Indholdet i indsatsområdet bliver en bred vifte af forskellige tilbud, hvor vi vil sætte barren højt og eksperimentere. Vi vil både have fokus på de helt små børn (0-6 årige), de skolesøgende og de unge i alderen op til 20 år. Vi bygger naturligvis videre på erfaringer fra tidligere projekter og ønsker at arbejde med projekter, der eksempelvis eksperimenterer med:

 

  • Kunst og kultur til de helt små børn
  • Kulturtilbud til skolebørn
  • Nye tilgange til talentudvikling
  • Kulturiværksættercamps for unge

 

Indsatsområdet administreres af projektleder for Lære at Være, som ligeledes administrerer refusionsordningerne BMMK og UMMK; hele Kulturkantens børne- og ungeindsats.

 

Under indsatsområdet findes en pulje, Kulturstarten, rettet mod kulturaktører under 25 år. Puljen skal være med til at skabe mulighed for at unge aktører kan eksperimentere, opbygge netværk og erfaring.

 

Hvert spor udmøntes i en række projekter, hvoraf nogle er nye og andre er videreudvikling af tværregionale kulturaktiviteter og -tilbud.

Indsatsområdets mål er:

 

  • At kultur bliver en central del af børn og unges opvækst og kulturelle rygsæk: Børn og unge skal eksponeres for kultur i skolen, på ungdomsuddannelserne og institutionerne, i byrummet og selv have mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Gennem kultur skal de inspireres og deres horisonter udvides, så de bliver rustet til at være reflekterede og nysgerrige kulturskabere og kulturforbrugere.

  • At sikre, at kulturregionens børn og unge har adgang til talentudviklingstilbud inden for kultur både alene og i samarbejde med andre aktører: Børn og unge er fremtidens kulturproducenter, og der er brug for målrettet talentudvikling – både i bredden og dybden.

  • At der er skabt nye kulturelle fællesskaber for børn og unge på tværs af kulturregionen: Kulturaftalen vil understøtte aktiviteter i form af for eksempel akademier, camps og lignende, som samler børn og unge omkring talentudvikling m.m. med afsæt i kunst og kultur. Disse fællesskaber skal også understøttes digitalt.

  • At øge det kulturelle iværksætteri blandt unge: Mange iværksættere starter med afsæt i eksperimenter med events og andre former for kulturelt iværksætteri. Kulturaftalen har derfor en selvstændig målsætning om at øge det kulturelle iværksætteri og dermed stimulere vækstlaget blandt unge.

Status

Puljen er desværre brugt op og bliver ikke åbnet igen. Er du klar til afrapportering, kan du se mere via linket. Du kan også læse lidt om, hvad puljen er gået til herunder.

 

Spørgsmål og svar om ansøgning og afrapportering

BMMK - UMMK - IVÆRK

Lære at Være er Kulturkantens børne- og ungeindsats, og herfra administreres refusionsordningerne BMMK og UMMK. Projektet IVÆRK huses af UMMK og er et partnerskab med Nordea-fonden, der fokuserer på unges vilkår i kulturlivet.

 

I kan blive meget klogere på de enkelte ordninger og muligheder ved at læse mere om dem på deres hjemmesider.

Mød projektgruppen