Børn reflekterer over egen verden gennem mødet med kunsten

 

Med ”Rejsen til Det Uendelige” skaber Limfjordsteatret anderledes scenekunstformidling, hvor de deltagende børn aktiverer deres forestillingskraft og sammen med teatret etablerer en helt ny, sjælden planet – hvor de kan selv bestemme, hvad de ønsker at medbringe fra Jorden. Det bedste skal med! Men hvad er så det gode fra børnenes hverdag på Jorden? Dét skal børnene udforske via workshops – og gennem en immersiv oplevelse opnå nye erkendelser og refleksion over eget levet liv.

 

Teaterpædagog og -formidler Charlotte Olling fra Limfjordsteatret fortæller:
”Formålet med ’Rejsen til det Uendelige’ er at eksperimentere med typer forløb, som kan styrke børns forståelse og udvikling af dem selv som mennesker i en foranderlig verden. Fremtidens fortællinger om vores jord, og hvordan vi tager vare på den, udspringer fra børnene.”

 

Elever støvsuger det gode fra yndlingsstederDET GODE STØVSUGES

På billederne: Her støvsøger eleverne alt det gode på fra deres yndlingssteder på skolen. Det suges op, så de kan sende det til bjørnedyret ovre på "En helt anden planet".

 

Arbejdet med de lokale unge

 

LIM’eren er den teaterpædagogiske afdeling på Limfjordsteatret. Her kan børn og unge møde scenekunsten og afprøve egne evner og fantasi. Måske har du også hørt om teaterskolen UngKunstThy, hvor de unge selv skaber deres forestillinger?

 

Denne inddragende tilgang er bestemt også tydelig i teatrets arbejde med de yngre børn i projekter som Rejsen til Det Uendelige, hvor børnene er aktive medskabere. Rummet er der i forvejen, men udfyldes først sammen med børnene.

 

”Vi arbejder hovedsageligt med fortælleramme, tema, det sensoriske samt de rum som vi underviser i. Når vores arbejdsrum er etableret, gerne sammen med børnene, så begynder vores fælles fortællinger. Sammen sætter vi sanser på, så fortællingerne får lyd, duft og bliver taktil,” fortæller Charlotte Olling.

 

Derudover er det stedsspecifikke et gennemgående element, som det nordjyske teater arbejder med. Det bidrager både til de kreative processer og er også med til at skabe synlighed og lokal forankring til kunsten.

 

”Rejsen til Det Uendelige er skabt specifikt til Limfjordsteatrets prøvesal. Vi ønsker at det bliver en installation, der engagerer dette specifikke sted og dets besøgende. Det særlige ved at skabe ting for og med børn i Nordjylland, er at de ser os i bybilledet og kommer hen til os. Vi er en del af et mindre fællesskab og det er okay at sige hej på gaden og lige få en sludder,” lyder det fra Charlotte Olling.

 

Rummet stilles op

På billedet: Rummet gøres klar på Lødderup Friskole.

Hvad med de italienere? Og hvad er et bjørnedyr egentlig?

 

Limfjordsteatret har flere stærke samarbejder, men det var et teater på Sardinien ved navn Kyber Teatro, der først præsenterede Limfjordsteatret for et lille, forunderligt dyr ved navn ”tardigrade” eller på dansk: ”bjørnedyret”. Bjørnedyret ligner en blanding af en søko og en muldvarpe, men er så småt, at det ikke kan ses med det blotte øje. Alligevel kalder man det verdens mest hårdføre dyr.

 

”Bjørnedyret kan fryses ned og med en lille vanddråbe tø op igen. Den har været sendt ud i rummet, hvor den overlevede. Bjørnedyret har mange superkræfter og kan kun ses i mikroskop. Så en helt kan altså se ud på mange måder…” fortæller Charlotte Olling.

 

Samarbejdet med teatret på Sardinien opstod gennem et andet Erasmus+-projekt, men siden har det udviklet sig. I forbindelse med ”Rejsen Til Det Uendelige” er Børns Møde Med Kunsten kommet ind over, og med inspiration fra det europæiske fik idéerne form i mødet med det lokale.

 

”På Lødderup Friskole fandt vores fortælling om bjørnedyret nye veje. I en proces hvor vi, i begyndelsen ikke helt ved hvilken vej det går, så er det befriende som kunstner at gribe børnenes ideer og udvikle et univers sammen med dem. Børn ser og opfanger nuancer som er uvurderlige, de spiller med på præmissen og sætter sig på tværs. Alt dette gør, at vi altid går klogere fra et projekt.

 

Med temaet ’Forestillinger Om Fremtiden’ zoomer vi ind på et lille dyr som lever alle steder på jorden; Bjørnedyret. Med den som makker skaber vi fortællinger om, at den rejser ud til det uendelige… men hvad savner den, da den uheldigvis lander på en lidt kedelig planet? Vores intentioner og visioner er at børn engagerer sig i kunsten, hvor de kan undersøge dét, som de har lyst og mod til.”

 

 

Hvordan er det at arbejde på tværs af lande?

Hos Kulturkanten banker vores hjerte for Nordjylland. Men projekter, der strækker sig ud over landegrænser, rummer mange spændende muligheder, og vi spidser altid ører, når kulturfolk laver spændende, verdensvendte projekter.

Men er det svært at samarbejde med andre lande? Charlotte Olling knytter en kommentar til det europæiske samarbejde:

 

”I dette projekt arbejder vi på tværs af Sardinien og Børns Møde Med Kunsten. Det har frigivet noget tid og midler til at gøre projektet større og sætte flere forskellige kompetencer i spil på teatret! Vi har vores teknikerchef, scenograf og teaterformidler fra Limfjordsteatret samt teaterdirektør og ’digital wizard’ fra Sardinen på projektet.

 

Dette beriger projektet og gør vores kommende installation ret interessant. Vores kommunikation er på tre forskellige sprog, og sammen finder vi lige så stille ind til et fælles sprog; scenekunsten. Det er lidt hårdt til tider, men også ret sjovt!

Tusind tak til Børns Møde Med Kunsten for at være med på et større internationalt samarbejde – det har gjort det så meget mere interessant for os at kunne bruge vores forskellige kompetencer på teatret.”

 

Læs mere på: https://limfjordsteatret.dk/hvad-er-limfjordsteatret/

Se BMMK’s workshops til Kulturmødet Mors: https://www.bmmk.dk/for-skoler-institutioner/indhold-paa-boernenes-kulturmoede/

Tak til Charlotte Olling for fotos. 

 

Der males med plantefarver Plantefarver er bjørnedyrets favoritPå billederne: Eleverne maler med plantefarver, som også er bjørnedyrets favorit. Eleverne har selv lavet farverne og penslerne.