Fase 3 – Afrapportering og regnskab

 

Når projektet er afsluttet, skal du afrapportere. Det skal ske senest 3 måneder efter projektets afslutning, medmindre andet er aftalt med Kulturkantens sekretariat, eller det fremgår af bevillingsbrevet.

 

Eftersom Kulturkanten har skiftet puljehåndteringssystem, bliver en række afrapporteringsprocedurer ændret. Her fremgår de typiske trin for aftapportering – er du i tvivl, så kontakt venligst sekretariatet.

 

HUSK! At der kan være særlige afrapporteringsvilkår fra netop den pulje, du har modtaget støtte fra. Det bør fremgå af bevillingsbrevet og/eller vejledningen til puljen.

Der er typisk 5 dele i afrapporteringen for Kulturkanten.

 

 1. Oplysninger om projektet i en rapport eller udfyldt evalueringsskema: Her skal du beskrive forløbet for dit projekt: udvikling og afvikling. Det kan du gøre på din egen måde, og du må gerne sætte det op sammen med dokumentationen for dit projekt. Vi forventer at modtage dette i et pdf-format.
 2. Dokumentation: Selv om der skulle være dokumentation i din rapport, er de svære at anvende i videreformidlingen af dit projekt. Du skal derfor uagtet uploade min. tre billeder som du mener er beskrivende for dit projekt og er velegnet til web. Du må også gerne supplere med en kort video.
 3. Evaluering: Der er en række parametre Kulturkanten ønsker svar på. Du kan hente det vejledende evalueringsskema her, og evt. integrere det i din rapport. Skemaet her er vejledende, da der kan forekomme enkelte ændringer i tilføjede spørgsmål afhængig af hvilken pulje du har fået støtte fra.
 4. Regnskab: Se nedenfor.
 5. Formidling: Du skal yderligere være behjælpelig med formidlingen af dit projekt - i linket herunder finder du relevante oplysninger samt afleveringsskema, for en artikel du skal skrive om netop det du synes er kernen i dit projekt og kernen af din læring i projektperioden.

 

Formidling af dit projekt

Regnskab

Det er naturligvis altid vigtigt at have styr på sit regnskab, når man får projektstøtte. Men i afrapporteringen adskiller vi krav til regnskabsaflæggelse afhængig af størrelsen på din støtte.

Husk, at du altid skal beholde dine kvitteringer og øvrigt regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor projektet er afsluttet.

OBS! Sker der ændringer undervejs?
Hvis der sker ændringer i budgettet undervejs, skal du huske at få dette godkendt og opdateret hos Kulturkanten.

Filmskolen på Kulturmødet 2022
Filmskolen på Kulturmødet 2022
Hanstholm fyr_foto Mette Johnson

Regnskab

 • Når du har modtaget et projekttilskud fra Kulturkanten på op til 100.000 kr., skal du ikke aflægge regnskab, men erklære ved tro og love, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

   

  Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilliget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens §163.

   

  Hent Tro- og loveerklæring her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., skal projektets regnskab gennemgås og underskrives af en regnskabskyndig person eller revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter §§ 5-9 i Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find vejledning for regnskabskyndiges gennemgang af regnskaber her.

   

  Det er en fordel, at regnskabet er direkte sammenligneligt med budgettet i ansøgningen. Anvend derfor regnskabsskabelonen som bygger på Kulturkantens budgetskabelon.

   

  Hent regnskabsskabelonen her

 • Hvis dit projekt har fået en bevilling på mere end 500.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisoren skal revidere regnskabet efter Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser.


  Find Kulturkantens instruks om regnskabs- og revisionsbestemmelser her.

 • Du skal være opmærksom på, at uanset størrelsen på din støtte, udtager Kulturkanten projekter til stikprøver. Hvis du udtages, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din afrapportering. Vi vil vejlede dig i, hvordan regnskabet skal se ud, hvis det bliver relevant.

 • I nogle puljer er der krav om medfinansiering, som varierer. Derfor beder vi dig angive, hvor stor en del af støtten du har anvendt, og hvor meget støtten procentvis udgør.

   

  Hvis du ikke har anvendt hele støtten, eller hvis Kulturkantens støtte udgør mere end 80 % af det samlede projekt, regulerer vi støtten og beder om at få eventuelle overskydende midler tilbagebetalt.