Støttede projekter i puljen Nordjyske Fortællinger

Puljens samlede beløb: 3.030.000 DKK

Antal ansøgninger i alt: 26

Talentlab 2018_kulturkanten

2022

 • Fortællinger om kysten med et kulturarvsperspektiv – skibsforlis, personligheder mv. Mediet er podcasts’.

  Målgruppe: Unge og ældre, kulturarvsentusiaster, turister mv.

  Geografi: Projektet har aktivitet i 2 kommuner.

  Status: Afsluttet - læs om hvordan det gik her

 • Samtidskunst sættes i spil med naturen.

  Målgruppe:Bbredt

  Geografi: Projektet har aktivitet i 4 kommuner.

 • Fortællinger, der vandrer fra kommune til kommune, men også fra format til format. Fra noveller til teater vandrer fortællingen via form og genfortælling gennem tre nordjyske kommuner.

  Målgruppe: Unge i ungdomsuddannelse/efterskole

  Geografi:Pprojektet har aktivitet i 3 kommuner

 • Projektet handler om at skabe filmskabere – med udgangspunkt i produktionen af en film om livet under anden verdenskrig i Nordjylland, vil filmen skabe netværk og arbejde for unge filmskabere på tværs i hele regionen.

  Målgruppe: Unge filmskabere

  Geografi: Projektet har aktivitet i 6 kommuner

 • En vækstlagsfestival og -netværk for samtidskunst og performanceart. Her støttes 5 mutation weekends, som skal fungere som workshops og rekruttering. Alle workshops afholdes i forskellige kommuner, festivalen afholdes i Aalborg.

  Målgruppe: Unge samtidskunstnere

  Geografi: Projektet har aktiviteter i 6 kommuner

 • Projektet er et Nordjyske Fortællinger-Lære at Være hybridprojekt.

   

  Projektet samler alle regionens unge symfonikere fra kulturskolerne, og giver dem et rum for at opleve det at spille i ensembler og større orkestre. Her møder unge uprøvede mere erfarne og professionelle musikere.

   

  Projektet har 4 camps årligt, som vandrer fra kommune til kommune, og tematiserer lokale fortællinger gennem musikken.

Tre Dages Performance_Nanna Rosenfeldt_Olsen

2023

 • Forestillingen vil dels være en skildring af Harald Jensens person og en refleksion over industrialiseringen og spritfabrikkernes betydning for den nordjyske kulturarv. Forestillingen spilles i Aalborg, og med et samarbejde med EUC Nord i Frederikshavn vil de tilbyde en forestilling til livestreaming for gymnasier, skoler og lignende.

  Målgruppe: Bredt

  Geografi: Projektet har aktivitet i én kommune, med potentiale for at spredes bredt.

 • Projektets formål er at dokumentere og synliggøre kvindelige nordjyske kunstnere gennem flere generationer. Projektet indebærer en lang række delelementer; udstillinger, events, kunstnerophold, netværk, udgivelser mv.

  Målgruppe: Kvindelige kunstnere i regionen, bredt på publikumsdelen

  Geografi: Projektet har aktiviteter i én kommune, men trækker tråde ud til store dele af regionen.

 • Specialbygget fragtcontainer egnet til museumsformidling. Containeren skal nemt og hurtigt kunne fortælle den specifikke egnshistorie lige der hvor den er foregået – eller turnere med temaer direkte ind i skolerne/ungdomsuddannelserne.

  Målgruppe: Lokalbefolkningen hvor containeren formidler stedsspecifik historie, skoler og ungdomsuddannelser

  Geografi: Nordjyske Museers ressortområde: Mariagerfjord, Rebild, Aalborg og Jammerbugt kommuner

 • Museet rykker ud på skolerne med målrettede kreative forløb til 7. klasser. Her møder eleverne et kreativt forløb af høj kunstnerisk kvalitet med temaer der kan være svære at sætte ors på.

  Målgruppe: 7. klasses elever og deres undervisere

  Geografi: Skoler i Nordjylland; de forventer at nå 2800 skoleelever i projektperioden

 • ROD er en omvandrende interaktiv forestilling, der undersøger de små bysamfund og den lokale sammenhængskraft. De udforsker lokalområdet, og udfordrer med deres udstilling samtalen om "vores sted", med performative udstillinger udviklet specifikt til lokalområdet og spillet i det lokale forsamlingshus.

  Målgruppe: lokalområdet

  Gerografi: Projektet har aktivitet i 3 kommuner.

Mutation Week 2022_foto_Claire Chevalley
 • Kunstnerophold hos havnevirksomheder i Skagen og Hirtshals. Kunstner og virksomhed matches, og kunstner skaber et værk til og for virksomheden og virksomhedens ansatte. Kunsten og værkproduktionen flytter ind på den enkelte virksomhed, og det endelige værk vil være offentligt tilgængeligt i en periode.

  Målgruppe: Virksomheder og deres ansatte – pårørende og den offentlige befolkning

  Gerograf: Projektet har aktivitet i 2 kommuner.

 • Nomadisk børnekulturhus. Projektet har en ambition om at etablere midlertidige børnekulturhuse i mindre byer, med forløb målrettet institutioner og skoler, samt drop-in aktiviteter på familier.

  Målgruppe: Børnefamilier, daginstitutioner og skolernes indskoling og mellemtrin.

  Geografi: Projektet har aktivitet i 2-4 kommuner

 • Fleksibelt og mobilt dansegulv til udendørs arrangementer. Dansegulvet skal udgøre rammen for at imødekomme professionelle såvel som nybegyndere ud i folkemusik- og dans.

  Målgruppen: Lokalsamfund

  Geografi: Der er for nu planlagt aktiviteter i 3 kommuner

 • Kulturforeningen Jernbanegade 12 ønsker at oparbejde netværk af kulturaktører der arbejder med det kunstneriske og kulturelle vækstlag på tværs af regionen.

  Målgruppe: Kulturaktører der arbejder bredt med vækstlaget. Publikum hertil.

  Geografi: Projektet har aktiviteter i en kommune, men trækker tråde ud i regionen.

 • Gennem samarbejder på tværs af kommunegrænser, med store kulturinstitutioner, vækstlagsprogrammer, kunstnere mv, skabes 7 stedsspecifikke begivenheder og digitale installationer.

  Målgruppe: Lokale kunstnere, institutioner og programmer, samt lokale borgere og turister.

  Geografi: Projektet vil have aktiviteter i 6-7 kommuner

 • Filmen er en flot Nordjysk Fortælling der søger at gøre op med myten om forskelle på ”by og land”. Musikkens Hus huser premieren i et spektakulært setup med livemusik fra symfonien. De søger til produktion af arrangementet til symfonien og indspilning af musikken til filmen (som sker ved premieren). Filmen er delvist støttet af Sund med Kulturs Signaturpulje under projektet ”Os Der Stadig Lever”.

  Målgruppe: Alle Nordjyder

  Geografi: Projektet har aktiviteter i én kommune, men filmen vises på tværs af landet inkl. Nordjylland under filmfestivallen CPH:DOX