Nord og skulle tiltrække børn fra hele regionen.

Ballet Skolen var fra starten en stor succes og ved opstart var der 70 elever, som meldte sig til skolen. Efter sommerferien i 2008 blev vi udnævnt som talentcenter for Den Kongelige Ballets elevskole. Det betød at vi blev blåstemplet af Det Kongelige Teater til at kunne uddanne elever i alderen 9 – 12 år. Talenterne kunne i princippet ende som solodanser på Det Kongelige, hvis talentet og indsatsen var stor nok.

Igennem arbejdet med balletundervisningen har vi en løbende dialog med Det Kongelige Teaters Balletskole og i fællesskab er vi kommet frem til at, hvis vi skal sikre et bæredygtigt og kontinuerligt talentarbejde inden for balletten er vi nødt til udvide kunde-grundlaget og sikre en god tilgang til balletundervisningen geografisk. Sagt på en anden måde så skal tilbuddet gøres regionalt så der er en reel mulighed for undervisning til alle børn i regionen.

I 2012 såede vi frøet til et samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole, Aalborg Kulturskole og Det Kongelige Teaters Balletskole.

Efter nogle gode indledende møder er der nu skabt rammer for at oprette et Talentcenter for Den Kongelige Ballet, hvor undervisningen foregår i både Hjørring og Aalborg. På den måde udvides kundegrundlaget og den geografiske tilgang betydeligt og alle børn i alderen 9 – 12 år som har viljen og lysten vil have reel mulighed for at deltage i talentundervisningen.

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?
At blive udpeget som talentcenter for Det Kongelige Teaters Balletskole er en enestående mulighed for regionen for at skille sig ud fra mængden og give et specielt og særegent talenttilbud, som kan trække elever fra hele regionen.

 Regionen får mulighed for at skabe talenter/stjerner indenfor et spændende område

 Balletten ville kunne være et fyrtårn for regionen. Balletten er et lille område, men dog så særegent at det vil vække opsigt i landet. I særdeleshed fordi vi har lov til at bruge Det Kongelige Teaters brand.

 Regionen vil skabe mulighed for unge talenter for optagelse på en kreativ/ kunstnerisk uddannelse samtidig med at skaber og understøtter et alternativt talentudviklingsmiljø.

En bi-effekt af oprettelsen af et talentcenter vil være at vi kan benytte den særlige arbejdskraft til undervisning af bredden og dermed styrke den kulturelle dannelse hos alm. balletbørn.

Tids/milepælsplan:
August 2013, Åbent Hus i Hjørring
August 2013, Kompagni B fra DKT Balletskole besøger Aalborg
September 2013, Åbenthus i Aalborg
September 2013, Opstart af almene ballethold i Aalborg
Januar 2014, Optagelsesprøver til DKT-balletskole
Januar 2014, Opstart af Talentlinie i Aalborg og Hjørring
Juni 2014, Talentelever til prøve
Juni 2014, Optagelsesprøver
Juni 2015, Optagelsesprøver
Juni 2015, Talentelever til eksamen
Juni 2016, Optagelsesprøver
Juni 2016, Talentelever til eksamen

Tanken omkring rekruttering af elever er at vi i september måned opretter almene ballethold i Aalborg. Det er vores forventning at vi på forholdsvis kort tid vil kunne oprette to dages undervisning med alm. hold. ( ca. 6 – 7 stk.)

Når bredden er grundlagt i Aalborg vil vi i januar 2014 holde optagelsesprøver for vores nye talentcenter. Optagelsesprøverne ligger i Det Kongelige Teaters regi.

Projektet støttes af KulturKANten med:
75.000 kr. i 2013
150.000 kr. i 2014
150.000 kr. i 2015
150.000 kr. i 2016

    
Nordic Band Camp

Nordic Band Camp udspringer af det tidligere kulturaftalestøttede projekt Keep On Rockin´. Bag projektet står Søren Burholt Kristensen, Empty Tape, SØRF i Kristiansand, Kompetence Center for Rytmisk Musik, Norge Kultur&Ungdom Vestra Götaland, Göteborg, Sverige ,Tallinn Music Week, Estland mfl.

I 2014 og i 2016 vil Keep On Rockin udvide med nordisk sommercamp Nordic Band Camp efter samme model som de tidligere afholdte nordjyske efterårscamps. Unge musikere som over 5 dage modtager coaching, rådgivning og danner netværk og opnår know-how på tværs af landegrænser. Desuden vil der i 2015 blive afholdt nordisk bandtour.

Camp’en vil i 2014 have deltagelse af unge musikere fra Norge, Sverige og ønsket er desuden at få Baltikum Færøerne med. Der vil søges medfinansiering hos Nordens Kulturfond til afvikling af denne del af projektet.

Hvordan bibringer projektet til opfyldelse af puljens mål?

Projektet giver i høj grad deltagerne formidlings og forretningsmæssige kompetencer

Projektet skaber og understøtter og er i sig selv en alternativ undervisning

Projektet skaber i høj grad synlighed om talentudviklingen i Nordjylland.

Vi henvender os til unge fra hele regionen.

Vi har samarbejdspartnere fra hele regionen.

Vi vil fremover samarbejde med arrangører i andre nordiske lande

Vi vil fremover også have deltagere fra andre nordiske lande.

Projektet støttes af KulturKANten med:

200.000 kr. i  2014
200.000 kr. i 2015
200.000 kr. i 2016

Følg med på projektets hjemmeside: http://nordicbandcamp.dk/da/