Signaturprojekter

Puljens samlede beløb: 4.000.000 DKK

Puljen modtog i alt: 10 ansøgninger

Kulturmødet_foto_Per Bille
 • Et projekt hvor folkedansen er i centrum som fællesskaber. Det er gennem fællesskabet og dansen, at deltagerne skal hjælpes ud af mentale udfordringer og få et mere aktivt liv.

   

  Målgruppe: Sårbare unge og psykisk syge

  Geografi: Projektet har aktiviteter i 6 kommuner

   

  Se en film projektet her

 • En film lavet og produceret af Dune Productions i Løkken – filmen fortæller om hverdagen før og nu i Nordjylland. Projektet arbejder aktivt med filmfremvisninger på plejehjem i tilpassede formater, hvor filmen kan være fællesskaber og sundhedsfremmende for beboere og pårørende i et faciliteret samvær, der gør filmen nærværende og trivselsstyrkende.

   

  Målgruppe: Plejecentre, både personale og beboere samt pårørende

  Geografi: Projektet har aktiviteter i 5 kommuner

 • Projektet er forankret i sundshedsvæsnet og i samarbejde med små og store kulturhuse/værksteder er det målet at skabe rehabiliteringsforløb efter hospitalsindlæggelse. Igennem de reflektionsværktøjer vi kan få gennem kunst og kultur, gennemgås sammen med sundhedsfaglige oplæg en måde at vende tilbage til hverdagen på.

   

  Målgruppe: Patienter i behandling for eller efter livsændrende sygdom

  Geografi: Projektet har aktiviteter i 11 nordjyske kommuner

   

  Se film om projektet her

 • Projektet handler om at skabe et sprog om ensomhed for udskolingselever i hele Nordjylland. Der fokuseres på fortællinger gennem forskellige medier som redskab for at skabe en samtale om ensomhed oven på nogle turbulente år med Covid19.

   

  Målgruppe: 8. klasse

  Geografi: Projektet har aktiviteter i 11 nordjyske kommuner

Puljen til mindre projekter

Puljens samlede beløb: 1.600.000 DKK

Puljen modtog i alt: 73 ansøgninger.

UngKunstThy2021-23_foto_ Jamal Mekdad / Klara Espersen

2021

 • Projektet søger at understøtte bearbejdelse af mentale udfordringer på et ”præventivt” niveau igennem kunstnerisk metode og udfoldelse. Et biprodukt bliver at dele erfaringer med kunstnere, der ønsker at indgå i arbejdet med sårbare unge.

   

  Målgruppe: Sårbare unge

  Geografi: Hjørring med afsæt i Hjørring Grafiske Værksted

 • Kortlægning af, hvordan samtidskunsten kan bruges i psykiatrien med involvering af patienter og personale.

   

  Målgruppe Psykiatrien

  Geografi: Thisted og Aalborg med afsæt i kunstner org. i Aalborg.

 • Projektet udarbejder metoder for filmen som redskab til at skabe nærvær for målgruppen

   

  Målgruppe: Psykisk og fysisk sårbare.

  Geografi: Hjørring og Jammerbugt med afsæt i Dune Productions i Løkken

 • Forløb for kronisk syge og ældre i risikogruppe med kunstner – her skal kunstnerisk udfoldelse give rum til refleksion og fællesskabelse.

   

  Målgruppe: Ældre i risikogrupper og kronisk syge.

  Geografi: Rebild med afsæt i Galleri Freja i Skørping

 • Projektet søger at skabe indsigt i den kroniske tilstand ME/CIRS gennem et tæt forløb mellem patient og pårørende.

   

  Målgruppe: Patienter og pårørende med ME/CIRS

  Geografi: Hjørring og Aalborg med afsæt i kunstner bosat i Hjørring

 • Gennem teatrets sprog gives unge på ungdomsuddannelser redskaber til at arbejde med præstationsangst.

   

  Målgruppe: Unge på ungdomsuddannelserne

  Geografi: Hjørring, Mariagerfjord, Vesthimmerland og Aalborg med afsæt i kunstner tilknyttet Teater Nordkraft

Landshape_kulturkanten

2022

 • Musiker har gennem flere år udviklet musik til en patientgruppe med svær sygdom med lave overlevelsesrater. I samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholdes koncerterne får patienter og pårørende. 

   

  Målgruppe: Kræftsyge og pårørende

  Geografi: Aalborg med afsæt i kunster bosat i Aalborg

 • En gruppe kunstnere og arkitekter vil afholde workshop for patienter, pårørende og klinisk personale på Regionshospital Nordjylland med henblik på at indrette flere stuer ud fra samme præmis som fødestuerne i Hjørring. Projektet inddrager også nordjyske kunstnere, som ønsker at få et indblik i arbejdet med kunst og indretning på hospitaler.

   

  Målgruppe: Nordjyske kunstnere, patienter (tidligere), pårørende og klinisk personale

  Geografi: Hjørring med afsæt i samarbejde ml. Regionshospitalet og kunster/forsker fra AAU

 • Gruppen vil besøge svage og udsatte grupper med henblik på at skabe et refleksivt rum for særligt sårbare målgrupper. I en kombination af lydterapi, yoga og samtale vil gruppen forsøge at skabe forløsning for målgruppen.

   

  Målgruppe: Svage grupper børn, unge og ældre i Aalborg som pilot

  Geografi: Aalborg med afsæt og kunstnere fra AAU i Aalborg samt i en pilotfase et samarbejde med Ung Aalborg, Lejbjerg Centret, Red Barnet og Solsikken Skole

 • Indretning af kunstsaloner på hospitaler. Tanken er at skabe et rum på hospitalet, som er værd af flytte sig for, så indlagte ikke bliver så fastlåst i sengen.

   

  Målgruppe: Stilleliggende patienter indlagt på hospitalerne

  Geografi: Nordjyske hospitaler med afsæt i to kunstnere tilknyttet Aalborg og Hjørring

 • Podcastserie, der sætter fokus på de indsatser, vi allerede har gang i Nordjylland, i krydsfeltet sundhed og kultur. Podcasten har et særligt fokus på indsatser målrettet børn og unge.

   

  Målgruppe: Alle, der arbejder med unge, både i regi af sundhed og kultur, men også i hverdagen.

  Geografi: Hjørring og Aalborg med afsæt i aktør bosiddende i Skagen (virtuelt til alle)

 • Udarbejdelse af et værk i samarbejde med patienter og pårørende for kroniske sygdomme med et særligt fokus på ME-patienter og lignende. Værket bliver tilpasset patienterne.

   

  Målgruppe: Kronisk syge og deres pårørende
  Geografi: Hele Nordjylland med afsæt i kunstner bosiddende i Hjørring og Musikkens Hus i Aalborg

Home Away from Home_foto og værk Rebekka Borum, Julie Peter

2023

 • Projektet har til formål at øge unges mentale trivsel med udgangspunkt i sangskrivning og musik. 

  Projektet skal give unge værktøjer, der gennem en aktiv temadag bruger redskaber, som kan øge mental trivsel, fællesskab og sammenhold blandt de unge.

   

  Målgruppe: Unge mellem 15 og 19 år, som går på en efterskole eller gymnasium 

  Geografi: Alle nordjyske kommuner

 • Gennem koreografiske workshops ønsker vi at skabe netværk mellem blinde i alderen 15-35 i hele Region Nordjylland og unge gymnasieelever på Thisted og Morsø gymnasium. Vi vil sætte fokus på de færdigheder, svagtseende besidder og sammen med de unge give et bud på, hvordan en scenekunstnerisk forestilling kunne tage form, hvis den defineres på de blindes præmisser.

   

  Målgruppe: Elever fra Thisted og Morsø gymnasium og unge blinde i Region Nordjylland i alderen 15-35 år

  Geografi: Alle nordjyske kommuner med afsæt i Thisted og Morsø Gymnasium

 • Projektet består af to serier af kunstworkshops i et samarbejde mellem Kunsthal Nord, Depressions Foreningen og Headspace Aalborg efterfulgt af en udstilling. Workshopsene tilbyder unge depressionsramte nye forklarings- og forståelsesstrategier for deres depression.

   

  Målgruppe: Unge (18-26 år), som er påvirket af depression

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Projektets formål er at styrke unge nordjyders trivsel gennem netværk og billedkunstworkshops. Det er et pilotprojekt, som undersøger og udvikler metoder i forhold til at lade unge sætte egne ord og billeder på deres virkelighed, og som skubber grænserne for deres muligheder og selv realisering hen imod større trivsel, styrket identitet og både sociale og kreative kompetencer.

   

  Målgruppe: Unge nordjyder under uddannelse og videreuddannelse i aldersgruppen er 15-25 år

  Geografi: Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Aalborg Kommune

 • Gennem workshopforløb bliver deltagerne hjulpet og støttet i at formulere deres livssituation gennem poesien.

  Digte, prosadigte, fotos, billeder sættes sammen til videoer med musik, som understøtter stemningen.

   

  Målgruppe: 18-30-årige sårbare mennesker, som mistrives

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Når mørket falder på, står en stor transparent lysende dome, hvor der opføres rolige lydlandskaber live. Det indbyggede lys i domens struktur spiller sammen med musikken.

  Publikum kan vælge at deltage helt tæt på inde i domen eller gå rundt uden for domen. De kan vælge at bevæge sig længere væk med de trådløse hovedtelefoner, hvor de vil opleve lyden helt tæt på i ørene, men samtidig være på afstand og se den lysende dome.

   

  Målgruppe: Sårbare og udsatte voksne borgere

  Geografi: Brønderslev Kommune, Jammerbugt Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune

Home Away from Home_foto og værk Rebekka Borum, Julie Peter

2023 - fortsat

 • Vi vil gerne skabe interaktive musikalske møder, der åbner for selv-accept og værdsættelse.

  Særligt der, hvor man føler sig allermindst vellykket og ønsket.

  Med afsæt i deltagernes egne udsagn vil vi gennem åbne improvisationsforløb og meditative stemninger skabe et inspirerende, inkluderende rum.

   

  Målgruppe: Unge, gymnasiestuderende og unge der benytter sig af steder som Headspace, Kildehuset osv.

  Geografi: Hjørring Kommune, Thisted Kommune, Aalborg Kommune

 • Sangskriver & musiker Henrik Winthereik skaber og udgiver sammen med borgerne et fælles minde i en professionelt produceret sang, som de kan sætte på repeat bagefter.

  Gennem skabelsen af en fælles sang får borgerne italesat de kvaliteter, de får ud af fællesskabet - og bygger på fællesskabet og deres egen fortælling med den nye sang.

   

  Målgruppe: Mennesker med senhjerneskade, mennesker med erhvervet og/eller sen-hjerneskade

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Koncertrækken har til formål at facilitere et intimt og nærværende rum, hvor teksterne i sangene kombineret med dynamikkerne og nærværet i de musikalske klangflader samt skyggebilleder i baggrunden inviterer lytteren til både at reflektere over livets lysglimt og livets forgængelighed for at afmystificere tabuet omkring vores dødelighed

   

  Målgruppe: Mennesker med sårbarhed eller berøringsangst i forhold til døden

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Et ​kunstprojekt, der søger at fremme trivslen for kvinder efter endt behandling for brystkræft.

  På to intromøder i regionen bliver deltagerne inviteret til en aften med broderi og digtning, te ceremoni og oplæsning. Hver deltager modtager tekstile materialer til at skabe deres unikke bidrag, som de kan ta med hjem og arbejde videre på.

  Deltagernes broderi samles til et fællesværk af projektets kunstnere. Inden fernisering inviteres alle deltagerne til naturvandring, stilhed, te ceremoni og samtale om det som ligger på hjertet.

   

  Målgruppe: Kvinder, der har været i behandling for brystkræft

  Geografi: Aalborg Kommune, Thisted Kommune

 • Sangkraft Hjørring ønsker at fokusere på sangens helt særlige effekt i samspillet mellem nyfødte spædbørn og deres forældre i sårbare og udsatte positioner. Der har ikke tidligere været tradition for, at sundhedsplejen inddrager sang i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde eller uddeler sangmateriale til nybagte forældre.

   

  Målgruppe: Spædbørn og forældre i udsatte og sårbare positioner bosat i Region Nordjylland

  Geografi: Alle nordjyske kommuner med afsæt i Sangkraft Hjørring

Patina_koncert i Jernstøberiet_Asaa_OPUSS3

2023 - fortsat

 • Scenekunstner Kirsten Østergaard og komponist Ane Østergaard fra kunstnerduoen Østerlyd vil udvikle og afholde en workshop for unge i maj 2023 i samarbejde med Rebild Kulturskole. 

  Workshoppen, som vi kalder “PLAY”, er fyldt med legende øvelser og improvisationer, som hylder det at “fejle”. Workshoppen munder ud i en fælles lydkomposition. Formålet er at skabe rammer for, at deltagerne kan slippe egne hæmninger og frygten for ikke at “lykkes”.

   

  Målgruppe: Unge i alderen 12-15 år

  Geografi: Rebild Kommune

 • ”Dans i KulturKlinikken” er et pilotprojekt, der vil undersøge og arbejde på at bringe danseoplevelser til Aalborg Universitetshospital (Nord) gennem samarbejdet mellem Aalborg Universitet, Holstebro Dansekompagni og dansefestivallen Dansekraft.

   

  Målgruppe: Patienter og pårørende der oplever at være indlagt i længere perioder

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Udstillingen Hands on Origami vil udfolde den fascinerende historie om origamien og vise eksempler på kunstartens mange udtryk, genrer og betydninger. Udstillingen vil vi gøre tilgængelig for blinde og svagtseende gennem et udstillingsdesign, som stimulerer flere sanser end synssansen; bl.a. vil føle- og høresansen særligt imødekommes, og udstillingen vil kunne forstås og opleves gennem Braille-alfabetet (punktskrift).

   

  Målgruppe: Gæster på museet, blinde og synshæmmede

  Geografi: Jammerbugt Kommune

 • Med Sundhedssang vil vi belyse, hvorledes kulturen – i dette tilfælde med sangen som omdrejningspunkt – kan bruges som konkret redskab til at opnå bedre sundhed. Thy Sangskole og Thisted Kommune ønsker i den forbindelse at invitere fagprofessionelle, institutioner, virksomheder, kulturaktører og borgere til temadag om Sundhedssang med henblik på at udforske alternative og bæredygtige løsninger på både mentale og fysiske sundhedsudfordringer. Vi vil bl.a. kigge nærmere på, hvordan sang kan påvirke konkrete sygdomsforløb, og vi vil illustrere, at vi med sundhedssang kan rykke grænserne for kulturens indflydelse på aktuelle problemstillinger.

   

  Målgruppe: Målgruppen for projektet er bred, og formålet med temadagen er at appellere til både sundhedsfaglige profiler, kulturaktører og privatpersoner med henblik på at starte en bred samtale om sangens sundhedsfremmende potentiale.

  Geografi: Thisted Kommune

 • Pilotprojektet ResiliENS har til formål at danne rammer for selvudvikling og fællesskab med positive rollemodeller, hvilket giver de unge håb, styrke og mod. Igennem en anerkendende tilgang til de unges egne kompetencer søger vi at støtte de unges egne healingsprocesser, hvilket kultiverer motivation og optimisme ved at italesætte fordelene ved at tage styringen i eget liv og fokusere på muligheder frem for begrænsninger, med mere fællesskabsfølelse og et højere trivselsniveau til følge.

   

  Målgruppe: Folkeskolens udskoling

  Geografi: Aalborg Kommune

 • Projektet tager udgangspunkt i Verdensmål nr. 3 Sundhed og trivsel. Fællessang er midlet. Der sker noget mellem mennesker, når man synger sammen. Man bliver glad af at synge, og det er godt for både krop og hjerne, samtidig med at det skaber fællesskab mellem deltagerne.

   

  Målgruppe: Alle aldre – inviteres gennem samarbejde med foreninger 

  Geografi: Hjørring Kommune

 • ”Kultur med mening” er en podcast lavet af de to unge nordjyder Liv og Astrid, som belyser kultur og sundhed i Nordjylland, og har nu 3 afsnit ude på diverse podcasttjenester såsom Podimo og Spotify. Formålet med podcasten er at oplyse primært nordjyder, men også folk fra resten af landet, om de kultur- og sundhedsprojekter der rører sig i Nordjylland.

   

  Målgruppe: Nordjyder, der har interesse for kultur og sundhed

  Geografi: Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Læsø Kommune, Morsø Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Aalborg Kommune