Afrapportering

Nordjyske Fortællinger

Her finder du alt til din afrapportering. Mangler du noget eller er i tvivl, så kontakt os - så finder vi den gode løsning sammen.

Hanstholm Artspace_Kulturkanten

Hvad skal jeg sende ind med min afrapportering?

 

 • Et evalueringsskema eller en rapport, som skal svare på spørgsmålene i evalueringsskemaet
 • En formidlingsartikel
 • Regnskab eller Tro- og loveerklæring.

 

Relevante links:

Vær opmærksom på:

 

Vælger du rapport frem for evalueringsskemaet skal det fremgå af rapporten, at du svarer på alle relevante spørgsmål fra evalueringsskemaet.

 

Husk på, at en artikel er meget nemmere at formidle end en rapport, og derfor beder vi også om en. Det er her jeres mulighed for, at fomidle netop det I synes er væsentligt i jeres projekt, og netop det, I synes alle vi andre skal vide noget og mere om. 

 

Når du deler billeder med os, til din artikel, skal du være sikker på, at du har tilladelse til at dele dem med os, og at vi har tilladelse til at dele dem offentligt. Husk derfor også at fortælle: hvem og hvad der er på billedet (alternativ tekst) og hvem der har taget billedet.

 

 

Hele molevitten skal indsendes til

kulturkanten@aalborg.dk

BMMK forløb_sommerkunstskole

Regnskab

 • Når du har modtaget et projekttilskud fra Kulturkanten på op til 100.000 kr., skal du ikke aflægge regnskab, men erklære ved tro og love, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

   

  Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163.

   

  Hent Tro- og loveerklæring her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., skal projektets regnskab gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person eller revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter §§ 5-9 i Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find vejledning for regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber her.

   

  Det er en fordel, at regnskabet er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen. Anvend derfor regnskabsskabelonen som bygger på Kulturkantens budgetskabelon.

   

  Hent regnskabsskabelonen her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mere end 500.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren skal revidere regnskabet efter Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser her.

 • Du skal være opmærksom på, at uanset størrelsen på din støtte, udtager Kulturkanten projekter til stikprøver. Hvis du udtages, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din afrapportering. Vi vil vejlede dig i, hvordan regnskabet skal se ud, hvis det bliver relevant.

 • I nogle puljer er der krav om medfinansiering, som varierer. Derfor beder vi dig angive, hvor stor en del af støtten du har anvendt, og hvor meget støtten procentvis udgør.

   

  Hvis du ikke har anvendt hele støtten, eller hvis Kulturkantens støtte udgør mere end 80 % af det samlede projekt, regulerer vi støtten og beder om at få eventuelle overskydende midler tilbagebetalt.