Filmskolen_2021-24

Fase 2 - Din ansøgning behandles

 • Din ansøgning behandles i første omgang af projektgruppen og eventuelle andre fagligt relevante parter.

   

  Projektgruppen indstiller på baggrund af kriterier og individuel behandling alle indkomne projekter til bevilling, reduceret støtte eller afslag.

   

  Indstilling behandles af administrativ styregruppe som indstiller til politisk styregruppe, som har den endelige beslutningskompetence.

   

  Forventede tidsperspektiver fremgår af vejledningen til puljen.

   

  Se alle afgørelser her

 • Modtager dit projekt støtte, vil du modtage et officielt bevillingsbrev.

  Bevillingsbrevet er din dokumentation for modtagelse af støtte.

   

  Bevillingsbrevet indeholder typisk:

  • støttebeløbets størrelse og begrundelse for evt. ændring af beløbet i forhold ansøgte.
  • eventuelle særlige krav, som betinger støtten.
  • eventuelle særlige krav i forbindelse med afrapportering.
  • krav om synlighed og kommunikation.
  • eventuelle krav og/eller forpligtelser over for Kulturkanten.
  • information om accept af bevillingen.

   

  Vær opmærksom på puljespecifikke krav, disse fremgår af vejledningen til den enkelte pulje.

 • Alle bevillinger fra Kulturkanten skal accepteres, før midlerne kan udbetales, da midlerne tildeles under særlige vilkår.

   

  Kulturkanten udbetaler beløb på flere måder, disse vilkår fremgår af vejledningen til puljen eller efter aftale. Kulturkanten arbejder ud fra følgende tommelfingerregler angående udbetalinger:

  • beløb under 100.000 udbetales typisk på en gang.
  • Beløb mellem 100.000 og 500.000 udbetales typisk med 90% ved accept af bevilling og de sidste 10% ved godkendt afrapportering eller på bagkant af projektet.
  • For beløb over 500.000 udbetales bevillingen typisk i rater.

   

  Kulturkanten udbetaler som hovedregel kun til NemKonto enten via CVR-nummer eller CPR-nummer.

 • Vi kan i Kulturkanten ikke svare på alt, men vi vil altid gerne hjælpe og forsøge at vejlede, hvis der er udfordringer i opstart og undervejs i dit projekt.

   

  Hvis der er væsentlige ændringer i dit projekt undervejs (budget, tidsplan, målgruppe, samarbejdspartnere osv.), skal du kontakte Kulturkantens sekretariat for at få godkendt og registreret ændringerne.

   

  Hvis dit projekt er flerårigt, vil Kulturkanten bede dig om en årlig status på dit projekt; hvorledes skal fremgå af bevillingen.

 • Det er vigtigt for Kulturkanten, at projekterne bliver synlige for os, for vores partnere, for din rekruttering og ikke mindst for nordjyderne.

   

  Så hvis du ikke allerede har indtænkt en strategi for kommunikation og synlighed, så gør det snart.

   

  Her finder du kulturkantens logo - og i dit bevillingsbrev fremgår, hvordan vi forventer du anvender logo, hashtags mv.