UMMK – en ny hjemmeside og et nyt koncept

BMMK – Børns Møde Med Kunsten – er et af KulturKANtens mest kendte koncepter og har siden 2013 skabt spændende, inddragende forløb for de nordjyske børn. BMMK har nu fået følgeskab af det ny koncept UMMK, Unges Møde Med Kunsten, som – hvilket man nok kan udlede af navnet – retter sig mod en lidt ældre målgruppe. Men selvom UMMK er inspireret af succesen med BMMK, rummer dette nye tiltag mange nye muligheder og perspektiver. Hvor BMMK langt hen af vejen viderefører ideerne fra “1/1 kunstner til 1/4 pris”, skabt under de gamle amter, ved at skabe kontakt mellem skoler, børnehaver, dagplejere, vuggestuer, kulturinstitutioner, foreninger, kirker o.a. og de udøvende kunstnere, er UMMKs formål mere vidtgående.

UMMK består grundlæggende af tre spor eller indgange – en for skoler og ungdomsuddannelser (denne model spejler BMMK, men er skræddersyet til en lidt ældre målgruppe), en indgang for unge, der søger tværgående kulturelle uddannelser og tilbud, og den sidste brugerinddragende indgang for de unge kulturaktører, der mangler det sidste element i at komme ud over rampen med deres ideer.

KulturKANten har i løbet af vinteren afholdt dialogmøder med unge kulturaktører, og det de i høj grad efterspurgte var et landkort eller et netværk, hvorigennem de kunne få overblik over de forskellige muligheder for selv at komme til at skabe kunst og kultur i Nordjylland.  UMMK skal udfylde det tomrum i landskabet og fungere som både landkort og en mulighed for de unge for at opbygge et netværk – både blandt ligesindede kunstnerfrø og professionelle kunstnere. 

Under indgangen “for de unge” findes der yderligere tre spor med muligheder for den unge kulturaktør for for det første at udvide sit netværk og skabe sin egen profil. UMMK har også gjort vejen til en kunstnerisk erhvervspraktik nemmere. På hjemmesiden finder du også nemlig et katalog over kunstnere, der tager en erhvervspraktikant. Og så kan man som det sidste søge kulturstarterpuljen, hvor man kan søge støtte til et kulturprojekt med en tilkoblet mentor inden for det kulturelle felt, man ønsker at arbejde. Kulturstarterens mentorfunktion vil først og fremmest være at hjælpe projektet godt på vej og sørge for at processen lykkes, men også at løfte det kunstneriske niveau. Kulturstarteren kan søges af unge mellem 14-24 år, som er bosat i en af de 11 nordjyske kommuner.

Følg UMMK på facebook på https://www.facebook.com/ungesmodemedkunsten/

UMMK er en del af indsatsområdet Børn, unge og Talent i den nordjyske kulturaftale KulturKanten 2017-2020. Ordningen er for alle 11 nordjyske Kommuner og administreres af Vesthimmerlands Kommunes Kultur-og Fritidsafdeling.