Information om Kulturkantens behandling af dine personoplysninger

Kulturkanten er en regional aftale – men juridisk bor Kulturkanten i Aalborg Kommune, hvorfor databehandling sker i henhold til Aalborg Kommunes regler herom.

 

I Kulturkanten behandler vi dine oplysninger, når du har:

 • indsendt en puljeansøgning via vores puljehåndteringssystem GrantOne,
 • indberettet formidling og eller afrapportering via kulturkanten.dk, GrantOne eller til kulturkanten@aalborg.dk,
 • indsendt artikel til formidling som medlem af Kulturkantens formidlingskorps eller
 • skrevet dig op til vores nyhedsbrev.

 

I den forbindelse vil Kulturkanten behandle forskellige personoplysninger om dig. Oplysningerne bliver registreret i Aalborg Kommunes IT-systemer (ESDH og GrantOne), som overholder reglerne for behandling af personoplysninger.

Ifølge lovgivningen skal Kulturkanten give dig information om dine rettigheder i forbindelse med kommunens behandling af dine personoplysninger. Der findes links til Aalborg Kommunes overordnede politik og håndtering af data her på siden.

 

Lovgrundlag for behandlingen

Dine oplysninger behandles i henhold til databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a og b.

 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er primært:

 • at administrere puljeansøgninger under den regionale kulturaftale (Kulturkanten) og hvad der i den forbindelse skal bruges til dialog, vurderinger og udbetalinger.
 • at formidle bevilligede projekter uafhængigt, status via vores hjemmeside og andet markedsføring. I den forbindelse kan alle oplysninger om projektleder fjernes, hvis det ønskes. Der indhentes særskilt tilladelse til hertil.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvor længe gemmes de?

Vi indsamler typisk:

 • Projektleders navn
 • Projektleders kontaktoplysninger
 • Organisationen/foreningens navn, adresse og CVR-nummer
 • Oplysninger og materiale fra ansøgningerne
 • Indsendt materiale i forbindelse med formidling og artikler
 • Billeder og oplysninger om rettigheder, fotograf mv.

 

Vi indsamler og gemmer disse data i henhold til lovgivning. Alle oplysninger, der indsendes via kulturkanten.dk, slettes fra hjemmesiden i det øjeblik de er behandlet (eller udgives som offentligt tilgængeligt materiale). Oplysninger om alle ansøgninger gemmes i minimum 5 år.

 

Indsamling af oplysninger til nyhedsbrev.

For bedst muligt at kunne målrette nyhedsstrømmen fra kulturkanten, beder vi om en række oplysninger om dig. Disse anvendes udelukkende til markedsføring via nyhedsbrevet og statistik til intern brug. Vi deler IKKE dine oplysninger med andre fra nyhedsbrevet.

Når du afmelder dig nyhedsbrevet, slettes du fra registret.

 

Hvad skal data bruges til?

 • Vi registrerer og vurderer din puljeansøgning ud fra beskrevne kriterier
 • Vi udfører administrative opgaver såsom korrespondance med dig, afslag, bevilling mv.
 • Vi udfører økonomiske opgaver såsom udbetalinger af støtte eller honorar
 • Vi laver statistiske oversigter
 • Vi offentliggør oplysninger om dit projekt, såfremt du modtager støtte

 

Indsamling og behandling af personoplysninger om dig modtaget fra andre

Vi indsamler og behandler IKKE personoplysninger om dig fra andre.

 

Vi deler kun dine oplysninger i forbindelse med

 • It-leverandører, som understøtter vores hjemmesider, sagsbehandlingssystem og økonomisystem
 • Kommuner i Nordjylland (partnere i kulturregionen (Kulturkanten))
 • Projektoplysninger ifølge med modtagelse af støtte

Læs mere på Aalborg Kommunes hjemmeside

 

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til Kulturkantens og Aalborg Kommunes behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Dine rettigheder er:

 • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Aalborg Kommune/Kulturkanten behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på.
 • Ret til begrænsning af behandlingen: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få behandlingen begrænset, må Aalborg Kommune/Kulturkanten fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Aalborg Kommune/Kulturkanten ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk .

 

Vil du klage?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sundhed og Kulturs databeskyttelseskonsulent, Masooda Safi (masooda.safi@aalborg.dk) eller Aalborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver, Henrik Johannes Rask – det kan du gøre via følgende link www.aalborg.dk/dbr , hvor du også kan finde link til at skrive sikkert til ham.

Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk