Dagsordener og referater fra Politisk Styregruppe

Vær opmærksom på, at datoernes links indeholder referater + bilag til det enkelte møde, og at dokumenterne åbner på en særskilt side/tab som pdf'er.

 

Hvor ofte holdes møderne?

Der planlægges typisk 6 møder i administrativ og politisk styregruppe om året. På møderne behandles alt fra drift til udviklingsperspektiver og puljebehandlinger.

 

Det er typisk det første år af en aftale (her 2021) at der afholdes flere møder af hensyn til igangsættelse af initiativer. Som aftalen skrider frem, tilpasses mødehyppigheden.

 

Møderne i administrativ og politiske styregrupper foretages altid i "rul" - det er administrativ styregruppe, der indstiller til politisk styregruppe.

 

Læs mere om Kulturkantens organisering under Om Os

Medlemmer i Politisk Styregruppe