I 2022 har SKAL Contemporary vist eksperimenterende og banebrydende samtidskunst i Skagen, Hjørring, Hirtshals og på Læsø. Vi har vist stedsspecifik samtidskunst til de lokale i et område, hvor der i forvejen ikke var megen organiseret, professionel samtidskunst. Den lokale målgruppe var vi særligt interesserede i at skabe projekter for med de stedspecifikke omgivelser som omdrejningspunkt. Disse omgivelser var med til at skabe en konceptuel, tematisk ramme, der kunne åbne samtidskunsten for denne gruppe, der ikke nødvendigvis er vant til at opleve samtidskunst eller billedkunst i det hele taget, men som vi mener både sanseligt og intellektuelt også rummer potentialer for denne målgruppe. Med fokus på det stedspecifikke - omgivelser, landskaber, natur og kultur - ønskede vi at skabe dialog omkring vores relation til vores helt nære omgivelser for at skabe en samtale, der i et større perspektiv kan trække nogle generelle linjer omkring vores rolle i verden og vores forbrug af naturressourcer, og de konsekvenser, der er, på
baggrund af de livsvalg og forbrugsmønstre, som vi har skabt på baggrund af rigdom, velfærd og komfort.

Vi viste i 2022 følgende projekter:

  • Only here to adore af Inga Gerner Nielsen (Hjørring)
  • tweet, tweet af Rikke Ehlers Nilsson og Ragnar Persson (Hirtshals)
  • Learning Through the Soles of our Feet af Vermeir & Heiremans i samarbejde med Jubilee og f.eks (Læsø)
  • Post Oceanic Wonders af Luna Lund Jensen og Kasper Holm Jensen (Skagen)
  • The Artist as ”X” – Consultancy Services for Skagen af Scott William Raby (Skagen)
Broom Buzzems II_Oskar Koliander_SKAL Contemporary 2022_foto Oskar Koliander

SKAL Contemporarys primære målgruppe er en bred lokal målgruppe i Nordjylland, som har en stærk tilknytning til de lokale omgivelser og den lokale natur, som platformens kunstneriske aktiviteter sætter i et nyt perspektiv. Vi er en internationalt orienteret udstillingssted og henvender os derfor også til de mange nationale og internationale turister, der besøger området. Dette er fx turister fra Norge og Sverige, som har en naturlig tilknytning og gode muligheder for færgetransport. Slutteligt har vi fokus på at være relevante for den øvrige kunstscene i Danmark og Norden: de, som er villige til at rejse efter kunstoplevelser, og som er orienterede på den nationale og internationale samtidskunstscene.

 

Projektets vigtigste resultat er, at der i 2022 er blevet vist samtidskunst af en væsentligt højere kvalitet end hidtil i byer i Vendsyssel, hvor denne ellers ikke har været tilgængelig for borgere og besøgende. Vi ser i i perioden en tydelig vækst i besøgende og i interessen fra fx nationale medier, der er interesseret i den samlede udvikling, som projektet også er en del af.

Vi oplever stadig stigende opbakning og rækkevidde, samt at projektets særlige styrke har været at invitere kunstnere til Vendsyssel for at arbejde aktivt med de lokale omgivelser og omstændigheder, hvilket i høj grad har skabt rum for samtaler om kunsten og naturen. Ved at vise nyproducerede og researchbaserede værker, der tog udgangspunkt i de lokale omgivelser og omstændigheder, har vi kunne formidle den komplekse samtidskunst til en bred målgruppe, da der har været en rød tråd, naturen og landskaberne, som relaterede sig til de besøgenes levede erfaringer og de omgivelser, som de kender godt. Samtidig har vi haft mulighed for at formidle viden, der i flere tilfælde har været ny for de besøgende – fx at der opstår glasstrukturer i sandet i Råbjerg Mile, når lynet slår ned, hvilket kan lægge op til en interessant samtale om og refleksion over hvilke kræfter, der er i spil i naturen omkring os. Det har derfor været yderst relevant at vende samtidskunstens blik mod Vendsyssel, da dette har været en vigtig del af at formidle samtidskunsten til en lokalmålgruppe, der ikke nødvendigvis har været vant til at se samtidskunst eller opsøge kunst og kultur i det hele taget.

Erfaringer

Generelt for alle udstillingerne har en af hovedudfordringerne været logistik, og det at vi
har arbejdet på flere lokationer samtidig og i forlængelse af hinanden.

 

Vores erfaring med at have udstillingerne Post Oceanic Wonders og The Artist as ”X” – Consultancy Services for Skagen lige efter hinanden og på samme lokation, har lært os, at genkendeligheden og den længerevarende tilstedeværelse er vigtig ift. en lokal målgruppe. Derfor har vi også efterfølgende valgt at skabe vores projekter med udgangspunkt i denne lokation, frem for at ville nå flest mulige på flere lokationer.

 

De forskellige lokationer har i 2022 også været en klar udfordring ift. tid, ressourcer og økonomi. Derfor er vores rejseudgifter også markant højere end vi forventede, bl.a. også pga. stigende brændstofpriser mv. Vi mener desuden også, at vores tid, som vi tidligere brugte på transport er bedre brugt på andre aktiviteter, og vi ønsker i højere grad at være bevidste om udstillingsstedets klimaregnskab, hvilket også har været medvirkende til beslutningen om hovedsageligt at arbejde fra én lokation.

Broom Buzzems_Oskar Koliander_SKAL Contemporary 2022_foto Oskar Koliander

Vil du vide mere?

SKAL Contemporary drives af Anne Møller Christensen og Sara Grøntved.

 

Meget er sket med SKAL Contemporary siden 2022, og den projektperiode de to beskriver har. De arbejder ufortrødent videre for samtidskunsten blandt andet med deres eget udstillingssted i Skagen. 

 

Besøg dem virtuelt og find vej her til SKAL Contemporary

Fotos - oppefra og ned

 

  • Banner: Det store: Broom Buzzems af Oskar Kolliander (værk og foto). Det lille: Post Oceanic Wonders af Luna Lund Jensen (værk og foto)
  • Midt: Broom Buzzems af Oskar Kolliander (værk og foto)
  • Bund: Tweet Tweet, udstilling Rikke Ehlers Nilsson og Ragnar Persson, foto Rikke Ehlers Nilsson
Tweet Tweet SKAL Contemporary 2022 Foto, Rikke Ehlers Nilsson 3