Helle Maj Clement Lund

  • Dagtilbud
  • Grundskole

Jeg er allermest optaget af at sætte børns fantasi fri og inspirere dem til selv at fabulere og skabe nye verdener.

Læs mere

Hvem er jeg?

Når jeg arbejder med et projekt bruger jeg ofte min evne til at levendegøre historier for at sætte processen og fantasien i gang hos børnene. Derpå er det børnene der skal have forskellige materialer i hænderne. Jeg skaber en ramme, ud fra projektets tema og nu er det børnene der så skal i gang med at fylde deres fortællinger, perspektiver og oplevelser ind i rammen. Jeg arbejder mest med drama som medie, men som regel er der også en hel del billedkunstneriske elementer i de processer jeg skaber. Jeg er uddannet skrædder, designer, konstruktør og pædagog. Derudover har jeg i mange år arbejdet med scenekunst, hvor jeg har skabt børneforestillinger og borgerforestillinger. Jeg har instrueret teatercamps og teaterforløb i skole og børnehave. Mine forskellige kompetencer blander jeg i de forløb jeg skaber og kan designe en proces ud fra emner I i forvejen arbejder med, udvikle et tema med jer, eller komme med et færdigt projekt.

Danmarksgade 49 st. tv
9000 Aalborg

Hvad kan jeg tilbyde

Som uddannet pædagog har jeg en god indsigt i målgruppen og har et dannelsesperspektiv for øjet. Jeg arbejder ud fra en overbevisning om at kunst er et særligt sprog, som alle børn kan mestre uanset baggrund. Det er min vigtigste opgave at skabe processer der tilgodeser dynamikkerne i børnegruppen og den enkeltes mulighed for at bruge sin egen kunstneriske stemme. Jeg går meget op i at det ikke er det perfekte vi søger eller det "smukke", men det er et udtryk og en erfaring med at kunsten kan formidle indre og ydre verden. Børnenes nysgerrighed og naturlige fantasiverden er de skabende kræfter og det er denne der skal omdannes til værker indenfor scenekunst, billedkunst og tekst. Hvis jeg kan vække en fortællelyst, en let vildskab og et mod til at eksperimenterer er processen lykkes.

Projektbilleder

  • Fortælling om åmanden
  • Kultegninger af en fantasiverden i bunker af fiskenet
  • Musikalsk performance i Sæby
  • Lysvæsner i skyggeskov
  • O fra 3 kl. har tegnet og trykt sit mytiske væsen