Vil du vise dit projekt frem på Kulturmødet Mors?

KulturKANten åbner nu en pulje, hvor du kan få dækket op til 10.000 kr. af dine udgifter, hvis du vil vise dit projekt frem på Kulturmødet Mors 25-27 august 2016.

Puljen har ansøgningsfrist 16. maj, så skynd dig at sende en kort ansøgning og et budget, så får du svar fra os senest 24. maj.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af alle nordjyske kulturaktører, men hvis dit projekt allerede har fået bevilget øremærkede midler til at deltage i Kulturmødet, kan du desværre ikke søge denne pulje.

Hvad dækker KulturKANten?
KulturKANten dækker ekstraomkostninger forbundet med deltagelse i Kulturmødet. Det kunne være transport, overnatning, forplejning og lign.

Hvordan vurderes ansøgningen
Ansøgningen vil blive vurderet ud fra kunstnerisk kvalitet, publikumsrettethed og relevans.

Hvis jeg får en bevilling, hvad sker der så?
Hvis dit projekt bliver valgt, får du en kontaktperson på Kulturmødet, som du kan aftale nærmere med om gennemførelsen af projektet.

Afrapportering
Når Kulturmødet er overstået, er det eneste vi beder dig om, at du senest 4 uger efter Kulturmødet sender os lidt billeder, video, avisudklip eller andet, som dokumenterer, at aktiviteten er afholdt.

Send din ansøgning til anna.larsen@aalborg.dk senest 16. maj 2016

Har du spørgsmål til puljen eller til Kulturmødet generelt, så ring til Niels Otto Degn på 4044 0244

Du kan læse meget mere om Kulturmødet Mors her

Vis dit projekt frem på Kulturmødet Mors 25. -27. august